Vatra je katalizator dejstva, to je motivišuća snaga koja čini mogućim ostvarenje bilo kog cilja.

Rasplamsala vatra predstavlja večnost života, postojanu iskru, volju pokreta, nadu u budućnost.

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd Foto: Dejan Cvetković
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Foto: Dejan Cvetković

Naše sopstvene nade rasplamsavaju i podržavaju taj oganj. Kada se ugasi vatra umiremo i mi. To nije ni dobro ni loše, to je jednostavno tako, pravilo života.

Vatra može i da se izmakne kontroli i onda ni ne primetimo kako ona uzima vazduh slobode ljudi oko nas. Sve dok bude vatre postojaće i lanac uzroka i posledica. Vatra je sredina u kojoj se ostvaruje karma, a žar trenutka je izazov da budemo zaista sobom.

Kada dolazimo na svet, život ulazi u nas kroz pupak i u prvim momentima našeg života počinjemo da formiramo osnovu svoje individualnosti. Rastemo, menjamo se, ali u toku celog života naša osnovna identičnost ostaje tamo odakle je i krenula, u oblasti stomačnog centra. Tu se nalazi naša treća čakra, mesto u kome se čuva naša individualnost, naša osobenost i lična snaga.

Treća čakra zahvata osnovne organe sistema za varenje i za usvajanje hrane i upravlja njihovom energijom na suptilnom nivou.

Treća čakra, ili čakra solarnog pleksusa, predstavlja u nama element vatre i često se naziva malim Suncem koje nam pomaže u regulisanju vatre varenja energiju hrane. Tu su naše ambicije, ego, hrabrost.

Narušavanje ravnoteže ove čakre se ogleda u čoveku kao pohlepnost i neutoljiva želja ka ličnoj vlasti. Bez obzira na to koliko da takav čovek dobija, on uvek hoće još više i uvek misli da mu je malo bez obzira na to da li mu je to uopšte potrebno ili ne.

Slaba treća čakra često parališe ljude, oni nemaju spoznaju o svojoj vrednosti, često se osećaju žrtvom, podložni su stresu jer nemaju snage da se bore sa životnim izazovima.

Vatra u stomaku može da bukvalno progori rupu u želucu, često i u bukvalnom smislu i da izazove čir.

Kada vatre ima malo onda ste slabi i nemate dovoljno jak osećaj identiteta. Aktivna i izbalansirana treća čakra vam daje volju duhovnog vojnika. Onda ste neustrašivi, sposobni da delujete u bilo kojoj situaciji, jaki i samouvereni. Čovek sa jakom trećom čakrom kao da je povezan sa Univerzumom efirnom pupčanom vrpcom. On zna da ima podršku odozgo ali i da kvalitet života zavisi od njegovih postupaka i smelo ide napred ka svojim ciljevima.

Njena vatra može da zapali u vama i neutoljivu želju da radite velika dela i da vam da stremljenje i upornost, neophodne za to da ne odustajete.

Prve tri čakre, ili donji trougao, su predodređene za obezbeđivanje životnih funkcija i potreba svakodnevnog života.

Jedna od najboljih krija za jačanje treće čakre je nabhi krija, o kojoj sam vam već pisala. Možete je pogledati na dole navedenom linku.

Kundalini krija za jačanje snage volje

P.S. Želela bih još da vas pozovem da, ukoliko želite da postanete kundalini joga učitelj ili ako želite samo da prođete kroz taj moćni proces čišćenja, krenete sa mnom u Indiju, krajem septembra, kod velike Gurmukh. Posle 25 dana intenzivne kundalini joge na obalama svete reke Gang sa velikim učiteljima, vratićete se sigurno drugačiji. Kundalini joga nas menja, Indija nas menja, a kundalini joga u Indiji je pun pogodak. Pridružite nam se!

Ovde možete pročitati detalje.

Sat Nam!

Vaša Danica