Sistem organa za krvotok predstavlja važnu mrežu koja prožima celo telo i prenosi krv do najudaljenijih ćelija u našem telu.

Suzana Miletić, viši fizioterapeut&sertifikovani limfoterapeut, Liderna
Suzana Miletić, viši fizioterapeut&sertifikovani limfoterapeut, Liderna

Putem krvi doprema se kiseonik i hranljive materije do ćelija, prenose hormoni koji regulišu mnoge važne telesne funkcije, prenose minerali koji su važni za sve organe, ali i odnose sve štetne materije.

Masaža deluje na površinske sudove kože, kapilare, tako što se potiskuje krv sa periferije ka srcu. Smanjuje se pritisak u venama i arterijama i ubrzava protok krvi. Srce počne pravilnije da radi, a i smanjuje se visok krvni pritisak. Masažom se otvaraju novi kapilari, dok se propustljivost postojećih kapilara povećava.

Usled mišićne napetosti otežana je cirkulacija krvi. Masaža opušta mišiće koji stežu krvne sudove čime se krvni pritisak snižava, a periferna cirkulacija ubrzava.

Dejstvo masaže na limfotok

Cirkulacija limfe je spora jer ne postoji organ koji bi pumpao limfu kroz limfne sudove.

Usporena i smanjena cirkulacija limfe dovodi do nagomilavanja toksina u organizmu, usporava dostavu hranljivih materija ćelijama i metaboličke procese u njima, što dalje negativno deluje na funkcionisanje i stanje ćelija, a time i tkiva i organizma u celini.

Masaža ubrzava cirkulaciju limfe i poboljšava njeno filtriranje kroz limfne čvorove. Dobra cirkulacija limfe omogućava bolju ishranjenost i regeneraciju  tkiva i podiže odbrambenu sposobnost organizma.

Inače, limfa se u stanju mirovanja kreće kap po kap, a u toku masaže teče u mlazu. Limfa je bitna i za smanjenje otoka.