Šesta čakra se zove i treće oko jer je povezana sa intuicijom.

Na sanskritu se zove Adžna čakra. Povezana je sa hipofizom, glavnom žlezdom endokrinog sistema. Hipofiza je povezana sa intuicijom, delom i zato što je ona karika koja povezuje um i telo. Hipofiza prenosi ideje i emocije iz moždane kore hemijskim vezama koje kontrolišu raspoloženje i metaboličke procese.

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd

Drevni majstori joge nisu znali za hipofizu ali su znali da šesta čakra proizvodi veoma važnu tečnost koju su nazivali Amrit, u prevodu – nektar.

Danas se zna da taj nektar zaista postoji i da su to prozvodi hipofize koji ulaze u krvotok i prolaze čitavim telom, dajući komande za delovanje svim drugim endokrinim žlezdama. Te proizvode hipofize možemo uslovno nazvati i molekulima emocija i molekulima znanja. U bukvalnom smislu, možemo reći da hipofiza informiše ostale žlezde i organe šta im naređuje mozak da rade.

Pojam intuicija se često nepravilno shvata.

Često se misli da su to natprirodne mističke sposobnosti, kao što je, na primer, predskazivanje budućnosti, sposobnost da se zna unapred šta će se desiti i sl. To jeste deo intuicije, ali nije najvažniji.

Kada gledate iz duše onda donosite rešenja prirodno i bez napora. U vašem centru je celokupnost vašeg bića, a ne uska gledanja vašeg ega, koja su zasnovana na pitanjima preživljavanja i položaja u društvu.

Ako ste jaki i ako imate dobru osnovu sa jakim donjim trouglom čakri, onda i delujete saglasno svojim rešenjima. Tada idete putem svoje Duše.

Tada umanjujete rastojanje među egom i unutrašnjem božanstvenošću ili kosmičkom iskrom, i sve više spoznajete tu jarku svetlu kosmičku iskru koja postoji u svakom čoveku i u svakom božjem stvorenju. Tada živite sa istinom i u istini. Tada osećate realnost jedinstva, a to vas vodi ka dostojanstvu i vrlinama, mada, i kontroli vaših materijalnih želja. To vas vodi ka božanstvenosti, daje vam snagu i saosećanje, mogućnost da služite drugima.

Sa novim viđenjem realnosti, pravimo bolje izbore koji su već u skladu sa našom dušom. Sa tim bogatstvom novih mogućnosti izbora možemo zaista stvoriti svoju sopstvenu realnost, a suština se sastoji u tome da sa svetom dejstvuje vaše više Ja i to će vas podići u visine u kojima ćete biti zdravi, srećni i blagosloveni. Taj deo nas postoji i nalazi se u nama svima. Ka njemu vodi samo jedan put – put Duše.

Šesta čakra su vrata kroz koja ulazite i stupate na taj put. Kada je šesta čakra balansirana, vrata se otvaraju. Kada otvorite i balansirate svoju šestu čakru, nemate više nikakvih ograničenja, uključujući i ona koja vas dele od sreće, uspeha, mudrosti i isceljenja. Vi stvarate unutrašnju harmoniju i spokoj uma. Mentalna energija koju sami stvaramo u meditacijama kundalini joge može otvoriti šestu čakru. To je veoma moćna, usmerena energija, koja deluje na hipofizu. Praktično, kada su sve donje čakre otvorene i kada je otvorena i šesta čakra, možete maksimalno da uvećate unutrašnju snagu isceljenja. Na kraju krajeva, svako isceljenje i polazi iz uma. A um kreće iz šeste čakre.