Simbolika Saturna je u postavljanju struktura, granica, u održavanju materije u stabilnom stanju kroz vreme, ali i u razgradnji stvorenog.

Kao vladar vremena, Saturn određuje rok trajanja svemu i postavlja razna ograničenja koja često mogu da se shvate kao zabrane i neka vrsta kazne. Iz tih razloga je Saturn poznat kao veliki malefik, tj. onaj koji je zloćudan, suprotstavljen razvoju i životu, koji uništava i donosi nesreću.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

Simbolika znaka Vodolije je u oslobađanju od okova materije i predstavlja uzdizanje ka nebeskom svetu. Simbol znaka Vodolije su dve talasaste linije jedna ispod druge što predstavlja vodu na nebu, zapravo oblake koji plove nebom i koji donose kišu koja sa neba pada, tj. lije na zemlju.

Pročitajte i ovo: Aspekti tranzitnog Saturna prema ličnim planetama

Saturn koji vlada vremenom predstavlja i nešto što je staro, starost samu po sebi, kao i kraj života.

Kako je kraj života simbolični predstavljen tako što duša napušta telo u kom se nalazila tokom života i njenim uzašćem na nebo koje se nalazi u simbolici znaka Vodolije, Saturn ovde predstavlja kapiju, tj. granicu koja razdvaja zemaljski od nebeskog sveta.

Pročitajte i ovo: Testovi Saturna kroz zodijačke znake

Saturn vlada znakom Vodolije zato što je Vodolija najviše udaljena od znaka Lava kojim vlada Sunce koje u svojoj simbolici ima ulogu centra. Saturn predstavlja granicu, ograničenje, kraj nečega, hladnoću i tamu, što je nasuprot simbolike Sunca koje predstavlja svetlost, središte i vitalnu silu.

Pročitajte i ovo: Saturn i brak

Kako znak Vodolije predstavlja oblake koji plove nebom, Saturn koji u ovom znaku vlada simbolizuje granicu do koje oblaci mogu da se uzdižu, a to su gornji slojevi atmosfere iznad kojih se nalazi večiti mrak i hladnoća kosmosa i gde život nije moguć.

Vodolija je fiksni znak i zbog toga ne predstavlja novi početak, već vrhunac onoga što je započeto prethodnim kardinalnim znakom.

U astrologiji su znaci podeljeni po kvalitetima tako što kardinalni znak predstavlja početak novog godišnjeg doba, dok fiksni znak predstavlja sredinu godišnjeg doba gde je ono predstavljeno u svojoj punoj snazi i simbolici.

Pročitajte i ovo: Mars opozicija Saturn, hrabro, ali ne na silu!

Promenljivi znak je onaj gde se dešava kraj godišnjeg doba, gde dolazi do promene iz jednog stanja u nešto drugo. Vodolija iz tog ugla predstavlja punu simboliku godišnjeg doba zime.

U fiksnom znaku su promene najmanje pristune jer je njegova simbolika održavanje postojećeg stanja.

Pročitajte i ovo: Kako da od Saturna i njegovih aspekata izvučemo najbolje za sebe

Ovde je važno da naglasim kako se često za znak Vodolije smatra da donosi nešto novo i da predstavlja veliku promenu, ali to nije slučaj kada se radi o boravku Saturna u ovom znaku jer je Saturn sam po sebi onaj koji ograničava i usporava, pa samim tim se to odnosi i na mogućnost promena.

Simbolika novog početka u znaku Vodolije vezana je za Sunce jer je ono u ovom znaku na svom početku predstavljeno kao mlado Sunce koje polako razvija svoju moć svetla i toplote.

Pročitajte i ovo: Saturn je nosilac projekcije strasti u ljubavi

Sunce je u Vodoliji u izgonu, samim tim slabo, a Saturn dominira u vidu hladnog i većinom suvog vremena. Već sam napomenuo da znak Vodolije predstavlja sredinu godišnjeg doba zime, kao i oblake visoko na nebu gde je prilično hladno.

Vodolija je vazdušni znak, pa predstavlja hladne vetrove sa kišnim padavinama, a ponekad i sa padavinama u obliku snega i leda. U ovome se ogleda simbolika vode koja se sa tla isparavanjem uzdiže ka nebu.

Pročitajte i ovo: Aspekti Venere, Saturna i Meseca – fenomen karmičke povezanosti

Saturn predstavlja i hladnoću u gornjim slojevima atmosfere koja omogućuje vodenoj pari u vidu oblaka da se kondenzuje u kapljice i da u vidu kiše pada iz oblaka na zemlju.

U mitologiji je ova simbolika prikazana kroz priču o Ganimedu koji je bio najlepši od svih muškaraca i u koga se Zevs, vrhovni bog navodno zaljubio, pa ga je uzdigao na nebo kako bi mu dao ulogu peharnika bogova.

U pozadini ove priče nalazi se poreklo imena Ganimed koje u prevodu sa starogrčkog označava radovanje u muževnosti, zrelosti. Jedna od simbolika Saturna je upravo u zrelosti i odgovornosti.

Zreo čovek koji je ostvario na prvom mestu sebe kao ličnost, a zatim i svoje primarne ciljeve, može da se raduje postignutom i da uživa u plodovima svog života. Iz ovog ugla gledano, radovanje u plodovima svog života moguće je tek pred sam kraj života, jer čovek u tom trenutku više nema vremena za nova ostvarenja.

Pročitajte i ovo: Sade sati, jedan od najvažnijih Saturnovih uticaja

On se tako oslobađa okova materije predstavljenih fizičkim telom i uzdiže se ka nebeskom svetu gde prenosi radost svog samoostvarenja, a to je opet u simbolici najlepšeg. Prava radost se ne nalazi u materijalnom koje je podložno prolaznosti i zaboravu.

Koliko god da je neko zaradio novca i nakupio imovine i materijalnih dobara, sve to će vremenom nestati.

Pročitajte i ovo: Čemu nas Saturn uči u životu

Ono što ostaje je samosvest koju je neko postigao, a koja se po ovoj simbolici uzdiže na nebo da tamo stoji za večna vremena kao uzor onoga što ima najveću vrednost, pa samim tim i najveću lepotu.

Upravo ta ostvarena samosvest, dostignut ideal ideje onoga što čovek jeste, ostaje na nebu da plovi poput oblaka i da u obliku kapi kiše pada na zemlju gde će oploditi tlo idejom o samoostvarenom čoveku i tako motivisati ljude da se usavršavaju po nebeskoj slici sebe samih.

Pročitajte i ovo: Saturnovo čistilište

Saturn i u ovom slučaju ima važnu ulogu kao vladar znaka Vodolije. On ovde podseća čoveka da svoje samoostvarenje i savršenstvo može da postigne do određene mere ali da ne može postati poput Božanstva samog, već da će uvek moći da se ostvari u okviru granica koje mu nameću fizički, materijalni zakoni kojima je za života podložan, a u koje spada i telesni oblik koji ga definiše u materijalnom svetu.

Pročitajte i ovo: Strahovi u zavisnosti od znaka i aspekata Saturna

Saturnova uloga u znaku Vodolije jeste i da služi kao podsetnik čoveku da samosvest može da ostvari samo ako razvija svoju individualnost i svoje urođene potencijale.

Saturn ovde podseća čoveka da je potrebno da vodi računa o sebi i poštuje svoje lične granice kako bi mogao da u svakom trenutku vidi malu iskru svetla koja predstavlja izlaz iz zamki egoizma i pogrešnog sagledavanja realnih činjenica.

Pročitajte i ovo: Planete u znaku Vodolije, u natalu i tranzitu

Vodolija je znak koji okuplja ljude oko slične ideje, pa tako nastaju grupe, udruženja ali i saradnja između ljudi. Saradnja na realizaciji zajedničke ideje dovodi do razmene informacija i znanja, što omogućuje ljudima koji su u to uključeni da uvećaju svoje znanje i iskustvo.

Saturn u Vodoliji služi da sistematizuje stečena znanja i iskustva tako da budu dostupna što većem broju zainteresovanih, što znatno olakšava ostvarivanje ciljeva.

Pročitajte i ovo: Jupiter u Jarcu, od 02. decembra 2019. do 19. decembra 2020. godine

S druge strane, Saturn u Vodoliji ograničava broj ljudi koji će biti udruženi oko jednog projekta i koji će moći da razmenjuju ideje, iskustva i znanja, jer ne može sve znanje biti svakome dostupno. Saturn u Vodoliji će predstavljati vođu nekog velikog projekta, vođu istraživačkog tima, onoga ko ima najviše iskustva.

Na opštem planu će Saturn u znaku Vodolije učvrstiti nove granice, nove tehnologije. Doći će do globalnog prelaska na nove ekonomske tokove razmene vrednosti. Novac će se ustaliti u elektronskoj formi, a sve više će doći do povlačenja papirnog novca iz opticaja.

Pročitajte i ovo: Saturn konjunkcija Pluton u Jarcu, početak ciklusa velikih iskušenja – skrivenim kvalitetima protiv samouništenja

Podaci će se nalaziti u “oblacima” što je simbolika “cloud” tehnologije za čuvanje velike količine podataka. Svet će biti povezan internetom putem satelita što je već započeto sistemom “Starlink” koji će za vreme prolaska Saturna kroz znak Vodolije uspostaviti putem velikog broja malih i međusobno povezanih satelita u orbiti oko Zemlje stabilan pristup internetu u svim krajevima sveta.

Globalna informaciona povezanost postaće realnost. Kao što Saturn opisuje strukturu nekog velikog sistema, tako će multinacionalne kompanije koje su nosioci današnjeg informacionog sistema učvrstiti svoju dominaciju.

Pročitajte i ovo: Kako da iskoristite Uran i njegove aspekte na najbolji način

Informacije i znanje čovečanstva nalaziće se skladišteni u brojnim serverima širom planete, a preko mreže satelita koji će ploviti nebom poput oblaka, biće dostupni svakom čoveku gde god se u datom trenutku bude nalazio. Ovo je simbolička slika informacija koje poput kiše padaju sa neba.

Društvene mreže koje već sada povezuju milone ljudi postaće nerazdvojivi deo funkcionisanja čovečanstva, a kompanije koje stoje iza toga će imati veliki uticaj i monopol u poslovnom svetu.

Pročitajte i ovo: Sve što treba da znate o Uranu u Biku, od 15. maja 2018. do 26. maja 2026. godine

Doći će do razvoja robotike, kao što su autonomna vozila, a koja će početi da ulaze u masovnu upotrebu. Počeće više pažnje da se pridaje ekologiji, a jedan od pokazatelja biće sve veći broj električnih vozila koji će umanjiti emisiju štetnih gasova u atmosferu.

Najviše će uticaja imati tehnologija za prečišćavanje vazduha, ventilacioni sistemi, energija koja se dobija od vetra. Još jedna simbolika Saturnovog boravka u znaku Vodolije biće u podizanju i učvršćivanju kolektivne ljudske svesti u kvalitetnom smislu.

Pročitajte i ovo: Aspekti tranzitnog Urana u Biku na natalne planete, od 15. maja 2018. do 26. maja 2026. godine

Ljudi će početi više da poštuju jedni druge, a tu će polaziti od individualne potrebe da svako prikaže u što boljem svetlu svoje kvalitete kojih će sve više postajati svesniji. U ovome će se bazirati na principima logike, a ne osećanja, jer je Vodolija vazdušni znak, gde Saturn ima i vladarstvo i dnevni triplicitet.

Kako ni Saturn ni znak Vodolije nisu povezani sa emocijama, onda će Saturn ovde podsticati logičko razmišljanje, da će ako je neko sebičan i ne obraća pažnju na potrebe ne samo drugih ljudi nego i celokupne prirode, to doneti mnogo više štete nego koristi, pa će čovečanstvo kolektivno početi više da brine o celini, o prirodi.

Pročitajte i ovo: Šta da radite kada u natalnom horoskopu imate planete koje se nalaze u znaku u kojem se ne osećaju dobro

Tako će se učvrstiti ekološki način razmišljanja i biće manje zagađenja, na prvom mestu u vazduhu. O tome će se voditi mnogo više računa. Čovečanstvo će koristiti svoje znanje da preventivno utiče na to da umanji mogućnost katastrofe koju mogu da izazovu klimatske promene i neodgovorno upravljanje prirodnim resursima.

Osoba koja ima Saturn u Vodoliji ima sopstvene principe od kojih ne odstupa, a koji su originalni i jedinstveni. Ovo su ljudi koji informacijama, znanju i sistematizaciji znanja, zapravo pamćenju, daju veliki značaj.

Pročitajte i ovo: Najbolji i najgori ljubavni parovi zodijaka

Dobro pamte, umeju da se povezuju sa velikim grupama ljudi ali u svemu tome ostaju verni sebi i često se razlikuju od većine ljudi kojim su okruženi, zbog čega nisu baš na dobrom glasu.

Razlog je što nisu osobe sa kojima je lako družiti se i biti opušten u njihovom prisustvu. Ovo su ljudi koji su veoma svesni sebe i svojih potencijala, a svesni su i sopstvenih ograničenja, pa nikada ne precenjuju niti potcenjuju sebe. Imaju dobar kontakt sa realnošću.

Pročitajte i ovo: Tranzit Urana kroz Bika po kućama natalnog horoskopa

Sposobni su da razvijaju genijalne ideje i da pri tom koriste sve svoje potencijale, što ih čini odličnim u istraživačkom radu. Spremni su da odgovore na sve intelektualne izazove, pa mogu da budu dobri profesori, šahisti, inženjeri, naučnici i to posebno na polju matematike, fizike i elektrotehnike.

Kako su naglašeno intelektualno angažovani, nedostaje im emotivna dubina i samim tim nisu vešti u odnosima, pa teško uspostavljaju emotivne veze i često ostaju sami ali ne i usamljeni jer održavaju veze slobodnog tipa, neobevezne forme, koje mogu da traju dugo. To su veze koje većinom izgledaju kao tek nešto malo više od klasičnog prijateljstva ili neke vrste saradnje, gde ima mnogo komunikacije, a malo ispoljavanja osećanja.