U kundalini jogi imamo jednu prelepu džapa meditaciju koju nam je Yogi Bhajan ostavio za isceljenje ljubavnih rana.

Džapa je duhovna praksa meditativnog ponavljanja mantri ili molitvi. Džapa se može čitati (ili recitovati) naglas, može se šaputati ili ponavljati u sebi. Možete je praktikovati u meditativnoj pozi, a možete i dok šetate. Dvaput sam radila jednu džapu 108 dana, 108 puta, svakog dana i to je bilo jedno jako lepo iskustvo. Jednom smo bili na moru (u  tom periodu) i radila sam džapu plivajući. Trebalo mi je oko 45-50 minuta.
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Foto Dejan Cvetković

Džapa (ponavljanje molitve) inače postoji u mnogim svetskim religijama, ali je u Indiji posebno zastupljena. Džapa (japa) je sanskritska reč i u prevodu znači šaputati, ponavljati u sebi, mrmljati). Obično se radi sa brojanicama jer je tako lakše pratiti koliko ste puta rekli, ali možete brojati i na prste.

Mera man loče je drevna džapa meditacija i ona stvara posebne vibracije koje nam pomažu i da pronađemo srodnu dušu.

Često na osnovu prethodnog iskustva i rana iz prošlosti, naš negativni um širi vibracije koje privlače opet slične ljude, privlačimo opet odnose zasnovane na strahovima, uvredama, ljubomori, nesigurnosti.

Kada um očistimo od negativnih obrazaca, menjaju se naše vibracije i privlačimo čoveka koga nam je sudbina odredila.

Džapa Mera man loče rastvara mentalne barijere i vodi nas ka zdravim i srećnim odnosima.

Uz pomoć ove džapa meditacije možete očistiti sve staro i pripremiti se za nove ljubavi u svom životu. Ako ste u srećnoj vezi, ona će vam pomoći da se uverite da je sve u redu, ako je bilo nekih sumnji, nestaće. Krenite da radite na sebi, iscelite stare rane, otpustite prošlost, ojačajte svoju auru i zablistajte svojom svetlošću.

Radi se 11 ponavljanja, svakog dana, 40 dana. Pre početka, obavezno recite Adi mantru (Ong Namo Guru Dev Namo) i na kraju Sat Nam.

Mantra: Mera Man Lochai

Levo su originalne reči mantre, a desno pogledajte kako se čita.

Aad Such Jugaad Such Hai Bhai Such                      Aad Sač Džugad Sač HeBhej Sač
Nanak Hosee Bhai Such                                            Nanak Hosi Bhi Sač

Mera Man Lochai gur darshan taa-ee                      -Mera Man Loče Guru Daršan Taaii
Bilap karay chaatrik kee ni-aa-ee                             -Bilap Kare Čatrik Kii Niiaai
Trikhaa na utarai shaant na aavai                            -Trika Na Utrej Šante Na Aavej
Bin Darshan Sant pi-aaray jee-o                               – Bin Daršan Sante Piare Džio
Hao gholee jee-o ghol ghumaa-ee                             -Hoo Goli Džio Gol Gumaai
Gur darshan sant pi-aaray jee-o                               -Gur Daršan Sante Piare Džio

Aad Such Jugaad Such Hai Bhai Such                      Aad Sač Džugad Sač HeBhej Sač
Nanak Hosee Bhai Such                                            Nanak Hosi Bhi Sač

Tayraa much suhaavaa jee-o sahaj dhun baanee –  Thera Mukh Suhaava Džio Sahedž Dhun Baani
Chir ho-aa daykhay saaring paanee                         – Čira Hoa Dhike Saaringapaanii
Dhan so days jahaa too(n) vasi-aa                            – Dhan So Des Džahaa Tun Vasiia
Mayray sajan meet muraaray jee-o                          – Mere Sadžan Mite Muraare Džio
Hao gholee hao ghol ghumaa-ee                   –           Hoo Gholi Hoo Ghol Ghumaai
Gur sajan meet muraaray jee-o                                – Gur Sardžan Mit Muraare Džio

Aad Such Jugaad Such Hai Bhai Such                      Aad Sač Džugad Sač HeBhej Sač
Nanak Hosee Bhai Such                                            Nanak Hosi Bhi Sač

Ik gharee na milatay taa kalijug hotaa                     – Ek Ghari Na Milte Taa Kali Džug Hotaa
Hun kad milee-ai pri-a tudh bhagavantaa                – Hun Kadh Mili-ei Pri-a Tudh Bhagvantaa
Mo-eh rain na vihaavai need na aavai                     -Mohi Rein Na Vihavej Nid Na avej
Bin daykhay gur darbaaray jee-o                  –           Bin Dekhej Gur Darbare Džio
Hao gholee jee-o ghol ghumaa-ee                             – Hoo Ghole Džio Ghol Ghumaee
Tis sachay gur darbaaray jee-o                                 – Tis Sačej Gur Darbare Džio

Aad Such Jugaad Such Hai Bhai Such                      Aad Sač Džugad Sač He Bhej Sač
Nanak Hosee Bhai Such                                            Nanak Hosi Bhi Sač

Bhaag ho-aa gur sant milaa-i-aa                               – Bhag Hoaa Gur Sant Milaja
Prabh abinaasee ghar meh paa-i-aa                         – Prabh Abhinasi Ghar Meh Pajaa
Sayv karee pal chasaa na vichhuraa                        – Sejv Kari Pal Časa na Vičura
Jan Naanak daas tumaaray jee-o                             – Džan Nanak Das Tumare Džio
Hao gholee jee-o ghol ghumaa-ee                             – Hoo Ghole Džio Ghol Ghumaee
Jan Naanak daas tumaaray jee-o                             – Džan Nanak Das Tumare Džio

Aad Such Jugaad Such Hai Bhai Such                      Aad Sač Džugad Sač HeBhej Sač
Nanak Hosee Bhai Such                                            Nanak Hosi Bhi Sač

Jezik –  Gurmukhi

Prevod

Istina je bila u početku, Istina je bila kroz vekove. Istina je danas.

O, Nanak, Istina će biti va vjeki vjekov.

Moje srce stremi ka Guru-u (Učitelju)

Kao žedna ptica ka kapljici kiše

Žeđ moja je neutoljiva i ne mogu se smiriti dok ne dobijem Darshan (poklon od Gurua)

Ja dajem sebe za Tvoj Darshan moj voljeni Učitelju.

Susret s Tobom je prekrasan i zvuk Tvojih reči je ispunjen unutrašnjom mudrošću.

Mene odavno muči žeđ.

Neka je blagosloveno mesto gde si Ti, moj prijatelju i voljeni Božanski Učitelju.

Dajem Ti sebe i svoju dušu moj Božanski Učitelju.

Svaki moment kad sam daleko od Tebe tama me nakriva.

Kada ću Te upoznati voljeni Učitelju?

Teško je probiti se kroz ovu noć bez Tvoje pomoći.

Sa dobrom srećom ja ću se susresti sa Tobom.

Pronaći ću besmrtnog Kreatora u sopstvenom srcu.

Ja ću Te služiti svakog trenutka svog života i biću uvek sa Tobom.

Žrtvujem sebe Tebi voljeni Bože. Pod Tvojim vodjstvom živim.

Istina je bila u početku, Istina je bila kroz vekove. Istina je danas.

O, Nanak, Istina će biti va vjeki vjekov.

Sat Nam!

Vaša Danica