Empatija je sposobnost da se uživimo u osećanja druge osobe.

Da zamislimo kako se ona oseća i da osetimo to isto osećanje. Na primer, osećamo tugu koju zamišljamo da druga osoba oseća. Naravno, ne možemo da se zaista uživimo u to kako se neko oseća, nego jedino u svoju zamisao o tome kako se ta osoba oseća.

Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt

Mi o tome nemamo nikakva direktna saznanja, nego možemo da nagađamo – da izvlačimo zaključke iz onoga što vidimo i čujemo.

Pročitajte i ovo: Perfekcionizam – glad za prihvaćenošću i ljubavlju

Na primer, ako vidimo da neko plače, mi ćemo pretpostaviti da je tužan. Ako vidimo da je nasmejan, pretpostavićemo da je veseo.

Pročitajte i ovo: Zašto se žalimo, čak i kada nam dobro ide

Empatija je važna u međuljudskim odnosima, jer nam omogućava da druge ljude vidimo kao slične sebi. Omogućuje emotivno zbližavanje sa drugima.

Photo by GREG KANTRA on Unsplash

Da li je moguće imati premalo ili previše empatije?

Jeste. Ljudi koji imaju nedovoljno razvijenu empatiju, slabije razumeju svet oko sebe. Konkretno, slabije razumeju druge ljude.

Pročitajte i ovo: Kako da vežbanjem svesnosti povećamo osećaj zadovoljstva životom

Ovo, međutim, ne treba mešati sa nedostatkom saosećanja. Saosećanje je želja da se drugi oseća prijatno i da se ne oseća neprijatno. Zamislivo je da neko ima sasvim dovoljno razvijenu empatiju, odlično razume kako se drugi osećaju, ali ga nije mnogo briga da drugima bude prijatno.

Pročitajte i ovo: Kako nas manipulišu

Pa, ipak, za očekivati je da ako bolje razumemo kako se drugi oseća, ako više možemo da se uživimo u to, da će nam i više biti stalo do toga kako se drugi osećaju.

Photo by Thought Catalog on Unsplash

Kako možemo razvijati empatiju?

Budimo kreativni. Pronalazimo sličnosti između situacija u kojima se drugi nalaze sa situacijama u kojima smo mi sami bili. Čak i kada ove sličnosti nisu očigledne.

Pročitajte i ovo: Kako da se nosite sa šefom koji vas maltretira

Ovo je za psihoterapeute naročito interesantno u situaciji kada treba da se uživimo u osećanja osobe sa kojom smo u konfliktu.

Pročitajte i ovo: Stalo ste zauzeti? Od čega, zapravo, bežite?!

Rešavanje konflikta pomaže razvijanje empatije, jer zbog ovog brzog fidbeka, dobijamo motivaciju da radimo na razvijanju empatije, čak i kada to nije od neposredne koristi.