Mesečevi čvorovi predstavljaju tačke gde putanja Meseca preseca putanju Zemlje u odnosu na ekliptiku.

Kako se radi o imaginarnim tačkama, a ne realnim objektima na nebu, potrebno je da napomenem da imaginarne tačke u astrološkoj simbolici predstavljaju određene vidove energije i energetskih tokova, koje iako ne vidimo i ne možemo opipati u materijalnom svetu, ipak postoje.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

To možemo uporediti sa elektricitetom. Elektricitet ne možemo videti, osim kada se u prirodi pojavi u vidu munje, ali smo i pored toga sve vreme okruženi njime, jer se uređaji koje svakodnevno koristimo napajaju električnom strujom.

Pročitajte i ovo: Mars kvadrat Neptun – iluzije i zavisnosti, intrige i skandali

Električnu struju ne vidimo golim okom, već vidimo samo provodnike kroz koje protiče. U ovom slučaju, simboliku Mesečevih čvorova možemo uporediti sa energetskim tokom.

Mesto gde Mesec svojom putanjom počinje da se uspinje u odnosu na putanju Zemlje se zove Severni Mesečev čvor, a ona tačka gde počinje da se spušta ispod zemljine putanje naziva se Južni Mesečev čvor.

Pročitajte i ovo: Planete u Blizancima, u natalu i tranzitu

Južni Mesečev čvor je provodnik koji nas povezuje sa jezgrom Zemlje, genetikom, precima. Na telu ga možemo predstaviti repnim delom kičmenog stuba odakle zamišljamo dugačak kabl na čijem kraju se nalazi šiljak ili strelica kojim se konektujemo sa jezgrom Zemlje.

Severni Mesečev čvor je drugi deo provodnika koji nas spaja sa kosmičkom svrhom, životnim ciljem, evolutivnim ciljem. Možemo ga na svom telu zamisliti kako se sa vrha kičme, od vratnog dela pruža kabl ka nebu i završava u jezgru Sunca.

Pročitajte i ovo: Planete u znaku Lava, u natalu i tranzitu

Da bismo razumeli simboliku ovoga, potrebno je da u sebi povežemo svoje genetsko nasleđe, ono od čega smo stvoreni kao telesna bića sa svojim fizičkim i emocionalnim predodređenostima, sa težnjom ka evoluciji i zadatkom da postanemo savršenija jedinka od naših prethodnika, tj. roditelja i predaka od kojih smo nastali.

Mesečevi čvorovi predstavljaju energetski tok našeg bića, gde Južni čvor predstavlja utičnicu povezanu sa izvorom napajanja, što je genetika, prošlost, mesto boravka naših predaka u vidu tragova i onoga što su nam ostavili u formi aminokiselina raspoređenih u našoj DNK, dok Severni čvor predstavlja drugi deo energetskog kola, koji je povezan sa korisnikom koji se napaja energijom koju dobija od izvora.

Pročitajte i ovo: Planete u znaku Škorpije, u natalu i tranzitu

Kako smo nastali od neposrednih predaka, majke i oca, koji su suprotnih polova, u ovome je oslikana simbolika naizmenične struje.  Svoju svrhu možemo dobiti ostvarenu samo ako smo povezani na izvor napajanja, a to je naše genetsko nasleđe. To je ono što dobijamo samim svojim rođenjem, dok Severni čvor predstavlja ono što bi trebalo da dostignemo i ostvarimo, a to je naša svrha.

U osi Mesečevih čvorova nalazi se bazična simbolika naših odnosa. Oni su prirodna opozicija i kroz njihovu simboliku spoznajemo kako možemo da ostvarimo skladne i uravnotežene odnose sa drugima u svom životu.

U Južnom čvoru nalazi se sve ono što su naši preci činili pre našeg nastanka. Tu su svi njihovi uspesi i pogreške. Tu je sve ono što su u toku svog života umeli da dovedu u stanje sklada i ravnoteže, ali isto tako i sve ono što su ostavili u neskladu, što nisu razumeli, što nisu savladali, životne lekcije koje nisu naučili, prepreke koje nisu umeli da prevaziđu i sva zbrka koja ih je izbacivala iz ravnoteže i svi problemi koje su ostavili nerazrešenim.

Pročitajte i ovo: Planete u konjunkciji sa JMČ

Problemi na koje u životu nailazimo su zapravo odraz suprotnosti koje nosimo u sebi, a koje ne umemo da pomirimo u sebi i da ih dovedemo u stanje ravnoteže. Kada se nađemo između dve suprotne, suprotstavljene sile, mi smo skloni da se priklonimo jednoj, umesto da ne biramo stranu, već da ih povežemo u jedinstvenu celinu, tj. simbolički zaokružimo, ucelovimo.

Pročitajte i ovo: Opasnosti i problemi 12. kuće horoskopa

Da biste razumeli suštinu simbolike Mesečevih čvorova, ukratko ću vam opisati legendu o Vasuki iz indijske mitologije. Vasuki je po legendi bio predvodnik Nagasa, zmijolikih bića koja su se kretala uspravno i bili su simbol duhovne snage, mudrosti i znanja.

Pre postanka ljudi, na Zemlji se vodio rat između sila reda i haosa. Nagasi su bili neutralni u sukobu i nastojali su da očuvaju ravnotežu. Vasuki je smislio plan koji je od njega samog zahtevao najveću žrtvu.

Budući da je bio ogroman rastom, predložio je da svojim zmijolikim telom zatalasa okean, kako bi iz talasa nastao nektar besmrtnosti. Pri tome je postavio uslov da nektar besmrtnosti bude podjednako raspoređen svima i svi su se sa njim složili.

Pročitajte i ovo: Maligne bolesti u horoskopu

Međutim, nakon što je nektar nastao iz zatalasanog okeana, sile reda su postale pohlepne i odlučile da nektar zadrže za sebe. Vasuki se, kada pala noć prišunjao silama reda, ukrao vrč sa nektarom i popio ga. Pri tome je bio primećen i uhvaćen, a vrhovni bog Višnu je odlučio da ga kazni tako što ga je prepolovio na dva dela.

Pročitajte i ovo: Venerini aspekti u muškom horoskopu

Kako je popio nektar besmrtnosti, Vasuki nije mogao da umre, nego je nastavio da živi u dva odvojena dela, glavi i repu, koje je Višnu poslao na dva suprotna kraja Zemlje. To je doprinelo završetku sukoba i uspostavljanju ravnoteže između dveju suprotstavljenih sila.

Možda ste već negde čuli ili pročitali priču o Mesečevim čvorovima kao demonima koji se zovu Rahu i Ketu i koji su nastali od demona ili zmaja, koji je bio kažnjen zato što je ukrao nešto što mu ne pripada.

Mesečevi čvorovi se, takođe, predstavljaju na nekim mestima kao Zmajeva glava (severni čvor) i Zmajev rep (južni čvor). Ta priča je izvedena iz legende o Vasuki.

Pročitajte i ovo: Kako da iskoristite Uran i njegove aspekte na najbolji način

Postavlja se pitanje da li su Mesečevi čvorovi po svojoj simbolici zloćudni? U prilog tome što se u pojedinim astrološkim školama tumače kao nosioci negativne simbolike potkrepljuje činjenica da su odgovorni za eklipse i lunacije. Kad se Mesec i Sunce približe jednom od Mesečevih čvorova nastaje pomračenje Sunca.

Čvor se u tom slučaju može nalaziti sa jedne ili druge strane zamišljene prave koja spaja Zemlju i Sunce i to najvise 16,5° udaljenosti. Zona pomračenja Sunca iznosi po 16,6° sa svake strane čvora, tj. ukupno 33°.

Pročitajte i ovo: Pun Mesec nudi povoljnosti

Ako se Sunce nalazi negde izvan ove zone, do pomračenja ne može doći. Takođe, dolazi do pomračenja Meseca ako su Sunce i Mesec preko puta, na 180 stepeni jedno u odnosu na drugo i blizu čvorova. Tako dobijamo utisak da čvorovi zapravo oduzimaju svetlost i stvaraju senku Suncu i Mesecu koji su u astrološkoj simbolici svetla.

Mesečevi čvorovi predstavljeni Rahuom i Ketuom iz indijske mitologije gutaju Mesec i Sunce. Astronomski oni prouzrokuju pomračenje Sunca i Meseca. Rahu se u indijskoj astrologiji povezuje sa Mesecom, a Ketu sa Suncem. Iako su čvorovi imaginarne tačke i ne postoje u fizičkom obliku, mi ih možemo videti i to za vreme pomračenja.

Senka koja prelazi preko Meseca za vreme pomračenja je u simbolici Severnog Mesečevog čvora, tj. Rahua. Senka koja prelazi preko Sunca je u simbolici Južnog Mesečevog čvora, tj. Ketua.

Pročitajte i ovo: Kineska tradicionalna medicina o uticaju punog Meseca

Ako se vratimo na početak legende o Vasuki, možemo zaključiti kako Mesečevi čvorovi predstavljaju evolutivni potencijal koji svako od nas u sebi nosi. Samim tim smo predodređeni da doživljavamo dualnost i zbog toga se i sami osećamo rascepljeni na dve suprotne strane, iako toga nismo u potpunosti svesni.

Mi uvek primarno primećujemo suprotnosti i u sebi i oko sebe. To je ono oko čega se vrte svi naši problemi. Naša izvorna težnja je da budemo uravnoteženi, a to je moguće samo ako pomirimo suprotnosti u sebi.

Pročitajte i ovo: Testovi Saturna kroz zodijačke znake

Suprotnosti doživljavamo kroz simboliku Mesečevih čvorova, gde severni čvor predstavlja naše težnje, želju da bude onako kako nama odgovara, a južni čvor predstavlja realnost u kojoj nije sve onako kako bismo želeli da bude i gde nailazimo na prepreke u ostvarivanju svojih težnji.

Mi sebe uvek vidimo tamo gde su naše težnje, bez obzira na to što ih nemamo ostvarene u realnosti, dok ne vidimo sebe u onome što doživljavamo kao prepreke. I ova simbolika je lako razumljiva. Tamo gde su prepreke je onaj deo gde nema glave, pa nema ni vida, sluha, mirisa i ukusa, zbog čega sve to i ne doživljavamo kao deo sebe, već kao nešto strano. Iz tog razloga stvaramo odnose.

Pročitajte i ovo: Mars u Biku – grabi, juriša i osvaja polako

U odnosima su drugi ljudi naša ogledala. Sve ono čega nismo dovoljno svesni i što ne primećujemo kod sebe vrlo lako ćemo primetiti kod nekog drugog, naročito kod osoba sa kojima smo u bliskom odnosu. Kao što se Južni Mesečev čvor projektuje u vidu senke prilikom pomračenja Sunca, tako i mi u odnosu sa drugom osobom projektujemo na drugog svoju senku, onaj deo sebe koji ne vidimo, kojeg nismo svesni.

Pročitajte i ovo: Venera konjunkcija Saturn – istrajnošću do ostvarenja cilja

Pri tome ne shvatamo da ono što vidimo kod drugoga jeste odraz skrivenog i nespoznatog dela nas samih. U tom skrivenom delu koji uporno odbijamo da sagledamo i upoznamo nalazi se sve ono što nam je potrebno da nas podrži u napredovanju ka cilju, a to je evolucija.

Od svog rođenja do zrelog doba, svako od nas se napaja energijom iz tog dela. Ne samo što nasleđujemo fizičke karakteristike od svojih predaka, nego i tokom odrastanja preuzimamo modele ponašanja svojih roditelja i okoline.

Pročitajte i ovo: Venera i Pluton, ljubav kroz prihvatanje bola

Na osnovu tih modela mi učimo da upravljamo energijom koju dobijamo iz simbolike Južnog Mesečevog čvora. Kako se u toj simbolici sadrži sve ono od čega su sačinjeni naši preci, a to su pre svega suprotne polarnosti, mi se osećamo razapeti između dveju suprotnosti.

Mi smo od početka u iluziji da su suprotnosti u ovoj simbolici glava i rep, tj. Severni i Južni čvor. Zapravo, izvorna suprotnost je sadržana u simbolici Južnog čvora, tj. Ketua ili Zmajevog repa.

To je onaj deo koji se nalazi na nesvesnom nivou i dokle god ne osvestimo mehanizam njegovog delovanja, dok ne shvatimo da energije koje se nalaze tamo i idu u suprotnim smerovima treba da se spoje u glavi, u svesnom delu u simbolici Severnog čvora, u nama će besneti rat između dve suprotne sile, baš kao u izvornoj indijskoj legendi o Vasuki.

Pročitajte i ovo: Venera u Jarcu u srcu nosi sve tragične ljubavi iz prošlosti

Da bismo mogli da načinimo ravnotežu i postanemo celoviti i integrisani, neophodno je da “zatalasamo okean”, tj. da svesno sebe dovedemo u situaciju gde moramo da se suočimo sa našim najdubljim strahovima i nedoumicama.

Neophodno je da dotaknemo naše najdublje osećaje kako bi u tom činu spoznali sopstvenu snagu i osvojili “nektar besmrtnosti”, a to je zapravo prevazilaženje dualnosti, tj. suprotnosti. Često smo tokom odrastanja dobijali od roditelja, staratelja i okoline instrukciju “Ne talasaj!”.

Pročitajte i ovo: Venera u Vodoliji – samo da dočekam sutra

Instrukciju da potiskujemo svoje najdublje osećaje koji nas uvek vode istini i evoluciji, jer taj put jeste opasan i na tom putu se suočavamo sa stvarnim opasnostima, ali to jeste život. Možda deluje bezbedno ići nekim zacrtanim putem koji obećava sigurnost, ali da li ste se ikada zapitali koliko je ta sigurnost stvarna?

Imate li ikakvih garancija za sigurnost, osim da verujete nekome ko vam je rekao da je bezbedno ne talasati, a pri tome vam je prethodno usadio strah u kosti? Pa opet, ako se sve vreme oslanjate na to da ne treba “talasati”, da li se osećate sigurno i zaštićeno ili ste samo sve vreme razapeti između dve suprotnosti?

Pročitajte i ovo: Planete u znaku Riba, u natalu i tranzitu

Pri tome se osećate primorani da se opredelite za jednu stranu i samim tim budete protiv druge. I tako ste u večitom sukobu, ali niste svesni i ne vidite da sukob ne postoji nigde do u vama samima. I to je sasvim logično, jer se sve to dešava na nesvesnom nivou i tamo gde nema glave, pa nema ni očiju koje to mogu da vide.

Pročitajte i ovo: Sve što treba da znate o Uranu u Biku, od 15. maja 2018. do 26. maja 2026. godine

Ako sve ostane na nesvesnom nivou, nema napretka i samo se ponavljaju greške predaka. Autentičnost koja je moguća samo evolutivnim putem bez talasanja okeana nije moguća. Kada se dubine pokrenu, na površini okeana se stvore ogromni talasi, stvari se ogromna energija.

Dubine okeana su simbol odakle nesvesni sadržaji posredstvom podsvesnog dolaze do svesnog dela nas samih. Ono što se nalazilo nevidljivo u nama, onaj deo nas samih od koga smo sve vreme strahovali, kroz simboliku talasanja izranja na svetlost dana.

To nam omogućuje da shvatimo kako nema potrebe da se opredeljujemo za jednu od dve suprotnosti, već da ih spojimo u sebi tako da rade za nas. Mi smo i telesno sastavljeni od dve simetrične celine.

Ako bismo se opredelili za svoju desnu ruku, a bili protiv leve, bili bismo potpuno nefunkcionalni u najjednostavnijim svakodnevnim delatnostima. Ali mi obe ruke koristimo sinhrono, što činimo iz svoje glave, iz centralnog nervnog sistema. Tako stvaramo primarni odnos, a to je odnos prema sebi samom.

Pročitajte i ovo: Venera i Pluton, dok nas smrt ne rastavi

Tek tada smo sposobni da ulazimo u istinski odnos sa svojim životnim partnerom. Od tog trenutka, kroz spoj sa životnim partnerom stvaramo zajedničko potomstvo koje nosi u sebi genetska poboljšanja i za jednu lestvicu je savršenije od nas.

Tim činom se energija okreće u suprotnom smeru i iz simbolike Severnog čvora gde smo postali celoviti i otkrili tajnu odnosa, poboljšani genetski kod kroz svoje potomstvo vraćamo svom izvoru u simboliku Južnog čvora.

Pročitajte i ovo: Aspekti tranzitnog Urana u Biku na natalne planete, od 15. maja 2018. do 26. maja 2026. godine

Ovim nije sve završeno, jer nas čeka još jedan važan korak. Kada osvestimo mehanizam odnosa i postanemo celoviti, možemo vrlo lako da opet upadnemo u zamku, kao što nam i govori legenda o Vasuki, kada sile reda odluče da nektar besmrtnosti zadrže za sebe umesto da ga ravnopravno podele sa silama haosa.

Suprotnosti se spajaju u glavi, ali glava ima prirodnu potrebu da kontroliše, da upravlja, da drži sve “u redu”. Ako nas zavede potreba da sve držimo u redu, opet ćemo upasti u zamku straha, jer potreba da održavamo red i kontrolu je opet opredeljenost za jednu od dve suprotnosti, što će nas ponovo izbaciti iz ravnoteže.

Pročitajte i ovo: Mars u Blizancima, uvek spreman za akciju kao zapeta puška

Umesto toga, potrebno je da steknemo veštinu da red i haos u sebi koristimo spontano i podjednako, jer su obe sile korisne za nas u zavisnosti od različitih situacija sa kojima se suočavamo u životu. Prema tome, nema potrebe da “krademo” ono što nam oduvek pripada, nego da to što nam pripada podjednako rasporedimo.

Ako nam se učini da nešto možemo da izgubimo, ako počnemo da strahujemo od gubitka, to će dovesti do rascepa i dogodiće nam se ono čega se plašimo. Mi oduvek imamo podjednako i crno i belo, jer jedno proizilazi iz drugog i oba su neophodna za rast i razvoj.

Pročitajte i ovo: Harmonična i neharmonična Venera

Možemo zamisliti kako Mesečevi čvorovi kradu svetlost, ali zapravo mi svetlost uzimamo jer nam je neophodna za život, ali svetlost i isijavamo svojim delovanjem na planeti Zemlji. Tako imamo harmonično kruženje energije i u skladu smo sa Univerzumom.

Severni čvor povezujemo sa znakom Bika i po istočnoj astrološkoj tradiciji na 3. stepenu mu se nalazi egzaltacija, dok se Južni čvor povezuje sa znakom Škorpiona i na 3. stepenu mu se nalazi egzaltacija. Ove dve tačke su ujedno i stepenovi egzaltacije i pada Meseca.

Škorpion je mesto primarne energije, začeća, mesta gde se spermatozoid spaja sa jajnom ćelijom i gde dolazi do aktivacije genetskog koda koji u daljem toku razvija jedinku. To se dešava unutar tela žene i odvija se na nivou nevidljivom ljudskom oku.

Pročitajte i ovo: Sve što treba da znate o horoskopskom znaku Bika

To je unutrašnji svet, mračno mesto gde zraci Sunca ne dopiru. To je ujedno i predeo ispod zemlje gde padaju semenke sa raznih plodova, a koje sadrži sve što je potrebno za rast tih semenki.

Bik je mesto gde formirana jedinka započinje život na zemlji i na kom dobija sve što joj je potrebno za dalji rast i razvoj, jer je tu čekaju već formirana vegetacija sa prvim plodovima koji su potrebni za ishranu čovekovog novorođenčeta, a pre svega je Bik mesto Mesečeve egzaltacije i simbolizuje prvu hranu koju novorođenče uzima, a to je majčino mleko. Ovo je mesto obasjano zracima Sunca gde živa priroda buja plodošću.

Pročitajte i ovo: Položaj Sunca u kućama natalnog horoskopa

Novorođenče prirodno glavom izranja u ovaj svet. U ovoj simbolici opet vidimo genetiku na delu koja spajanjem sve suprotnosti i njihovim prirodnim razvojem doprinosi formiranju jedinstvene jedinke.

Po tumačenju zapadne astrologije, Severni Mesečev čvor svoju egzaltaciju dobija na 3. stepenu znaka Blizanaca, a Južni Mesečev čvor dobija egzaltaciju na 3. stepenu znaka Strelca. U ovoj simbolici Strelac je mesto gde se iskra života budi u začetoj jedinki kada se formira dovoljan broj ćelija koje mogu da čine jedan organizam.

Pročitajte i ovo: Kratka istorija Đotiša – vedske astrologije

To je trenutak kada organizam počinje da biva svestan svog postojanja i razvoja ali na prenatalnom nivou i unutar nevidljivog dela. Strelac je znak za koji je vezan centar galaksije odakle dolazi Božanska iskra koja predstavlja iskru univerzalne svesti u svakoj ljudskoj jedinki i govori o tome kako je čovek stvoren na sliku svog kosmičkog tvorca.

Pročitajte i ovo: Sve što treba da znate o Veneri u Ribama

Ovaj znak predstavlja izvor koji daje energiju evoluciji čovekove svesti. Strelac je predstavljen kentaurom i sadrži dve polovine, dve suprotnosti, tj. animalnu i ljudsku prirodu, pa je samim tim kroz znak Strelca objašnjena i simbolika Južnog Mesečevog čvora opisana u ovom tekstu.

Znak Blizanaca predstavlja opet glavu, jer je ovo mesto gde formirana ljudska jedinka počinje da razmišlja i postaje svesna suprotnosti od kojih je nastala. Blizanci su i znak koji predstavlja složnu braću, spoj smrtnog i besmrtnog, pa samim tim simbolizuju moć svesti da ujedini suprotnosti da rade jedna za drugu, umesto da budu u sukobu. To opet potvrđuje simboliku Severnog Mesečevog čvora.

Ciklus Mesečevih čvorova iznosi 18 godina, 7 meseci i 5 dana i u svakom znaku provedu u proseku oko godinu i po dana. Mesečevi čvorovi se kreću u suprotnom smeru kroz horoskop u odnosu na planete – od 29. stepena znaka ka 0. stepenu.

Pročitajte i ovo: Kako do ostvarenja želja uz pomoć Marsa?

U narednom periodu, od 18.02.2014. do 11.11.2015. Mesečevi čvorovi će prolaziti kroz osu Vaga (Severni čvor) -Ovan (Južni čvor). Ovo nam govori da je neophodno da izađemo iz svih vrsta zavisničkih odnosa sa drugim ljudima i da naučimo da delujemo nezavisno, da pre svega budemo samosvesni, jasno usmereni i određeni, a to možemo da budemo samo ako ostvarimo dubok i iskren kontakt sa samim sobom i preuzmemo potpunu odgovornost za sebe i svoje postupke, umesto da budemo vođeni i usmeravani od nekoga.

Pročitajte i ovo: Šta da radite kada u natalnom horoskopu imate planete koje se nalaze u znaku u kojem se ne osećaju dobro

Izvor energije na koji se povezujemo u ovom periodu je u znaku Ovna, što od nas zahteva da učvrstimo i istaknemo svoje “ja”, da zauzmemo jasan i nepokolebljiv stav, da hrabro i samostalno krenemo napred ka dostizanju cilja, koji nije usmeren ka tome da se nekome dopadnemo i dobijemo priznanje, već da budemo autentični i iskreni prema sebi i drugima.

Pročitajte i ovo: Sunce u Blizancima u obličju Petra Pana

U protivnom će neko drugi odrediti naš put tako što će nam narediti da „ne talasamo“, pa ćemo sami dozvoliti drugima da upravljaju našom voljom, a to će nas dovesti do rascepa. Ako budemo postupali po simbolici znaka Ovna i stavimo sebe na prvo mesto, na kraju ćemo svi zajedno doći do ostvarenja jednog kolektivnog cilja, koji nas vodi bliže univerzalnoj harmoniji.