Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt

Uzajamna optuživanja, kada se desi neka nesreća, ne daju dobre rezultate.

Dobre rezultate daje sagledavanje situacije na što objektivniji način i saradnja prilikom preduzimanja potrebnih koraka. Dobre rezultate daje kada ne samo jedna osoba, već više osoba, grupa ljudi, nauči ono što je potrebno da se neke greške ne bi ponavljale.

Ako nismo u stanju da budemo objektivni, sačekajmo sa osudama. Osude i optuživanja ne vraćaju izgubljene živote.

Ništa ne vraća izgubljene živote.

Shvatanje situacije i, na osnovu toga preduzimanje potrebnih mera, pomaže sprečavanju i ublažavanju budućih nesreća. Nekada je moguće sprečiti ih, nekada ne.