Tokom odrastanja može se desiti da neke emocionalne situacije u kojima dobijamo ljubav počinjemo da izjednačavamo sa ljubavlju.

Ako su naši roditelji bili emotivno distancirani prilikom uslovljavanja, mi ćemo početi da izjednačavamo ljubav sa zanemarivanjem, na primer.
Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt
Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt

Ako su često bili ljuti na nas, a nisu nam stavili do znanja, ili mi nismo uspeli to da shvatimo, da su ljuti zbog nekih naših postupaka, ali da nas i dalje vole, mi ćemo iskustvo ljubavi povezivati sa ljutnjom.

Ako su često bili fizički odsutni, mi ćemo ljubav povezivati sa napuštanjem. Istovremeno ćemo verovatno i doneti zaključak da nismo dovoljno vredni kao osobe da bismo bili voljeni.

Šta se onda kasnije dešava kad se otvorimo ka iskustvu partnerske ljubavi?

Mi prepoznamo u nekom drugom upravo ono što odgovara našoj nesvesnoj definiciji ljubavi.

Ako je naša nesvesna definicija ljubavi povezana sa zanemarivanjem ili sa distanciranošću, bićemo privučeni upravo osobom koja se teško emotivno otvara prema nekom drugom.

Ne idealizujemo je, dosta realno vidimo kakva je, a ipak nas “nešto vuče”. Ovo nam je potrebno da bismo mogli da redefinišemo značenje ljubavi.

Šta se dešava sa drugom osobom?

Ona, takođe, ima svoju nesvesnu definiciju ljubavi. Ako je povezala ljubav sa povređivanjem, možda je tako donela nesvesnu odluku da se emocionalno distancira da bi izbegla povređivanje.

Ona će takođe biti privučena nama jer ćemo mi biti spremni da učinimo mnogo toga za nju (to smo verovatno radili kao deca kada su nas roditelji zanemarivali na neki način). Na taj način stiče dovoljno poverenja da emocionalni kontakt bude moguć.

Ono što se dalje dešava tokom veze je da svako od nas dobija mogućnost da ispravi svoju nesvesnu definiciju ljubavi.