Da li je zeolit čarobni lek ili uzročnik raka?

1.ZEOLIT – DA

Zeolit je mineral koji su stari Grci nazivali „kamen života“. Izbačen vulkanskim putem iz utrobe Zemlje, tokom miliona godina je u dodiru sa alkalnim slanim vodama formiran kao zeolitsko kamenje. Do sada su sortirane 194 vrste zeolita. Zeoliti imaju kristalnu rešetkastu strukturu kao pčelinje saće u formi tetraedra koji predstavljaju molekularno sito za katjonsku razmenu. Kristali zeolita formiraju čitav lavirint kanala i pora različitog profila od čega zavisi i vrsta zeolita.

zeolit-concentrate

Osnovno svojstvo svih zeolita je sposobnost da u svoju nano (milioniti deo milimetra) poroznu molekularnu strukturu privlače i upijaju i razmenjuju pozitivno naelektrisane katjone i negativne anjone.

Zeoliti tako predstavljaju prirodan ekološki čist lek protiv svih trovača i zagađivača na planeti, posebno onih koje čini čovek kao najveći zagađivač.

Nuklearna centrala u Černobilu je dekontaminirana zeolitom. Dekontaminacija u Fukušimi je, takođe, vršena zeolitom.

U ljudskoj upotrebi, zeolit je najefikasnije sredstvo za preventivno dejstvo protiv slobodnih radikala i za neutralizaciju njihovog delovanja, najjači antioksidant i stimulans imunog sistema.

Čestice zeolita dospevaju do tankog creva gde prodiru u limfno tkivo odakle dolaze u kontakt sa imunim sistemom. Dokazano je da može da aktivira ili deaktivira T i D limfocite.

Nasuprot tome, kod autoimune bolesti zeolit se vezuje za T-imfocite koje prepoznaje kao antigene. To dovodi do izrazite jake imunološke reakcije pri čemu dolazi do razaranja T-limfocita. Što se tiče slobodnih radikala, na mestu oštećenja ćelije zeolit jonskom izmenom dovodi magnezijum, kalcijum i druge minerale od kojih je sagrađen čime sprečava dalje oštećenje ćelija. Povoljno utiče i na kožne bolesti, psorijazu, seboreju, herpes.

U organizmu vezuje metale, toksine i lekove pa treba biti obazriv prilikom primene zeolita. Razmak između upotrebe lekova i zeolita treba da bude što veći kako ne bi došlo do poništenja dejstva lekova.

2. ZEOLIT – NE

Međunarodna Agencija za Istraživanje tumora, IARC (Internacionalna agencija za istraživanje raka), klasifikuje jedinjenja po kancerogenosti na grupe:

Grupa 1 – Kancerogeni po ljude
Grupa 2 – Verovatno kancerogeni
Grupa 3 – Moguće kancerogeni
Grupa 4 – Nedokazana kancerogenost
Grupa 5 – Verovatno nekancerogeni

Pod rednim brojem 066733-21-9, u grupi 1, nalazi se zeolit erionit! Zajedno sa radijacijom, naftnim derivatima, teškim metalima.

Šta je to što zeolit čini uzročnikom tumora?

Sve vrste zeolita grade rešetke u prostoru i svi su aluminosilikati po sastavu, sa malim varijacijama u strukturi. Upravo taj raspored molekula zeolita je uzročnik razvoja tumora. On neodoljivo podseća na azbest, a svima je poznata kancerogenost azbesta.

Hemijski i strukturno gledano, gotovo da ne postoji razlika između klinoptilolita, koji je u prodaji i erionita, najsnažnijeg uzročnika tumora od zeolitskih vlakana u prirodi. Činjenica je da je zeolit klasifikovan kao kancerogen Grupe 1 i da nije odobren za ljudsku upotrebu, kao dodatak hrani. Onaj ko ga koristi, koristi ga na sopstvenu odgovornost.

Dejstvo svih kancerogenih jedinjenja je zbirno što znači da što se više koriste, veća je verovatnoća da se oboli od tumora. Iako naš organizam poseduje mehanizme kojima se bori protiv grešaka nastalih na DNK u ćelijama i poseduje mehanizme za uništenje tumorskih ćelija, sigurno je da što je veća izloženost organizma kancerogenim materijama ili zračenju, veća je verovatnoća da organizam negde ne popravi grešku. I onda raste verovatnoća razvoja tumora.

***

Autrka teksta: dr Dobrinka Arbanovski, internista i specijalista kantne medicine, Holitimed