Čakre su centri svesti. To su kao čvorovi koncentracije energije, koji duboko, direktno i neposredno deluju na naš svakodnevni život, osećanja, poimanja i izbore.

One utiču na naše misli, energiju koju možemo da sakupimo za ispunjenje bilo kakvih delovanja i za ostvarivanje misli u dela.

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd Foto Dejan Cvetković
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Foto Dejan Cvetković

Otvarajući i balansirajući čakre otvaramo čula, objedinjujemo ih u osećajnu mrežu koja je povezana sa ogromnim izvorom energije od koga smo došli i kome ćemo se vratiti, beskonačnom rekom energije.

Svevišnji Tvorac, Glavni Arhitekta, podario nam je određeni sistem energetskih struja. Struje energije prolaze kroz kičmu, po rukama i nogama i kroz osam energetskih centara ili čakri.

Šest centara svesti se nalaze u telu, duž kičme, sedmi baš iznad temena, a osma čakra je aura, ili elekrotromagnetno polje.

Energija prvih pet čakri je u saglasnosti sa pet osnovnih elemenata od kojih se sastojimo, to su zemlja, voda, vatra, vazduh i prostor.

U kojoj čakri se vi nalazite?

Taj energetski centar ili čakra u kome je koncentrisan najveći deo vaše energije kundalini, prvenstveno određuje vaše ponašanje i vaša uverenja. Čak se može i reći da čakra u kojoj se u najvećem delu nalazi vaša kundalini energija, u najvećoj meri određuje kakvi ste kao čovek.

Od mesta gde se nalazi kundalini, zavisi i to kakve situacije privlačimo.

To je isto kao i u sferama trgovine nepokretnostima, gde su tri najvažnija faktora za cenu – mesto gde se nepokretnost nalazi, mesto gde se nepokretnost nalazi i mesto gde se nepokretnost nalazi.

I kada znamo mesto gde se nalazi naša kundalini energija, mnogo lakše razumemo sve što nam se dešava u životu. Zašto? Zato što energija deluje slično kao magnet.

aura-1079746_1280Vibracije koje oslobađamo, svesno ili nesvesno, privlače ka nama određene ljude.

Naravno, tačno je i to da se suprostnosti privlače, ali kada se kundalini podiže i aktivira Neutralni um (šesta čakra) možemo da uravnotežimo pozitivne i negativne sile koje postoje u bilo kojoj situaciji.

U šastrama se govori: “ Jogin nije podložan uticaju polarnosti”.

Praktikujući kundalini jogu dovodimo u ravnotežu rad donjih čakri i spoznajemo sfere gornjih.
Kada se energija kundalini podigne i počne slobodno da cirkuliše kroz sve čakre dolazi do značajne transformacije svesti i vidne promene karaktera čoveka. On počinje drugačije da posmatra na život, drugačije oseća, i da drugačije deluje. Pravi pokazatelj toga da li se kundalini energija podigla ili nije je povećanje nivoa životnih uverenja, odnosa sa drugim ljudima i sa samim sobom.

Podizanje kundalini energije jeste duhovni razvoj ali to ne treba vezivati sa raznim senzacijama viđenja ili zvučnih halucinacija. Kada kao rezultat praktike kundalini joge (ili neke druge praktike) energija kundalini dobije mogućnost da se podigne to uopšte ne znači da će čovek dobiti natprirodne sposobnosti ili postati neobičan ili psihički nestabilan. Obratite pažnju na to da su ključne reči u prethodnoj rečenici – dobije mogućnost. Kundalini joga jednostavno priprema telo ka mogućnosti podizanja kundalini energije, da bismo mogli da osetimo svoju višu svest.

now-1120279_1280Cilj je u tome da mi koordiniramo i uravnotežimo rad svih čakri – onih koje su odgovorne za potrebe svakodnevnog života i viših čakri koje su povezane sa vaseljenskim svešću. Kada je taj balans dostignut, dobijamo snagu i postajemo saosećajna, svesna i talentovana bića.

Ponekad ljudi misle da sjedinjavanje sa Univerzalnim vaseljenskim znanjem vodi ka gubitku individualnosti. U stvari je sve obrnuto – to nas vodi ka gubitku ograničenja. To je otvaranje i spoznaja više identičnosti čoveka koja je beskonačna.

Nezavisno od toga što Boga možemo spoznati kroz bilo koju čakru, prve tri čakre su predodređene za obezbeđenje životnih funkcija i potreba svakodnevnog života. Četvrta čakra je tačka ravnoteže između donjih i gornjih čakri koje su više povezane sa Vaseljenskom svešću.

Srećni ne možemo da budemo ako smo na niskim vibracijama, one nisu kompatibilne sa srećom. To je kao matematička jednačina – misli i reči koje u sebi sadrže dobrotu, saosećanje, velikodušnost, ljubav, požrtvovanje itd. imaju vibracije visoke frekvencije. A misli osećanja i reči koje izražavaju gnev, ljubomoru, uvrede, pohlepu, egoizam, strah, one imaju vibracije niske frekvencije. I kada one ovladaju nama, vuku nas u donje čakre.

Možemo to uporediti sa klavijaturom pianina, koju notu pritisnete, ta će i svirati.
U svakom momentu naša svest se nalazi baš na tom nivou na kom su vibracije naših misli i reči.

aura-1063278_1280Možemo podići svoje raspoloženje, duh i videti svet u svetlijim bojama jednostavno podigavši energiju kundalini. Patimo i dozvoljavamo donjim čakrama da upravljaju nama umesto da koristimo njihovu energiju u konstruktivne i pozitivne svrhe.

Posmatrajte sebe kada se ljutite, što je inače veoma loše za organe za varenje. Udahnite nekoliko puta lagano i duboko, skoncentrišite svoju pažnju na vašoj šestoj čakri i ocenite svojim Neutralnim umom da li zaista želite da ”izađete iz svoje kože”. Tu energiju vatre možete preobraziti u entuzijazam inicijativu i hrabrost. Ili čak možete iskoristiti energiju treće čakre i jednostavno protrčati par krugova oko kuće i učiniti dobro delo svom srcu. Suština je u tome da treba da naučite da birate i koristite svoje energije, a ne da gubite kontrolu nad njima.

A kako da podignete svoju kundalini energiju?

Vrlo jednostavno – naučite da radite za početak Mulabandhu. A zatim radite Sat kriju. Svaka vežba sa Mulabandhom vam pomaže u tome. Ona pokriva donje tri čakre (donji trougao) i zato je energija kundalini primorana da ide nagore, ona nema drugog puta, samo pravo gore!

Nastavak sledećeg ponedeljka.

Sat Nam!

Vaša Danica