Kundalini joga meditacija za rešavanje problema u komunikaciji

Yogi Bhajan, master Kundalini joge, rekao je da treba da zapamtimo sledeća pravila komunikacije:

– Vi ne razgovarate da biste pokvarili današnji dan nego da bi vam sutrašnji dan postao bolji!

– Sve što vi kažete zauvek ostaje zapisano i vi ćete s tim živeti zauvek. Zato se potrudite da ne živite u prljavštini sopstvenih reči!

– Jedna loša reč može da donese toliko štete, koliko vi ne možete ni da zamislite!

– Reči koje govorimo su sredstvo komunikacije, nemojte ih pretvarati u ratna dejstva!

– Razgovarajući, imajte na umu, da to nije poslednji razgovor, nemojte kvariti put po kome treba još da hodate!

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Foto Dejan Cvetković

Bez umeća komunikacije, sposobnosti izražavanja sebe, projektovanja, uspostavljanja veze i umeća slušanja vi nećete biti u stanju da delujete ni na srce ni na um drugog čoveka.

Budite spokojni, slušajte, pokušajte da razumete tačku gledišta sagovornika i da dođete do uzajamnog razumevanja. Komunikacija je jedini način kojim se može doći do uzajamnog razumevanja i prirodni rezultat izražavanja ljubavi. Kada vas neko voli, a ne govori o tome, vi možete pročitati njegovu ljubav u govoru tela. Cenite to. I to je način komunikacije.

Cilj joge je uspostavljanje komunikacije sa svojim višim Ja, a da biste to dostigli morate proći kroz procese mentalnih, fizičkih i emocionalnih čišćenja. Ako želite da rastete, da sijate, da budete milosrdni vi ćete morati da naučite da slušate, da naučite da osećate druge ljude. Razgovarajte i doći ćete do uzajamnog saglašavanja. U Kundalini jogi imamo više meditacija za unapređivanje komunikacije, ovo je jedna od njih.

Sedite u turski sed, stavite ruke u molitveni položaj i otpevajte tri puta mantru Ong Namo Guru Dev Namo (Ja se klanjam pred Tvorcem, Božanskim Učiteljem unutar mene).

_DSC4739__Kriya1000
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd

Onda savijte glavu blago ka grudnom košu, napravite blagu džalandhara bandu.

Mudra – Ruke savijene u laktovima. Palčevi i mali prsti ruku se dodiruju. Mali prst simbolizuje Merkur, planetu komunikacije, palac planetu Zemlju, naš ego. Savijte domale prste na obe ruke tako da su usmereni nadole ali ne dodiruju dlanove. Kažiprsti i srednji prsti su usmereni nagore i ne dodiruju se. Mudra je na nivou srčanog centra. Oči zatvorene. Dišite duboko i lagano. Slušajte neku meditativnu muziku (moja preporuka je dole navedena, ali možete i sami izabrati.

Počnite sa 11 minuta pa polako produžavajte do 31 minut.

Za kraj udahnite duboko na nos, podignite ruke iznad glave i protresite ih jako. Izdah. Ponovite još dva puta.

Za kraj sklopite ruke u molitveni i recite Sat Nam, što znači – Istina je u meni.

Sat Nam !

Vaša Danica