IZBOR TEKSTOVA

Danijela Stojanović: Dosada

Postoje neke dobre definicije dosade, kao osećanja koje se javlja kada ne možemo da zadovoljimo ni jednu svoju potrebu ili želju, jer je situacija...
error: Content is protected !!