Naučna maksima je da se energija niti stvara niti uništava, već samo transformiše ili preusmerava.

Ceo univerzum je vibrirajuća energija različitih oblika. Destrukcija i kreacija se događaju kada se energija pretvara iz jedne forme u drugu. Materija i svest, na primer, ishodi su usmeravanja energije kroz dva različita kanala.

Ljudsko biće zrači energiju koja protiče kroz bezbroj psihičkih puteva koji prožimaju ceo organizam.

Pročitajte i ovo: Šta je to dobar seks?!

Pročitajte i ovo: Vuk dlaku menja, ali ćud nikada!

Pročitajte i ovo: Zaljubljujemo se u rane

Kada neko ko pati od depresije tvrdi da je beživotan, problem je stvarno u vezi sa stvaranjem i izražavanjem energije koja čini naše biće. Depresija nije toliko stanje u kojem nema energije, već vrsta psihičkog zatvora koji blokira tok energije. Normalni putevi postaju zapušeni, blokirani, tako da depresivna osoba nije u stanju da koristi energiju, iako ona postoji. Odvojena od bliskih osoba i od rada, osoba okreće energiju prema sebi, što dovodi do osećanja praznine i haosa.

Psihološki stav

Mnogi psiholozi prihvataju dinamički energetski model uma.

Pročitajte i ovo: U kojoj si fazi razvoja – Eva, Helena, Sofija ili Devica marija? I obrnuto, kakve te žene privlače?

Za velikog psihoanalitičara, um se manifestovao na dva osnovna nivoa – svesnom i nesvesnom.

Pročitajte i ovo: Nezdrava doza infantilnosti u vezi

Ako je bilo koji od ovih nagona frustriran, energija se vraća u nesvesni um u kojem može da se preusmeri za izražavanje na različit način.

Pročitajte i ovo: Kako da znate da ste u vezi sa hroničnim preljubnikom

Međutim, ako se ne pronađe mogućnost za alternativni način izražavanja, ova energija postaje destruktivna.

Pročitajte i ovo: Obrazac žrtve kao beg od ljubavi

Sva iskustva koja su posebno bolna, potisnuta su duboko u nesvesno gde se veliki deo energije troši za sprečavanje tih sećanja da prodru u svesni um.

Foto Denis Gavrilenco

Ovakvo potiskivanje je gubitak energije, jer, potisnuta iskustva se ipak doživljavaju na neki način, na primer u obliku strahova i prisila. Ovaj metež u nesvesnom postaje uzrok naših unutrašnjih napetosti.

Pročitajte i ovo: Tajna seksualne želje u dugim vezama

Vilhelm Rajh je naglasio da se kontrole i ravnoteža energije uma odražavaju u telu i da se potiskivanje izražava u psihofiziološkim čvorovima koje je on nazvao »mišićni oklop« a koje jogini nazivaju granthiji. Iako su stvoreni kao odbrambeni instrument koji štiti oblasti uma od daljeg povređivanja, ovi čvorovi su oklop koji onemogućuje zdrav tok energije, umanjuju energetske potencijale i kreativnost.

Pročitajte i ovo: Pouzdani znaci koji govore da mu se sviđate

Rajh je bio svestan da naša vitalnost potiče od ekspanzivne bioenergije i smatrao je da je nesposobnost da se prepusti ovoj energiji kroz radosnu seksualnu aktivnost, glavni uzrok unutrašnjih blokova i napetosti.

Pročitajte i ovo: Znate li zašto je strah dobar?

Po učenju joge, kundalini šakti koja donosi transcendentalno blaženstvo izražava se u grubom obliku kao seksualna energija. Iako jogini menjaju i koriste ovu energiju za duhovne ciljeve, oni znaju da ona ne može da se sublimiše iz potisnutog stanja.

Pročitajte i ovo: Kako nas strahovi ometaju u ljubavi

Treba da budemo u stanju da pronađemo zadovoljstvo u seksualnom izražavanju, pre nego što postanemo sposobni da preusmerino ovu izvanrednu energiju.

Drevni tekstovi zato preporučuju da se celibat praktikuje posle življenja porodičnog života.

Pročitajte i ovo: Tajanstveni zavodnik – psihopata, ženskih srca lomilica

Pročitajte i ovo: Znaci koji ukazuju na to da ste u vezi sa psihopatom

Bilo šta da je izvor tih problema, ostaje da otpisivanje ili poremaćaj seksualnosti uzrokuje potiskivanje energije u nesvesno i nekorišćenje te iste energije u druge svrhe.

 Međutim, ako se ona samo ukloni iz svesnog uma, ako ostane nerešeni konflikt, onda postaje stalna smetnja.

Pročitajte i ovo: Kako da se borimo protiv straha

Prihvatanje sebe kao seksualnog bića je neophodan korak koji osoba mora da preduzme da bi se oslobodila depresije.