To nije pitanje mozga, već posledica socijalnih sugestija: zato su žene kadre da rade više stvari istovremeno, za razliku od muškaraca.

Zašto žene mogu da obavljaju više stvari istovremeno (ili se smatraju takvima), a muškarci ne?

Mit o multitasking ženi uvek je živeo u narodu, to j vrsta super moći koja se ne pripisuje muškom rodu. Ali da li je zaista tačno da žene mogu da rade više stvari istovremeno, a muškarci ne?

Ili je reč samo o verovanjima koja su ukorenjena u našem umu? Nauka odgovara na ovo pitanje.

Ne postoji rodna razlika

Što se tiče mogućnosti multitaskinga, nekoliko studija potvrđuje da su ženski i muški mozak podjednako predisponirani.

Pročitajte i ovo: Da li je kompatibilnost važnija od privlačnosti?

Koch i njegove kolege posebno su razmatrali rodne razlike u brzini obrade podataka, prostornim mogućnostima i fluidnoj inteligenciji. A podaci potvrđuju da nema razlike među polovima.

Multitasking usporava učinak

Ista studija potvrđuje da i za muškarce i za žene obavljanje dva ili više posla istovremeno usporava i pogoršava učinak.

Pročitajte i ovo: Ljubav prema sebi i (ne)sebičnost – Ima li razlike?

U stvari, naš kapacitet obrade je manji i naša pažnja mora da bude podeljena, iz tog razloga će takođe da bude manje usredsređena.

Odgovornost se krije u Pigmalion efektu

Zove se Pigmalion efekat i taj fenomen objašnjava kako ljudi teže da se prilagode slici koju drugi o njima imaju.

To znači da će, ako se smatra da je žena sposobna da se bavi sa nekoliko različitih stvari istovremeno i da preuzme različite uloge, ona pokušati da odražava tu sliku u javnosti.

Pročitajte i ovo: Izrazite svoju istinu: Grleni energetski centar

Stoga, žene rade više poslova istovremeno od muškaraca, iako sa istim karakteristikama i sposobnostima mozga.

Ono što se menja je kako drugi vide ženski rod i šta žene osećaju da mogu da daju.

Posledica će biti izraženiji mentalni umor od muškaraca.

Iskoristite to saznanje dobro, zato ne preterujte!