Druga čakra (svadištana) je posebno važna. Predstavlja elemenat vode, reku života.

Možemo da živimo mesecima bez hrane, ali svega nekoliko dana bez vode. Energija vode je povezana sa životnom snagom, libidom, stvaranjem, bogatstvom, zdravljem, snagom, itd.

Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd
Danica Cvetković, sertifikovana učiteljica kundalini joge, Kundalini klub Beograd

Druga čakra je i srce i duša naše kreativnosti, tu leži snaga stvaranja, davanja i primanja.

Yogi Bhajan je govorio da reč Bog – GOD na engleskom, je reč koja se sastoji od tri slova, tri principa delovanja Univerzuma –  G – generation (stvaranje), O – organization (organizacija) i D – destruction (uništavanje). Čovek se Bogu obraća prvo kao Tvorcu i druga čakra (kreativnost, stvaranje) je jedan od osnovnih aspekata postojanja. U našoj Epohi Vodolije, u kojoj živimo, kreativnost je jako bitna za rešavanje novih problema koji stalno iskrsavaju. Stvaralačka druga čakra ima snagu da nalazi nova rešenja zahvaljujući tome što predstavlja elemenat vode, a voda ima sposobnost lake transformacije. Naravno da je sposobnost menjanja važna za održavanje dobrog zdravlja jer naše telo mora stalno da reaguje na nepregledni tok izmena koje proizilaze u vasioni.

Ako druga čakra radi pravilno, čovek otkriva svoje talente, energičan je, aktivan i ima bogatu maštu.

Disbalans u ovoj čakri, ako je energija jako slaba dovodi do osećaja samoće ili ako je suviše jaka dovodi do pohote i tada čoveka u životu interesuje seks i samo seks, i ništa drugo.

Takođe, može dovesti i do nezdrave podložnosti raznim oblicima fantazija, ne samo seksualnog karaktera. U današnje vreme oba ova stanja su prilično česta. Mnogi imaju slabu drugu čakru i nedostatak strasti i kreativnosti. Imaju nizak nivo energije i nemaju želju za seksom. Kada je u drugoj čakri narušen balans dolazi i do problema u fizičkom telu povezanih sa polnim organima. Može doći do impotencije, ozbiljnog problema koji muškarce ne samo da lišava važnog i blagotvonog izvora zadovoljstva već dovodi i do psihičkih problema. Kod žena može doći do problema sa menstrualnim ciklusom.

Nastavak sledećeg ponedeljka.

Sat Nam!

Vaša Danica