Sunce je u astrologiji simbol izvora života jer daje svetlost i toplotu čime pokreće i upravlja prirodnim ciklusima na našoj planeti, koji utiču na svu živu prirodu, pa i na ljude.

Ono je i simbol centra koji održava stvari u skladu i ravnoteži. Po svojoj prirodi je aktivnog polariteta i fiksnog vatrenog elementa. Neptun simbolizuje okean koji predstavlja izvor života na Zemlji, osobinu vode da pod uticajem toplote menja svoja agregatna stanja, a osobina mu je da s jedne strane razređuje,a s druge da objedinjuje materiju. Po svojoj prirodi je pasivnog polariteta i promenljivog vodenog elementa.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

Kvadrat je aspekt, tj. ugaoni odnos u astrologiji, koji opisuje dve simbolike koje su jedna prema drugoj postavljene pod pravim uglom (90 stepeni) i stvaraju ogromnu količinu energije koja stoji u mestu jer ni jedna sila neće da ustupi prednost onoj drugoj.

Pročitajte i ovo: Položaj Sunca u kućama natalnog horoskopa

Kvadrat u nama budi potrebu da budemo nagli, direktni, nestrpljivi, zato što osećamo potrebu da pokrenemo i upotrebimo energiju koja nam je na raspolaganju. Kada primamo uticaj kvadrata onda osećamo kako se u nama gomila višak energije koji prosto moramo na nešto da usmerimo i upotrebimo, i to je razlog što smo često u tim situacijama napeti i impulsivni.

U slučaju Sunca u kvadratu sa Neptunom, sreću se svetlost i voda. Ako to preslikamo na naš doživljaj kao ljudi ovog kvadrata, povezaćemo to sa očima, vidom, načinom na koji nešto primećujemo (Sunce) i osećajem, intuicijom, maštom, snovima (Neptun).

Pročitajte i ovo: Sedma kuća horoskopa i planete u njoj

Kada se zrak svetlosti susretne sa vodom dolazi do prelamanja svetlosti. U slučaju da svetlost pada pod pravim uglom na vodu, tj. ako neki predmet uronimo u vodu pod pravim uglom, on će nam izgledati kraći, a dno pliće, što znači da mi nešto vidimo drugačije nego što je to u stvarnosti.

Pročitajte i ovo: Kojem tipu astrološkog ponašanja pripadate?

Isto tako, ako bismo imali jednaku količinu vatre i vode koje se međusobno dodiruju, vatra ne bi mogla da ispari vodu, niti bi voda mogla da ugasi vatru, ali bismo kao produkt toga imali mnogo dima i vodene pare koji se međusobno mešaju, pa opet ne bismo mogli ništa jasno da vidimo zbog toga.

Isto tako, ako bismo zrak svetlosti, što je simbolika Sunca propustili kroz prizmu, dobili bismo spektar boja, što je simbolika Neptuna. Prizma razlaže belu svetlost u spektar jer svaka talasna dužina ima malo različit indeks prelamanja pa se svaka boja prelama pod sopstvenim uglom.

Pročitajte i ovo: Tranzit Urana kroz Bika po kućama natalnog horoskopa

U slučaju kvadrata, mi bismo opet nejasno sagledavali spektar i zbog potrebe da oslobodimo višak energije koji osećamo u sebi, insisitirali bismo na važnosti jedne od boja u spektru, naglašavajući njenu superiornost u odnosu na druge, a u nekim slučajevima čak bismo i negirali ceo spektar i nijanse, što je opet simbolika iskrivljenog ili nerealnog viđenja stvari.

Pročitajte i ovo: Aspekti Sunca i Plutona u muškom horoskopu i njegov odnos prema ženama

Nešto slično nam se zaista i dešava pod uticajem kvadrata Sunca sa Neptunom. Mi smo tada u stanju umanjene sposobnosti realnog opažanja. Ono što mi vidimo nije uistinu onakvo kakvim ga u datom trenutku vidimo. Ali kako smo pod pritiskom usled jakog energetskog koncentrata koji se stvorio u nama, postajemo užurbani i zaboravljamo tu jednostavnu prirodnu činjenicu, pa prihvatamo to što vidimo kao jedinu i nepromenljivu stvarnost.

Kako je u simbolici Neptuna sadržana i naša duboka vera u nešto, zbog toga postajemo uvereni da sve ispravno sagledavamo i postajemo skloni da koristeći svoj autoritet utičemo na druge ljude da se priklone našem viđenju stvari. Umesto da se stopimo i uskladimo sa celinom, mi činimo suprotno – izmeštamo se i ograđujemo od celine i postajemo neusklađeni kako sa samim sobom, tako i sa našim okruženjem. Mnogo više insistiramo na razlikama nego što smo svesni sličnosti.

Pročitajte i ovo: Dobri i loši horoskopi

Ako neko ima kvadrat Sunca sa Neptunom u svom natalnom horoskopu, ta osoba deluje kao da živi potpuno u nekom svom svetu, izdvojeno od ostalih i ne ume da jasno sagleda ni sebe samu niti svet u kome živi. Naročito je sklona da gaji velike iluzije o svojoj važnosti, posebnosti i veličini, a to čini tako što se neprestano skriva iza nekakvih maski, tj. predstavlja drugima sebe na način koji sasvim odudara od onoga što ta osoba uistinu jeste.

Pročitajte i ovo: Kako se odvija promena kada se krećemo iz kuće u kuću natalnog horoskopa

To obično drugi ljudi mogu lako da primete, ali problem je u tome što sama osoba koja ima ovaj natalni aspekt to ne primećuje i vrlo teško nalazi svoj stvarni identitet. Ovi ljudi dugo tragaju za sobom i teško izgrađuju autentičnu i stabilnu ličnost. Skloni su velikim samoobmanama.

U ekstremnim slučajevima, ovo dovodi i do poremećaja koji je u psihijatriji poznat kao “umnožena ličnost” gde jedna osoba objedinjuje više potpuno različitih karaktera.

Pročitajte i ovo: U kojim oblastima života se osećaš otuđeno?

Kada se ovaj aspekt odvija kroz tranzite, progresije i direkcije, onda osoba ulazi u fazu kada postaje sklona nerealnom sagledavanju sebe, iluzijama o svojoj važnosti, težnjama da bude onakva kakvom o sebi često mašta, umesto onakva kakva uistinu jeste. Rešenje u ovakvim situacijama je obraćanje pažnje na nijanse i na pravilo prelamanja svetlosti, što može da pomogne pri pronalaženju realne slike stvarnosti i spoznaji svog istinskog “ja”.