Kvalitet našeg odnosa sa partnerom zavisi od toga kako ga opažamo.

Realnost, pa tako i osoba sa kojom smo u vezi, veoma je kompleksna i multidimenzionalna, a mi svesno opažamo samo jedan mali deo nje.

Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt
Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt

Logično je pretpostaviti da kvalitet našeg odnosa možemo da podignemo tako što ćemo sagledati ono što sada ne vidimo.

Pročitajte i ovo: Kako da završimo nezavršemo u bivšoj ljubavi i otvorimo vrata novom odnosu

Kako da to postignemo?

To se dešava kroz obrt (preokret) u partnerskom odnosu. Obrt je moguć upravo zbog razdvojene percepcije.

Opažanje je složen unutrašnji proces. Mi u svakom trenutku svesno i nesvesno opažamo celokupno polje percepcije. To važi i u partnerskom odnosu.

Pročitajte i ovo: Senka u seksualnosti

Ono što partner realno jeste je jedno složeno i mnogodimenzionalno biće, pa je tako i naše opažanje tog bića, isto tako složeno i mnogodimenzionalno. Mi ga opažamo iz mnogo različitih uglova, što svesno, što nesvesno. Posledica tog procesa posmatranja je formiranje partnerske figure.

Pročitajte i ovo: Ljubavni trougao sa prijateljem ili prijateljicom

Pročitajte i ovo: Tranfer i kontratransfer

Partnerska figura se formira tako što se od mnogo različitih načina, na koje sagledavamo partnera kao biće, jedan od uglova gledanja izdvaja kao dominantan. Drugim rečima, jedan deo naše ličnosti je pobedio u borbi za to kako ćemo sagledavati svog partnera i u skladu sa tim mi ćemo se i postaviti u tom odnosu.

Pročitajte i ovo: Kako karmičke navike utiču na ljubavni život

Isto važi i za partnera. On nas sagledava u skladu sa tim koji deo njegove ličnosti je pobedio u borbi za sliku o nama. Tako je naš odnos posledica borbe između različitih delova percepcije.

Pročitajte i ovo: Prava procena donosi pravi odnos prema partnerskoj vezi

Kao i u svakoj borbi, neko pobeđuje, neko gubi, a korist od toga ima samo jedan deo ličnosti, onaj koji je pobedio. Posledica je da mi svesno koristimo samo jedan (pobednički) deo svoje percepcije. Tako svesno sagledavamo samo jedan, mali deo realnosti, a sve ostalo nam promiče.

Način da proširimo svoju percepciju je, kao što sam već rekla, obrt.

Pobednički deo ličnosti je dobio bitku, ali ne i rat. U jednom trenutku odnos snaga se menja.

Pročitajte i ovo: Strast kao (ne)prijatelj partnerske ljubavi

Deo, koji je bio slabiji, sada je jači i formira se nova figura partnera. Nekada, prosto, više ne znamo ko je ta osoba. Ovo nam uglavnom deluje kao negativna promena zato što počinjemo da uviđamo mnoge partnerove mane i nedostatke.

Pročitajte i ovo: Kako da znate da ste u vezi sa hroničnim preljubnikom

Međutim, upravo je ovo način da proširimo svoju percepciju. To je, naime, prilika da uvidimo razliku između partnerske figure (ono kako mi sagledavamo svog partnera) i partnerovog bića (ono sto partner realno jeste). To nam daje priliku da sagledamo partnera kao složeno, mnogodimenzionalno biće, koje se može sagledati ne samo iz dva ugla (pre i posle obrta), nego i iz mnogo drugih uglova.

Takođe, uviđamo da se naš odnos menja u skladu sa promenama percepcije. Te promene mogu da idu u različitim smerovima i tu ima mnogo prostora za eksperimentisanje.

Pročitajte i ovo: Zašto je prvi brak uspešniji od drugog

Sa druge strane, promene u partnerovom sagledavanju nas isto tako utiču na odnos. Mi tu imamo izbor. Da se tim promenama odupiremo, ili da im se prepustimo, i da dozvolimo i partneru da eksperimentiše sa percepcijom, kao što i sebi dozvoljavamo, i da radoznalo gledamo kuda nas sve to vodi.