Svaka naša emocija je dobra.

Predstavlja našu reakciju na život i na životne situacije i omogućava nam adaptaciju. Nekada nemamo adekvatne načine ispoljavanja, ali to se može naučiti. Veći problem je kada nismo svesni svojih osećanja.

Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt

Iz nekog razloga, sebi ne dozvoljavamo da osetimo neka osećanja. Onda ih “prekidamo”, odnosno, potiskujemo i reagujemo nekim alternativnim osećanjem.

To osećanje, dakle, nije izvorno i autentično, ali nam je prihvatljivo. Počinjemo da reagujemo njime i u narednim istim ili sličnim situacijama.

Kada u novim situacijama reagujemo starim osećanjima, mislima i načinima ponašanja, radi se o emocionalnim navikama – kada se nađemo u nekoj sličnoj situaciji, kao što je bila ona u kojoj smo reagovali alternativnim osećanjem, počinjemo automatski da se ponovo tako osećamo. Ovo alternativno osećanje nije autentično. Zato, dok ga ponavljamo, mi, zapravo, nismo prisutni u svom životu. Živimo po navici. Otuda se može javiti osećanje velike praznine koju ne možemo sebi objasniti.

Osećanje zbunjenosti ukazuje na našu spremnost da prestanemo da se kroz svoje emocije krećemo uz pomoć starih navika.

Emocionalne navike zasnivaju se na našem bolu i nelagodi. Kada je čovek spreman da se oslobodi nekog emocionalnog problema, mora da se oslobodi onih navika koje se zasnivaju na tom problemu.

Zbunjenost je momenat praznine kada osoba ne može više da koristi navike, a još uvek nije naučila da eksperimentiše, da traži uvek nova rešenja koja će voditi promenama.

U trenutku kada je neko spreman da sagleda ili definiše realnost na novi način, onda će izaći na površinu razlog zbog čega to ranije nije učinio. Onda ima izbor – može da nastavi po starom, i onda će imati čitav niz psiholoških strategija da to izvede, a koje je razvio tokom života, ili, ako je spreman da savlada svoj otpor, neće imati nikakve strategije za to, i biće zbunjen.

Zbunjenost je pozitivna jer pokazuje da je osoba spremna da savlada svoje otpore, da završi “nedovršene poslove” i unese promene koje će je voditi boljoj životnoj prilagođenosti i uravnoteženosti.