Ovaj tekst će se prevashodno odnositi na bliskost u partnerskim ili ljubavnim odnosima, mada sve ono o čemu će biti reči može se dovesti u vezu sa bilo kojim odnosom bliskosti među ljudima.

Posmatrajući ponašanje i reakcije ljudi u važnim situacijama koje se tiču partnerskih odnosa uočljive su određene pravilnosti koje su šablonskog tipa, pa se tako mogu uočiti tri tipa ili stila vezivanja.

Filip Stojković, psihološki savetnik, psihoterapeut pod supervizijom

Izbegavajući stil svojim nazivom nagoveštava kvalitet odnosa koji opisuje. Ljudi koji na izbegavajućem stilu vezivanja zasnivaju svoje partnerske odnose teško da će ikada uspeti da izgrade kvalitetan ljubavni odnos.

Pročitajte i ovo: Ljubav je subjektivni osećaj

Oni izuzetno cene svoju slobodu, jer smatraju da ona može biti ili je ugrožena u vezi. Postavljaju čvrste i rigidne granice koje su praćene rigidnim pogledima na vezu i beskompromisnim pravilima.

Foto Gabby Orcutt

O prethodnim partnerima, odnosno, partnerkama, govori potcenjivački, a pre ili kasnije tako će govoriti i o aktuelnom partneru ili partnerki, koristi strategije za distanciranje bilo na emotivnom ili fizičkom planu, što i nije čudno budući da je vrlo nepoverljiv i boji se da će ga druga osoba sigurno iskoristiti.

Pročitajte i ovo: Ljubav na prvi pogled – da li je stvarna ili samo varka?

Često će slati suprotne signale, a da bi paradoks celog odnosa bio veći, ima nerealno romantični pogled na to kako veza treba da izgleda. Neće jasno izražavati svoje namere, s teškoćom otvoreno govori o tome šta se u odnosu dešava, ako do rasprave i dođe verovatno je da će se udaljiti da ne bi eksplodirao.

Pročitajte i ovo: Kada je veza kao droga

Sve u svemu, ovakav stil vezivanja ne samo da neće podstići bliskost, već će vremenom obeshrabriti svaku nadu u poboljšanje odnosa, koji će na kraju i prestati da postoji.

Sigurni stil vezivanja znači stabilnost, posvećenost, otvorenost za drugu osobu i želju za realnom, zdravom i zrelom bliskošću. Ljudi koji primenjuju ovaj stil vezivanja su pouzdani i dosledni, spontano i jasno će izražavati svoja osećanja i stavove o vezi, partneru ili partnerki ili o drugim važnim temama.

Pročitajte i ovo: Da li je prvi utisak zaista pravi?

Ima fleksibilan pogled na veze, što znači da će svoja pravila prilagoditi pravilima drugog postizanjem kompromisa u raspravama, a odluke će donositi zajedno sa svojiim partnerom ili partnerkom. Neće igrati razne igrice sa voljenom osobom.

Pročitajte i ovo: Kako da se razvedete na civilizovan način

Takvi ljudi nemaju strah od vezivanja i zavisnosti, vezu ne doživljavanju kao nešto što ugrožava slobodu, već veruju da bliskost stvara veću bliskost i zato će svog partnera ili partnerku upoznati sa svojim bližnjima još na početku veze.

Foto Toa Heeftiba

Preokupirani stil podrazumeva suprostnost prvom. Osoba je preokupirana vezom, to je centralno, ponekad jedino važno polje života. Nesrećna je kada nije u vezi i zato će učiniti sve da u vezi bude, takođe igraće igre kako bi privukla i održala pažnju. Teško će iskazati šta joj smeta jer očekuje da će druga strana naslutiti, razumeti ili pogoditi.

Pročitajte i ovo: Zašto zaljubljenost danas više nema vrednost kao nekada?

Veoma je sklona da sve u vezi doživljava lično, pa otuda i vrlo burne reakcije na sve, bilo to od manjeg ili većeg značaja, a strahuje da će i najmanja sitnica, beznačajni postupak ili dešavanje naškoditi vezi. Nesigurna je osoba i zato sumnja u vernost svog partnera ili partnerke. Neophodno joj je da konstantno oseća bliskost u vezi i prepušta drugome da odnosu da ,,svoj ton“.

Pročitajte i ovo: Zašto srcu treba više vremena da prihvati ono što um već zna?

Iako je suprotan izbegavajućem, preokupirani čovek neće time učiniti da odnos bude kvalitetniji u odnosu na izbegavajući. Baš naprotiv, to je samo druga strana istog novčića koji znači nemogućnost zasnivanja zrelog odnosa.

Foto Freestocks.org

Prva strana govori o strahu od bliskosti jer ona porobljava, a druga strana svedoči o strahu da će u bliskoti sigurno biti odbačen i povređen.

Pročitajte i ovo: Kako da završimo nezavršemo u bivšoj ljubavi i otvorimo vrata novom odnosu

Zbog nesigurnosti u sebe osoba će birati izbegavajući stil kako se uopšte ne bi ni vezala ali da bi sprečila i drugu osobu da se za nju veže, dok će zbog iste nesigurnsti druga osoba izabrati preokupirani stil kako bi simbiotskim zavisničkim odnosom pobedla svoj strah.

Pročitajte i ovo: Kako karmičke navike utiču na ljubavni život

Jasno je da sigurni stil vezivanja označava kvalitetan i zreli odnos bliskosti. Ali to je veština koja nam nije urođena. Nama je urođen kapacitet za ljubav i to nam je dato kao zadatak, a na nama je da radimo na ispunjenju tog kapacijeta i zadatka, tako što ćemo svoju veštinu vezivanja razvijati.