Danas se često govori o tome kako nema pravog prijateljstva, kako svako gleda samo sebe.

Savremeni trend hlađenja ljudskih odnosa se odražava i na prijateljstvo. Prijatelji kao da nam nisu više potrebni, pa je svako od nas suočen sa pitanjem šta će nam, uopšte, prijatelji.

Danijela Stojanović, klinički psiholog i psihoterapeut, PS Kontrapunkt

Odgovori su različiti. Neki od nas žele prijatelje zato što nam je u njihovom društvu prijatno, neki zato što je to tako “normalno”, a mnogima od nas su prijatelji važni u onim trenucima kada nam je teško i kada ne znamo šta ćemo sami sa sobom.

Zato smatramo da je dobar prijatelj onaj ko je uvek tu u takvim trenucima.
Kakav je značaj i važnost ovakvih trenutaka? Trenutaka kada smo ostavljeni sami sa sobom, na “cedilu”.

To su momenti u kojima se suočavamo sa nekim osećanjima koja su nam jako neprijatna.

Glavni problem je to što smo ih celog života izbegavali, tako da nam sada izgledaju potpuno nepoznata i strana. A sve ono što je nepoznato i strano deluje zastrašujuće i opasno. Kada malo bolje razmislimo svaka “izdaja” među prijateljima na ovaj ili onaj način vodi do takvih trenutaka. To može biti manje ili više očigledno. Ali, ono što najviše zameramo svojim prijateljima je što u nekim situacijama nisu tu da nas zaštite od naših osećanja.
Foto I’m Priscilla

Za psihoterapeute i psihologe može biti interesantno kako emocionalni razvoj čoveka utiče na njegov odnos sa ostalim ljudima, pa tako i sa prijateljima.

Kako smo sve svesniji svojih osećanja, tako smo sve manje skloni da pravimo dramu oko toga šta naši prijatelji rade ili ne rade, a onda smo i sve manje spremni da slušamo njihove drame. To je ono čega u našim prijateljstvima ima sve manje i manje.
Pitanje je čega ima sve više i više, ili, drugim rečima, koja je nova vizija prijateljstva. Šta to znači biti prijatelj?
Tu se opet vraćamo na početak priče, i to ne slučajno. Ključna reč je novi početak.
Pretpostavljam da je svako od nas pozvan da da odgovor na ovo pitanje šta je to prijateljstvo. Ono što geštalt psihologija uvek preporučuje je eksperiment. Sve možemo da probamo. Ni jedan oblik prijateljstva nije nedozvoljen. I druga stvar, ne manje važna, kad god se pojavi neki problem, možemo da zastanemo i da osetimo. Da udahnemo duboko i da osetimo. Šta da osetimo? Šta god. Svako osećanje je dobrodošlo. Iz svega možemo nešto da naučimo.
Foto I’m Priscilla

I ono što može da bude posebno interesantno – da obratimo pažnju na to kako takvi momenti (kada zastanemo i osetimo), utiču na dalji tok komunikacije.

Sve promene su dobrodošle. Posmatrajmo ih znatiželjno, bez prosuđivanja. Zato što sve ono što se u početku može činiti kao negativna promena veoma brzo se može, ako jednostavno budemo sa time, pokazati u pravom svetlu.
Ako sa znatiželjom posmatramo život i sve promene u njemu, sve više sagledavamo širu sliku. To isto važi i za prijateljstvo. Ako sagledamo širu sliku shvatamo da svaka dozvola da osetimo dodaje jednu novu dubinu našim odnosima. To je ono što je čarolija zivota.
Sve ono što nam na prvi pogled izgleda loše ili negativno, ako jednostavno budemo sa time, bićemo u stanju da ga sagledamo iz novog ugla.