1. Postavite sebi cilj

Odlučite se za nešto što biste želeli da imate, što težite da ostvarite ili stvorite. To može biti na bilo kom nivou – posao, kuća, međuljudski kontakti, promena u sebi, bolji standard života, srećnije psihičko stanje, bolje zdravlje, lepota ili bolja fizička forma, ili nešto drugo.

U početku birajte ciljeve u koje verujete, za koje osećate da možeteda ih ostvarite u bliskoj budućnosti. Na taj način nećete morati da se sukobljavate sa suviše otpora u sebi, i možete uvećati osećaj uspeha, kako napredujete sa kreativnom vizualizacijom.

Kasnije, kada steknete više iskustva, možete prihvatiti teže ili izazovnije probleme.

Photo by Andrew Avdeev on Unsplash

2. Stvorite jasnu ideju ili sliku

Stvorite ideju ili mentalnu sliku predmeta ili situacije baš onako kako želite da se ostvare. Treba da razmišljate u sadašnjem vremenu, kao da već postoje na onaj način kako vi to želite da bude.

Zamislite sebe u situaciji onakvoj kakvu je želite sada. Uključite što je više moguće detalja. Možete poželeti i da stvorite stvarnu fizičku sliku, takođe, izradom karte za nalaženje skrivenog blaga. Ovaj dodatni postupak nije nužan, ali je često od pomoći, a i čini zadovoljstvo.

3. Razmišljajte često

Na ovaj način ona postaje integralni deo vašeg života, postaje vam stvarnija, i zamišljate je sve uspešnije. Koncentrišite se na nju jasno, pa ipak, na jedan lak, blagi način. Bitno je da ne osećate da joj težite suviše jako ili da ulažete suviše energije – to bi bila pre prepreka, nego pomoć.

Photo by Qingbao Meng on Unsplash

4. Dajte joj pozitivnu energiju

Kako se koncentrišete na vaš cilj, činite to na jedan pozitivan, ohrabrujući način.

Dajte čvrste, pozitivne izjave sebi: da vaš cilj postoji, da ste ga ostvarili, ili ga sada ostvarujete.

Ove pozitivne izjave zovu se “afirmacije”. Dok koristite afirmacije, pokušajte privremeno da otklonite sumnje ili neveru koje možda imate, bar privremeno, i vežbajte da steknete osećaj da je to što želite veoma stvarno i moguće.

Nastavite da koristite ovaj proces dok ne postignete cilj, ili dok ne izgubite volju da ga postignete. Imajte u vidu da se cilj često menja i pre nego što se ostvari, što je sasvim prirodan deo ljudskog procesa promene i sazrevanja.

Zato ne treba da pokušavate da ga produžite više nego što imate energije – ukoliko izgubite interes, to može značiti da je vreme za pogled na novi cilj.

Ako ustanovite da ste promenili cilj, priznajte to sami sebi. Razjasnite u sebi da se više ne koncentrišete na prethodni cilj. Zaustavite ciklus za stari i započnite ciklus za novi cilj. Ovo vam pomaže da izbegnete osećaj konfuzije, ili osećaj “neuspeha”, jer ste, u stvari, samo zamenili ciljeve.

Kada postignete cilj, priznajte svesno sebi da je postupak završen. Često postignemo ciljeve koje smo želeli i vizuelizirali, i zaboravimo i da primetimo da smo uspeli! Pohvalite sebe i obavezno zahvalite univerzumu za ispunjenje vaših zahteva.