Pametni telefoni su već godinama prisutni u svim sferama našeg života, pa i na radnom mestu. Zbog toga je granica između poslovnog i privatnog života vrlo nejasna.

Mejlove i poruke na svojim telefonima pišemo i čitamo tokom celog dana, i na radnom mestu i u slobodno vreme.

Korišćenje telefona na poslu smanjuje produktivnost u radu.

Coffee photo created by artursafronovvvv - www.freepik.com
Foto by artursafronovvvv – www.freepik.com

„To vodi nižoj produktivnosti“, rekao je profesor psihologije Kristijan Montag, koji istražuje ove teme na univerzitetu u Ulmu.

„Zbog stalnih prekida posla, efektivno radno vreme je smanjeno, jer većina ljudi u proseku provede oko dva i po sata koristeći svoje pametne telefone. Uglavnom na FejsbukuInstagramu i drugim društvenim mrežama“, zaključio je profesor Montag.

Ljudi osećaju strah da nešto ne propuste, a da bi se sprečila pojava tog straha, trebalo bi postaviti vremenska ograničenja za upotrbu pametnog telefona ma radnom mestu.

Savetnica za poslovno upravljanje Gabrijela Tis, preporučila je da se privatne poruke i mejlovi proveravaju samo u određenom periodu dana, i da to bude ujutru i tokom popodneva.

„Odgovarati samo na hitne poruke. Isključivati obaveštenja na telefonima tokom radnog vremena, a za poslovna komuniciranja koristiti poslovne linije ili poslovne mejlove“, navela je savetnica Gabrijela Tis.