Sedma čakra, Sahasrara, zove i Lotos od hiljadu latica i nalazi se na temenu glave.

Zove se još i Vrata spasenja, Deseta vrata i Krunska čakra. Zajedno sa šestom čakrom, upravlja funkcijama mozga i epifize. Sa hipofizom je slabo povezana.

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Foto Dejan Cvetković

Funkcija sedme čakre je i veza sa univerzalnom kosmičkom energijom. Probuditi sedmu čakru možemo samo uz pomoć uma. Kada vam je krunska čakra otvorena možete se zaista spojiti sa energijom kosmosa i usmeriti je na svoje isceljenje.

Zapamtite da svako isceljenje kreće iz uma, a um je sluga duha. Sedma čakra je duhovni centar fizičkog tela.

Često su ljudi kod kojih slabo radi ova čakra, slabi duhom. Zatvoreni su u zamci svojih donjih čakri i koncentrisani samo na preživljavanje. Krunska čakra predstavlja vrata kroz koja mi ulazimo u telo i odatle ga i napuštamo. Preko nje osećamo jaku vezu i sa sopstvenom beskonačnošću i sa beskonačnošću Univerzuma. Jedino preko nje možemo osetiti Tvorca unutar stvorenog i Beskonačnost u konačnom. Kada to osetite, dobijate osećaj sigurnosti, mnogo jači od onog osećaja lične sigurnosti koja dolazi iz donjeg trougla čakri (posebno iz treće čakre, manipure).

Kada je krunska čakra otvorena, osećate se kao da ste konektovani sa ogromnim, večnim, nepresušnim izvorom energije kojoj beskrajno verujete.

Kada se kundalini energija popne u sedmu čakru, čovek zaranja u stanje blaženstva (ananda), a to se rečima ne da opisati. Ljudi sa otvorenom sedmom čakrom donose nebo na zemlju. Poseduju neobično zlatno sijanje, slobodni su i puni života. Sve im polazi za rukom. To su ljudi koji svim svojim bićem znaju da “Sve dolazi od Boga i sve se vraća ka Bogu”.

Mantra u kundalini jogi za sedmu čakru je mantra ekstaze – Wahe Guru, i u prevodu sa gurmukhi jezika znači – “Doživljaj Boga je tako čaroban, prelep i prekrasan da se ne može opisati! “
Sat Nam!

Vaša Danica