Sunce predstavlja suštinu, život, centar, svetlost i toplotu, svest, istinu, ličnost i ono što je  jedinstveno.

Vaga predstavlja zapad, tj. mesto gde Sunce zalazi. Kada posmatramo horizont prilikom zalaska Sunca, vidimo nebo obojeno lepim bojama crveno-narandžastih nijansi i veliku loptu Sunca koje tone polako ispod horizonta. Taj prizor u nama izaziva osećaj lepote i opuštenosti.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

Simbolika slike Sunčevog zalaska nosi u sebi osećaj da je dan prošao ispunjen korisnim i svrhovitim dešavanjima i da je vreme za zasluženi odmor i relaksaciju.

Zbog toga Sunce u znaku Vage oslikava potrebu za uživanjem u lepoti i opuštenosti što je prirodno prikazano pastelnim bojama koje se prelivaju prilikom zalaska Sunca.

Ako uzmemo u obzir da je Vaga znak koji prirodno označava početak noći, kada ugasne sunčeva svetlost i kada naše oči ne mogu jasno da vide okruženje, u čoveku to izaziva instinktivnu potrebu da se povuče na prethodno odabrano i pripremljeno mesto koje mu pruža zaštitu od opasnosti koje vrebaju tokom noći.

To potiče iz pradavnih vremena i samog početka pojave i razvoja čoveka na ovoj planeti, kada nije postojala civilizacija i kada je čovek živeo u divljini okružen grabljivcima čiji je bio plen.

Kako grabljivce nije mogao da uoči tokom noći, a kako su ovi bili najaktivniji i najopasniji po čoveka upravo noću, čovek je naučio da se sklanja i štiti. To je dovelo i do stvaranja prvih zajednica koje su se održavale u vremenu.

Ako uzmemo u obzir da je na samom početku svog razvoja kao vrste primitivni čovek bio nedruštven, a da je plemena počeo da formira zbog bolje zaštite i sigurnosti od prirodnih predatora, u tome vidimo i simboliku koja se ispoljava kod osoba koje imaju Sunce u Vagi kroz njihovu potrebu za partnerstvom i podrškom.

Kako Sunce utonulo ispod horizonta nije vidljivo ljudskom oku, njegovoj simbolici je neophodno da se izrazi kroz refleksiju putem partnera koji u ovom slučaju predstavlja njegovo ogledalo.

Kako  Sunce na samom ulasku u znak Vage predstavlja jesenju ravnodnevnicu, dan je jednak sa noći, kao što je jedna polovina jednaka sa drugom, a to i jeste suština zrelog odnosa.  Individualno je prepustilo mesto univerzalnom.

Ono što je bilo vidljivo kao jedinstveno i posebno, izdvojeno iz celine, sada se stapa sa celinom i poprima neka nova obeležja. Simbolika ovoga je slična izgledu prirode u vreme kada Sunce ulazi u znak Vage.

U jesen lišće menja boju. Od proleća do jeseni dominirala je zelena boja, a u jesen dolazi do pojave novih boja, raznih nijansi žute, smeđe, crvene, što prirodi daje novi vid lepote. Boje vidimo zahvaljujući svetlosti, tj. Suncu.

Znak Vage je predstavljen predmetom koji služi za merenje i ima dva suprotna tasa. Ovo simbolizuje polarnost, dualnost i dva dela celine koju zovemo životom, a u slučaju ciklusa Sunca to je jedna godina.

Ulaskom Sunca u znak Vage počinje druga polovina godine. Na severnoj zemljinoj hemisferi, to je početak godišnjeg doba jeseni. Zelena boja koja dominira od početka proleća u prirodi simbolizuje rast i razvoj, dok žuto-crvene nijanse na početku jeseni simbolizuju zrelost i uspostavljanje odnosa.

Ako zamislite da sve što je jedinstveno ima i jedinstvenu boju, ulaskom u odnose mešaju se, prelivaju se boje i stvaraju šarenilo koje odiše lepotom i skladom, a to i jeste smisao Sunca u Vagi.

Ono ovde više nije jako i visoko na nebu, nego se spušta niže, manjeg je sjaja, pa samim tim i sve ostalo u prirodi dolazi nešto više do izražaja.

Tako i sa razvojnim putem čoveka. Tokom mladosti i razvoja čovek ističe svoju ličnost, sebe kao pojedinca u prvi plan. Sa zrelošću, on već ima izgrađenu ličnost i počinje sve više da se uklapa u društvo, da stvara i neguje odnose, da prihvata razlike, da se usklađuje sa prirodom oko sebe.

Nalik na jesenje lišće koje poprima više nijansi, čovek deli svoja iskustva sa drugima, prihvata iskustva drugih i povezuje se sa zajednicom, sa onim delom koji je veći od njega samog.

Postaje svestan da je on zapravo samo deo celine i oseća potrebu da se uključi u celinu. Da bi svoju svrhu mogao da ostvari, potrebni su mu drugi ljudi. Na prvom mestu, čovek u ovoj simbolici stvara odnos sa svojom drugom polovinom, što je simbolizovano bračnom zajednicom.

Ova simbolika je vrlo bliska zlatnim bojama jeseni i prstenu koji je simbol bračnog zaveta i zajednice. Prsten ovde simbolizuje dve polovine kruga, jer samo u odnosu sa drugim ljudskim bićem ili u odnosu sa prirodom kojom je okružen, čovek postaje celovit.

Slično je i u simbolu znaka Vage koji predstavlja Sunce koje zalazi na horizontu, gde je polovina sunčevog diska iznad horizonta, a druga je ispod. Ovo ukazuje na jednakost i ravnopravnost dve polovine koje su po prirodi suprotne jedna drugoj, kao što je npr. muški pol suprotan ženskom.

To u isto vreme simbolizuje i sklad. Samo kada postoji ravnoteža suprotnosti, postoji i sklad koji je ujedno i lepota.

Osobe koje imaju Sunce u znaku Vage imaju prirodno razvijen osećaj za sklad boja, pa umeju da se lepo doteraju i privuku pažnju izborom nijansi koje deluju umereno i uravnoteženo i time prikazuju sebe kao osobe koje mogu da se uklope u svaku priliku i ostave utisak na druge.

Osobe sa Suncem u Vagi teško opstaju u samoći i uvek im je potreban neko s kim će stvoriti odnos trajne povezanosti. One su uvek u potrazi za svojom drugom polovinom. Sebe poznaju dovoljno dobro i uvek dobro znaju šta hoće, mada u očima drugih ne odaju takav utisak.

Njima je važno da svoju suštinu podele sa drugima, kao i da upoznaju ličnosti i osobine drugih ljudi, na prvom mestu osobe koja im je najbliža, a to je osoba koju odaberu za životnog saputnika, pa onda i svi ostali.

Na taj način oni poprimaju deo ličnosti, tj. ličnih osobina svog partnera, kao i drugih ljudi koji su im bliski i u čijem se okruženju nalaze. Oni nastoje da upoznaju i prihvate drugoga kao da je on deo njih samih.

Oni čak i osećaju druge ljude kao deo sebe. Zbog toga im je teško da se suoče sa činjenicom da njihovi najbliži, često njihov životni partner, ne umeju da dožive njih kao deo sebe.

Oni očekuju od drugih da u sebe prime deo njih ali postaju nesrećni kada shvate da malo ljudi imaju tu potrebu i tu sposobnosti da su najvećim delom oni sami, rođeni sa Suncem u znaku Vage, eksperti u nalaženju ravnoteže i lepote u odnosu.

Oni prihvate drugoga kao deo sebe, čak i poprimaju jednim delom osobine drugoga, dok taj drugi ostaje zavoren u sebi, ne prihvata njihove osobine i ne uspeva da se poveže sa njima onako kako je ljudima rođenim sa Suncem u znaku Vage to potrebno.

Zbog toga se često osećaju usamljeni u odnosima. Iz istog razloga ih drugi ljudi često pogrešno doživljavaju kao osobe koje nemaju svoje “Ja”. Drugima oni deluju kao osobe koje ne mogu da budu same, bez partnera.

U stvari, rođeni sa Suncem u znaku Vage umeju da budu sami, ali im je tako dosadno. Kada su sami, oni nemaju sa kim da podele svoje kvalitete i ne umeju skladno da funkcionišu.

Osećaju se kao da im nedostaje svrha. Sklad oni doživljavaju samo kada postoji odnos, kada su u stanju da kroz odnos postignu celovitost svog bića. Zbog toga ove osobe imaju izraženu sposobnost povezivanja sa drugima i ulaženja u odnose.

Takođe imaju i razvijenu sposobnost održavanja odnosa time što su izuzetno vešti u sklapanju kompromisa. Izražena je njihova potreba da ostave pozitivan utisak i da se drugoj strani dopadnu.

Ove osobe više od svih drugih ljudi imaju potrebu da na drugoga ili druge ostave jak i pozitivan utisak. U vezi toga će se uvek najviše truditi. U svom pristupu životu će uvek pažljivo odmeriti dve suprotnosti, tj. “za” i “protiv” i tek nakon toga će doneti odluku.

Iz tog razloga drugima mogu da deluju nesigurno i neodlučno, ali u stvari, oni uvek pažljivo donose odluke, uzimajući u obzir sve potrebne činjenice. Iz tog razloga, ovi ljudi su pogodni da se bave diplomatskim aktivnostima, radom sa drugim ljudima, kao i svim zanimanjima gde je potreban izražen osećaj za meru.

Ovo su ljudi sa jasnim osećajem za granice u međuljudskim odnosima, pa ih većinom krase lepi maniri i kulturno ponašanje u svakoj prilici.