Osa čvorova predstavlja naše talente i zato je potrebno svesno da ih razvijamo. U njima se nalazi naša najosetljivija tačka koja predstavlja velika iskušenja u ovom životu.

Severni Mesečev čvor u Ovnu i Južni Mesečev čvor u Vagi

Potrebno je birati oblasti u kojima je moguće otkriti talente kao što su nezavisnost, hrabrost i samosvest. Najslabija tačka je preterana zaokupljenost pravdom, kao i potraga za idealnim partnerom. Često se razmišlja: „Kada bih imala pravog partnera ispunila bih svrhu u ovom životu.“

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House
Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

Treba naučiti kako deliti sve sa drugima, a da se pritom ne oseća slabost. Integrisati negativna osećanja, kao što su bes, razjarenost i gnev. Slediti svoje impulse da bi što bolje upoznali sebe. Odnosi za ove osobe su vrlo privlačna oblast, ali postoji potreba i za nezavisnošću, pa je prisutan strah: „Ako se vežem za partnera, izgubiću svoju nezavosnost.“

U početku mogu reći: „Dobro, biću popustljiva i mirna“, ali sa ovim mogu nehotice narušiti odnose bežeći od sukoba. Umesto da se odmah pozabave sukobom kada naiđe, dolazi do odlaganja i to sve do onog trenutka dok ne preraste u pravi rat.

Severni Mesečev čvor u Biku i Južni Mesečev čvor u Škorpiji

Birati oblasti u kojima je moguće razvijati sledeće talente: istrajnost, lojalnost, spontanost i strpljenje. Razvijanje ovih talenata umanjuje nestrpljenje, opsesivnost, sklonost osuđivanju i privlačnost kriznih situacija. Najosetljvija tačka je traženje sopstvenih vrednosti, ali kroz druge. Zato, postoji sklonost u razmišljanju: „Kada bih imala jak intenzitet emocija, kao ona druga osoba, osećala bih se mnogo stabilnije i sigurnije.“

Često upuštanje u rizike koji dovode u krizne situacije. U takvim trenucima je prisutna rušilačka energija, koja može uništiti ono što se poseduje. Reakcije su žestoke i preterane i postoji sposobnost da se napravi kriza tamo gde je nije bilo. Cilj je svoju strastvenu energiju preusmeriti u produktivniju i konstruktivniju stranu.

Važna je materijlna i finansijska sigurnost. Sposobnost da se vredno radi, ali ne sme se biti nesavestan sa novcem, jer onda lako dolazi do materijalnih gubitaka. Ne treba očekivati da tuđom energijom ili energijom drugih ljudi se može postići uspeh.

Severni Mesečev čvor u Blizancima i Južni Mesečev čvor u Strelcu

Potrebno je birati oblasti u kojima se razvijaju talenti, kao što su logika, radoznalost, slušanje, otvorenost za nove ideje i sagledavanje obe strane neke situacije. Njihovo razvijanje umanjuje nemarnost, neproveravanje činjenica, potrebu da se bude u pravu i korišćenje prečica. Najosetljivija tačka predstavlja potrebu da se uvek bude u pravu i da je njihova istina uvek istina. Zato, često se razmišlja: „Kada bi drugi ljudi prihvatili da sam uvek u pravu, osećala bih se mentalno i intelektualno moćnije i jače.“

Naučiti saslušati više mišljenja, jer se na takav način o svemu dobija mnogo šira slika. Potrebno je saslušati i razumeti ono što drugi ljudi govore i na takav način se usmeravati na druge ljude oko sebe. Sklonost nepromišljenosti zbog preteranog optimizma i često neproveravanje činjenica.

Izrazita potreba za slobodom, koja je dobra ako se zbog toga ne beži od vezivanja za druge ljude, jer u suprotnom, vreme donosi usamljenost. Govor, pisanje, putovanja i učenje predstavljaju najbolje načine da se doživi potpunost.

Severni Mesečev čvor u Raku i Južni Mesečev čvor u Jarcu

Birati oblasti u kojima je moguće razvijati osećanja, negovanje, brižnost, prihvatanje tuđih slabosti i maštu. Najosetljivija tačka je potreba da se kontroliše bliže okruženje. Zato se često razmišlja: „Kada bi se moja deca zaposlila i kada bi imala svoju porodicu, mogla bih se opustiti.“

Potrebno je ostati povezan sa svojim osećanjima da bi se postigao uspeh i u spoljašnjem svetu. Preterano vezivanje za obaveze. Na primer, ako se obeća pojavljivanje na nekom mestu, bez obzira na to što se osoba taj dan može osećati loše, ona će se pojaviti, jer smatra to svojom obavezom. Može biti prisutan strah da se pokažu osećanja i onda je potrebno proći kroz situacije kojih se osoba plaši da bi mogla potpuno doživeti svoja osećanja.

Potrebno je naučiti da se bez ljutnje rešavaju situacije u kojima se oseća neugodnost. Rastrzanost između brižnosti i kontrole. Mogućnost potpunog usmerenja na posao, ali zaboravljajući na osećanja druge osobe, partnera ili bliskih osoba. Ono što može biti prepreka u razvijanju bliskosti je skrivanje svojih osećanja i potrebno je što više se emotivno otvarati.

Severni Mesečev čvor u Lavu i Južni Mesečev čvor u Vodoliji

Birati oblasti u kojima se mogu razvijati samopouzdanje, hrabrost, entuzijazam, snaga volje i spremnost da se bude u centru pažnje. Najosetljivija tačka je potreba svesnog prihvatanja prisutnosti drugih osoba sa njihovim željama. Izbegavati razmišljanje: „Kada budem imala više znanja onda ću biti i hrabrija da budem verna ličnim ambicijama.“

Jedan od važnijih zadataka je da, uz hrabrost i samopouzdanje, učine druge srećnim. Na taj način se dobija divljenje i aplauz drugih ljudi, što je ovde jako važno. Slediti svoje srce, a da bi se uvećala vitalnost i uživanje u životu, treba zakoračiti u nepoznato, kao i u rizike. Ide se iz krajnosti u krajnost, jer se nekad dopušta da ih i drugi gaze, ali kada pređu granicu, onda se ove osobe razbesne, jer su osetljive na čast i poštenje.

Imaju želju da se upuštaju u strasne i romantične odnose i lako primaju podršku od drugih ljudi. Prisutan je problem uvažavanja osobenosti drugih ljudi i zbog toga misle da mogu imati uspešnu vezu sa svakim ko će odgovarati njihovim ličnim zahtevima.

U prošlim životima su bili revolucionari, buntovnici, lutalice, naučnici ili su se odricali ličnog identiteta radi humanih ideja i ciljeva.

Severni čvor u Devici i Južni čvor u Ribama

Birati oblasti u kojima se može razvijati umerenost, rutina, vrednovanje detalja, služenje drugima i uvođenje reda u haos. Razvijanje ovih talenata umanjuje neprilagođenost, sumnju, preosetljivost, izbegavanje realnosti, odustajanje i povlačenje. Najosetljivija tačka je osećanje žrtve i često se razmišlja: „Ako ne dobijem potpuno razumevanje, onda ću biti prevarena.“

Potreba da se doživi jedinsto i mir, što je ovde moguće ako se drugima bude na usluzi i ako se ne beži od realnosti. Dobro je naporno raditi da bi mašta i vizije mogle postati stvarne. Izbegavati prepuštanje dubokom maštanju, jer se lako postaje od toga zavisan. Treba što više delovati u realnosti, jer se na takav način uvećava vera u ono što se želi uraditi.

Previše brige oko toga šta će drugi misliti i zbog toga se osećaju jako ranjivo. Preterana sklonost za usmerenjem ka unutra i zato je teško otkriti šta se dešava u njihovim mislima. Međutim, treba ostati usmeren na drugu osobu (druge osobe), jer je njihov cilj da se služi drugima.

Severni čvor u Vagi i Južni čvor u Ovnu

Potrebno je birati oblasti u kojima se razvijaju talenti, kao što su nesebičnost, takt i diplomatija, saradnja, svesnost potreba drugih ljudi i miroljubivost. Najosetljivija tačka je sebičnost i često se razmišlja: „Drugi treba da se potrude da isprate moje potrebe.“

Sklonost izlivima besa i potrebno je osloboditi se toga. Ovo se najčešće dešava kada se neka druga osoba ne slaže sa njima. Odbijanje da uključuju druge kada se donose odluke i zato treba da se potrude da svesno uključe druge osobe u ovaj proces. Potrebno je da se dogovaraju o onim pravilima koja mogu biti prihvatljiva za obe strane. Teško je videti drugu osobu izvan uloge koju sami projektuju.

Nedostatak samopouzdanja u vezama, ali ako se drugima pomaže da budu sigurniji, onda i sami imaju više samopouzdanja. Potrebno je učiti umeće nesebičnosti, kao i strpljivosti. Formiraju se očekivanja i onda vrlo često dolazi do razočarenja u vezama i odnosima. Proširiti vidike komunikacijom da bi se steklo objektivnije gledište. Treba više davati, nego primati, ako se želi nezavisnost u odnosu.

Severni mesečev čvor u Škorpiji i Južni mesečev čvor u Biku

Birati oblasti u kojima se mogu otkrivati osobine, kao što su prihvatanje pomoći drugih ljudi, samodisciplina, oslobađanje od svega što je uzrok stagnacije i eliminisanje nekorisnih stvari. Razvijanjem ovih osobina umanjuje se sklonost odbijanja promena, tvrdoglavost, vezanost za nepromenljivost, ekstremnost i posesivnost. Najosetljivija tačka predstavlja potrebu za udobnošću u posedovanjem, i zato se često razmišlja: „Treba mi mnogo toga da imam i posedujem da bih preživela.“

Potreba za gomilanjem materijalnih vrednosti da bi imali osećaj stabilnosti, prijatnosti i udobnosti. Tvrdoglavost može da bude velika prepreka, jer se mnogo toga posmatra kao borba između „moje i tvoje“. Često se ne postavljaju zdrave granice i zbog toga se u mnogim stvarima preteruje.

Učiti kako zadovoljiti sopstvene potrebe, ali bez odlaska u krajnosti. Na primer, ako se vrednuje novac i ako se ulaže u vreme da bi se imao novac, postoji određena granica do koje to može biti podsticajno. Oslobađati se starih obrazaca ponašanja. Prekinuti jaku potrebu za kontrolom i truditi se da se od drugih dobija potvrda sopstvenih vrednosti, jer tada je moguće biti otvoreniji za promene. Vrednosti drugih ljudi ne treba shvatati kao pretnju za sopstvene vrednosti.

Severni mesečev čvor u Strelcu i Južni mesečev čvor u Blizancima

Potrebno je birati oblasti u kojima se može razvijati strpljenje, spontanost, proročke sposobnosti i verovanje u sebe. Razvijanjem ovih osobina umanjuje se neodlučnost, nestrpljenje i stalna potreba za dodatnim informacijama. Najosetljivija tačka je intelektualna i mentalna sigurnost, pa se često razmišlja: „Ako se drugi ljudi slože sa mojim idejama, onda ću se osećati sigurnije.“

Posvetiti pažnju svojoj intuiciji, jer je potrebno intuicijom prevazići logiku. Prisutan je trud da se ljudi vešto navedu da misle na njihov način. Čest je proces preispitivanja sebe zbog osećaja nesigurnosti. Potreba da se život vidi iz njihovog ugla posmatranja.

Ako se život posmatra samo iz ugla logike može biti prisutan i strah. Ponašanje je na osnovu pozitivnih očekivanja od budućnosti, pa čak i u situacijama kada misli šalju nepovoljne poruke. Trud da se proučavaju drugi. Strah da se ne bude pogrešno shvaćen posebno u situacijama kada se govori o svojim osećanjima. Potreba da se ubrzaju rezultati, međutim treba se učiti strpljenju.

Severni čvor u Jarcu i Južni čvor u Raku

Birati oblasti u kojima se mogu otkrivati talenti, kao što su briga o sebi, samokontrola, ispunjavanje obaveza i obećanja, oslobađanje od prošlosti. Razvijanjem ovakvih osobina umanjuje se sklonost ka izolaciji, burne emotivne reakcije, neaktivnost i vezivanje za prošlost. Najosetljivija tačka je potreba da neko o njima brine, što prelazi u zavisnost. Često se razmišlja: „Ne mogu preživeti ako se niko ne brine o meni.“

Teži se okruženju u kojem se oseća zaštićenost, sigurnost i brižnost. Međutim, treba prihvatiti odgovornost da sami stvore ono što je potrebno. Osetljivost na sopstvena osećanja, kao i na osećanja drugih ljudi. Dopustiti drugim ljudima oko sebe da izraze ono što stvarno osećaju. Mogućnost da se bude odbijen vodi ka slabosti i zato ne vole da odbacuju druge ljude.

Osvrtanjem na prošlost ponovo se vraćaju stara sećanja, osećanja ljubavi i radosti. Prisutna je velika sentimentalnost i zato postoji teškoća da se oslobode nečega. Traže više vremena, više brižnosti i više pažnje da bi se osećali dobro i stabilno. Uči se odbacivanje detinjastog ponašanja, kao i prihvatanje zrelosti i zato je neophodno uvek imati cilj ispred sebe. Sa zrelošću i godinama raste i snaga.

Severni čvor u Vodoliji i Južni čvor u Lavu

Potrebno je birati oblasti u kojima je moguće razvijati prihvatanje posebnosti drugih ljudi, nekonvencionalne ideje, aktivno učešće u grupi, jednakost i donošenje odluka u interesu grupe. Najosetljivija tačka je potreba za odobravanjem od drugih ljudi i često se razmišlja: „Ako me drugi ljudi podržavaju, onda i moj život ide ispravnim putem.“

Sklonost prema traganju za neprekidnim rizicima, posebno u ljubavi. Kada postoji usmerenost ka opštim interesima, onda se ispunjavaju i lični planovi. Često se potpuno sledi strast, umesto da se uspori i proceni koliki je rizik. Treba odvojiti vreme da bi se bolje upoznali drugi ljudi. Teško se podnose situacije u kojima se ne dobija uvažavanje i zato treba savladati prepreku svog velikog ega. Važna lekcija je da obe strane mogu biti na dobitku.

Jednakost u svim oblastima života. Uvučenost u veze i odnose u kojima postoji  problem da se čuje druga strana. Uče se načini kako u odnosima da se pristupi iz pozicije prijateljstva, dok se doprinosom čovečanstvu oslobađaju gordosti. Uvek su ispred svog vremena i vide koji naredni korak treba preduzeti. Kreativnu energiju treba oslobađati kroz umetnost, humanitarne akcije i preuzimanje projekata u opipljivom svetu.