Ili ga bar na taj način možemo prihvatiti i posmatrati!

Depresija i nezadovoljstvo mnogih udatih žena su posledica nepoznavanja ideje da brak može da bude duhovna vežba koja bismo praktikovali radi unapređenja svog bića.

Transformacija spoljašnje ličnosti i upotpunjavanje unutrašnje prirode nije jednostavan proces i ne treba da očekujemo da brak bude uvek lak.

brak

Ali kada jednom naučimo kako da upotrebimo naša iskustva braka i porodice u takve svrhe, naši životi dobijaju novi cilj i značenje, nalazimo novu snagu i novu radost.

Sjediniti vaše fizičke egzistencije i vaše materijalne interese, udružiti se tako da se zajedno suočavate sa teškoćama i uspesima, porazima i pobedama života je osnova braka, ali sve to nije dovoljno. Da budete jedno u težnjama i usponu, da napredujete istim korakom na duhovnom putu – tajna je trajnog jedinstva.

U Indiji, žena tradicionalno poštuje i voli svog muža kao svog gurua, a on nju voli i poštuje kao devi, boginju. To ne znači da je bilo ko duhovno superioran, već da je čin ljubavi put ka transformaciji, i da je svrha braka da se partneru pomogne da bude veći nego što bi to bio sam.

Ono što ne volimo u drugima je često osobina koja postoji neprepoznata u nama samima ili koja dodiruje
našu slabost i osetljivost.

Naš otpor i vezanost čini neke situacije neprijatnim i frustrirajućim, a kada se u takvim situacijama često nalazimo, treba da se zapitamo: »Šta mogu da naučim iz ovoga?« Ako smo iskreni i otvoreni za svoj unutrašnji glas, takva situacija će nam omogućiti da steknemo uvide i oslobodimo se nekih
ograničenja.

Sa inspiracijom i podrškom odnosa ljubavi, imamo više volje i sposobnosti da se prepustimo snazi transformacije. Mnogo je lakše da se bude otvoren prema nekome ko nam je blizak, koga volimo i poštujemo, nego da se predamo idealu koji je udaljen i apstraktan.