Tokom trudnoće žena prolazi kroz niz promena, kako fizičkih tako i psihičkih, koje je pripremaju za ulogu majke.

Ipak, ovaj period predstavlja stresnu situaciju. To znači da je promena toliko značajna da narušava ženinu unutrašnju ravnotežu i zahteva prilagođavanje.

Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt

Neke žene mogu imati problema nakon što donesu bebu na svet. Razlozi su višestruki.

Pored hormonalnih i genetičkih, zastupljeni su i psihološki faktori. Ako je majka i pre trudnoće i porođaja imala nekih psiholoških problema, ovo će se manifestovati nakon porođaja.

Dete ne bi moglo preživeti bez majčinog staranja i brige. U prvim mesecima života ono i majka čine jednu celinu, što predstavlja simbiotičku vezanost. Ovo može predstavljati dodatni napor za majku, ukoliko je psihološki nezrela ili ima otpor prema majčinstvu.

Strah od toga da će prinova u porodici uticati na njen odnos sa ocem deteta ili sa drugom decom, ukoliko ih ima, strah da će njena karijera stagnirati, strah od povećanih finansijskih izdataka i tome slično, mogu dovesti do toga da se kod žene pojave osećanja koja joj nisu prijatna ili za koja misli da nije u redu osećati ih.

Photo by Dawid Sobolewski on Unsplash

Ovo dovodi do povećane tenzije i često se manifestuje kao anksiozni poremećaj. Nekada se mogu javiti i napadi panike. Nije retko da počne preovladavati depresivno raspoloženje (postporođajna depresija), jer majka procenjuje da ne može nikako da se nosi sa novonastalom situacijom i okrivljuje sebe za to. Njeno mišljenje o sebi samoj je negativno i zato često ima osećanje krivice.

Veoma je važno da okolina prepozna pokazatelje ovih promena.

Photo by Sean Roy on Unsplash

Ako majka ima probleme sa spavanjem, apetitom, neobično ponašanje, razdražljiva je, lako brizne u plač, dobro je porazgovarati sa njom i pružiti joj podršku. Ako ovakvo stanje duže traje, potrebna je i stručna pomoć (psihoterapija u kombinaciji sa medikamentoznom terapijom).