Pun Mesec 14. juna čini mali trougao za učenje sa Saturnom i Neptunom. To ukazuje na krizu, ali i otvara velike mogućnosti za razvoj. Prevazilaženje polarizovanog razmišljanja pomaže vam da pronađete rešenja koja ranije nisu postojala.

Pun Mesec u Strelcu 14. juna 2022. tačno u 13:51h je u sekstilu sa Saturnom i kvadratu sa Neptunom. Dakle, duhovno značenje astrologije punog Meseca juna 2022. odnosi se na prevazilaženje konfuzije, prevara, bolesti ili zavisnosti kroz odgovorniji, zreliji i posvećeniji stav.

Pun Mesec 14. juna takođe formira obrazac aspekta sa Saturnom i Neptunom. To je vrsta trougla učenja koji ukazuje na krizu koja otvara velike mogućnosti za razvoj. Ključ uspeha je prevazilaženje polarizovanog razmišljanja kako bi se pronašla nova rešenja.

Kriza na koju ukazuje astrologija junskog punog Meseca dolazi iz kvadrata punog Meseca sa Neptunom. Dakle, to je povezano sa emocionalnom osetljivošću, nesigurnošću, zbunjenošću, prevarom ili gubitkom vere. Takođe, može biti povezano sa bolešću ili lekovima.

Pun Mesec 14. juna na 23°25′ Strelca je u sekstilu saom Saturn koji donosi emocionalnu zrelost i stabilnost. Ali pravi i kvadrat sa Neptunom koji može doneti konfuziju i emocionalnu nesigurnost. Smatram da su ovakve kontradikcije najveći problem u astrološkom tumačenju.

Ključ za razumevanje kako se ovi veoma različiti aspekti spajaju je korišćenje analize obrasca aspekta. A to znači korišćenje manjeg aspekta između Saturna i Neptuna, polusekstila.

Rizici povezani sa bolešću i zavisnošću postaju verovatniji sa punim Mesecom u konjukciji sa fiksnom zvezdom Rasalhag. Povezano je sa prekomernom upotrebom droga i alkohola i daje sklonost infekcijama uopšte i epidemijskim infekcijama kao što je COVID. Izopačeni ukusi i mentalna izopačenost Rasalhaga takođe su pojačani kvadratom prema Neptunu.

Obrazac aspekta punog Meseca u Strelcu

Mali trougao za učenje je obrazac aspekta napravljen od kvadrata, sekstila i polusekstila. To je figura za učenje ili razvoj u kojoj treći aspekt (polusekstil) igra važnu ulogu. To unosi treću tačku gledišta u jednačinu, koja, u dobru ili zlu, zamenjuje polarizovano razmišljanje o kvadratu ili sekstilu sa trećim polom. Polusekstil u ovom slučaju omogućava bekstvo od crno-belog razmišljanja i traženje uzroka, mogućih rešenja i smisla.

Ključ za prevazilaženje, ili još bolje, izbegavanje bilo kakve krize dolazi kroz Saturnov polusekstil Neptuna i sekstil punog Meseca sa Saturnom. To znači emocionalnu zrelost, odgovornost, posvećenost i istrajnost. Uspeh i izlečenje bi takođe bili verovatniji uz lojalnu podršku i stabilnost porodice.

U malom trouglu učenja postoji procedura koja uslovljava rast stalnim kriznim mehanizmom i otvara velike mogućnosti za razvoj. To je razvojna spirala koja ima za cilj da dobije drugu tačku gledišta sa svakom potpunom tranzicijom.

Postoje tri faze kriznog mehanizma. Svaki prolazak kroz tri faze i svaka od kriza sadrži mogućnost pronalaženja rešenja koja ranije nisu postojala, odnosno probijanja novih osnova.

Pun Mesec u Strelcu 2022. donosi potencijal da svoje snove pretvorite u stvarnost. Ostvarivanje vaših dugoročnih duhovnih ciljeva biće mnogo lakše ako izbegnete neptunsku krizu kroz dobro zdravlje i dobar moral.

Pravac rotacije je važna karakteristika u proceni malog trougla učenja. Dato je redosledom težine aspekata, od kvadrata, preko polusekstila do sekstila. U astrološkoj karti junskog punog Meseca, to je kvadrat Neptuna i punog Meseca, polusekstil Saturna i Neptuna, sekstil punog Meseca i Neptuna.

kvadrat → polusekstil → sekstil

sukob → težnja ka rešenju → harmonizacija

Aspekti punog Meseca u Strelcu

Pun Mesec u kvadratu sa Neptunom može doneti konfuziju i emocionalnu nesigurnost. Čudna osećanja ili iskustva mogu vas ostaviti da sumnjate u stvarnost. Šanse su da stvari ne percipirate ispravno. Možda se zavaravate ili vas neprijatelji prevare.

Pun Mesec 14. juna traje dve nedelje do mladog Meseca 28. juna. Ova faza opadajućeg Meseca je dobra za oslobađanje i otpuštanje, odmaranje, lečenje, regeneraciju, kontemplaciju, meditaciju, rasterećenje, berbu, orezivanje i šišanje.

Ekstremna emocionalna osetljivost olakšava povredu. Povećana konfuzija može da vas učini ranjivim na prevaru i da vas prevarantski ljudi iskoriste.

Na drugom nivou, osećaćete više empatije prema drugima. Možda ćete sami doživeti patnju ili biti dirnuti njome na neki način. Korisnici bi trebalo da preduzmu mere predostrožnosti zbog nižih nivoa tolerancije. Takođe, postoji povećan rizik od infekcije usled epidemija.

Saturnov polusekstil Neptuna donosi razumniji i realističniji pogled. Samorefleksija, snovi i meditacija će vam pomoći da razumete svoja ograničenja i obmanjujući i zbunjujući uticaj Neptuna u kvadratu punog Meseca.

Uticaj punog Meseca 14. juna kombinuje se sa uticajem mladog Meseca 30. maja. Ova mesečeva faza karmičke odmazde stvorila je neverovatnu količinu energije koja lako može postati agresivna. Negativno razmišljanje i gadne reči povećavaju rizik da agresivna energija povredi druge.

Povećana svest donosi bolje razumevanje vaših duhovnih ciljeva i kako se oni uklapaju u širu sliku. Imate strpljenja i spremnosti da žrtvujete kratkoročno zadovoljstvo za dugoročni uspeh.

Sekstil punog Meseca i Saturna donosi stabilnost i sigurnost u vaš lični i kućni život. Ovo je dobro za deljenje dubljih, ozbiljnijih emocija sa voljenima. Predanost, lojalnost ili porodični dom sada mogu biti teme od interesa. Verovatno ćete se osećati zaštitnički prema svom partneru, porodici, pa čak i zajednici ili naciji.

Emocionalna zrelost i samodisciplina pomažu vam da se nosite sa konfuzijom ili obmanom izazvanom kvadratom punog Meseca i Neptuna. Odgovorniji, pouzdaniji, strpljivi, pažljiviji i pun poštovanja stav pomaže vam da maksimalno iskoristite Saturnov polusekstil Neptuna i pretvorite svoje snove u stvarnost.

Prethodna faza Meseca: Mlad Mesec u Blizancima 30. maja 2022

Sledeća faza Meseca: Mlad Mesec u Raku 29. juna 2022. u 04:52h.