U svakom horoskopu postoji mesto ili način gde energiju možemo skupljati.

Kvalitet svesti se podiže u zavisnosti od kvaliteta energije, jer ako želimo da podižemo svest, onda moramo dizati kvalitet snage i energije. Energija se nalazi svuda oko nas, a na nama je da ostvarimo odnos sa njom i da je konstantno skupljamo.

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House
Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

Znak u kojem se nalazi vladar Ascendenta predstavlja mesto gde ličnost uzima ili skuplja energiju, a ako se vladar Ascendeta nalazi u nepovoljnom dostojanstvu, opet se mora ponuditi neka opcija koja će zadovoljavati simboliku datog zodijačkog znaka.

Vladar Ascendenta u Ovnu ukazuje da ličnost treba da skuplja energiju kroz rad, nove i pionirske poduhvate, strasti, sport, takmičenja, liderstvo, borbu, izazove, aktivnost, fizičku snagu, hrabrost, dokazivanje, isticanje, neustrašivost, osvajanja, pobede, podvige, na koje ukazuje i Mars kao vladar Ascendenta u Ovnu.

Sunce, kao vladar Ascendeta u Ovnu, skuplja energiju kroz priznanja u sportu, radu i takmičenjima ili kroz važne i velike poduhvate.

Mesec u Ovnu, kroz emotivne i intimne odnose u kojima postoji potreba za dokazivanjem i isticanjem. Merkur, kao vladar Ascendenta u Ovnu, skuplja energiju kroz hrabre odluke, liderske ideje, kao i kroz energičnu, strasnu, samouverenu i silovitu komunikaciju.

Venera u Ovnu kroz strasne ljubavne veze, zavođenja, nova ljubavna iskustva i inicijativu u bliskim odnosima.

Jupiter u Ovnu skuplja energiju kroz aktivnosti koje zahtevaju moderne i napredne metode rada, kao i borbu za ispravne, moralne i etičke vrednosti. Saturn u Ovnu kroz naporan, težak i disciplinovan rad, kao i rad sa opipljivim postignućima putem takmičarskog pristupa.

Uran u Ovnu skuplja energiju kroz eksperimentisanje, moderne i napredne metode rada, brze i nagle reforme, kao i hrabru individulanost. Neptun u Ovnu kroz kreativnost i maštu u radu, dok Pluton u Ovnu skuplja energiju putem liderstva, gde dobija moć, kao i kroz hrabrost, gde postiže snagu volje.

Vladar Ascendenta u Biku ukazuje da ličnost treba da skuplja energiju kroz praktične i materijalne vrednosti, novac, biznis, prirodu, hranu, uživanja i zadovoljstva, veselja, muziku,  umetnost, ljubav, porodicu, čulna zadovoljstva, profit, produktivnost, dodire, poljubce, miris, ukus, luksuzne i lepe stvari na koje ukazuje i Venera, kao vladar Ascendenta u Biku.

Sunce, kao vladar Ascendenta u Biku, skuplja energiju kroz aktivnosti koje donose moć nad materijom, kao i putem svesnih aktivnosti koje proizvode ponos u vezi onoga što poseduje.

Mesec u Biku kroz stabilne emocije i blisku povezanost sa prirodom, kao i kroz porodičan biznis ili biznis sa nekretninama.

Merkur skuplja energiju kroz praktične ideje i zamisli kako da zaradi novac, kao i praktično razumevanje materije. Mars u Biku skuplja energiju kroz rad na zemlji ili rad u prirodi, kao i kroz postojano i uporno dokazivanje, proizvodnju hrane.

Jupiter u Biku kroz aktivnosti koje ukazuju na rast i poboljšanje putem produktivnih i pouzdanih metoda, kroz znanje koje je povezano sa praktičnim i materijalnim, kao i kroz davanje, ulaganje.

Saturn u Biku skuplja energiju kroz naporan i težak rad na zemlji, kao i kroz disciplinovan pristup prema novcu i materiji, kroz čuvanje, stabilnost i dugotrajnost materijalnih vrednosti. Uran u Biku kroz reforme u ekonomiji i finansijama, modernizaciju poljoprivrede i prihvatanje finansijskih rizika. Neptun u Biku skuplja energiju kroz ostvarivanje duhovnih dimenzija putem iskustva koja su povezana sa prirodom. Pluton u Biku kroz novac i materiju koji donose moć, kao i putem istraživanja podsvesnih potreba kroz čulna zadovoljstva.

Vladar Ascendenta u Blizancima ukazuje na skupljanje energije kroz učenje, obrazovanje, ideje, praktičan i racionalan um, komunikaciju i govor, pisanje, putovanja, mentalno i fizičko kretanje, igru, radoznalost, informacije i obaveštenja, na koje ukazuje i Merkur, kao vladar Ascendenta u Blizancima.

Sunce kao vladar Ascendenta u Blizancima skuplja energiju kroz isticanje u komunikaciji i praktičnom znanju, kroz kretaivnu energiju koja ističe važnost povezivanje ideja, kao i putem intelektualnih priznanja.

Mesec u Blizancima putem različitih mentalnih podsticaja, kao i komunikacijom i razgovorom o emocionalnom i unutrašnjem životu. Venera u Blizancima skuplja energiju kroz ljubavne razgovore i komunikaciju putem kojih se blisko povezuje, kao i kroz osećanja i emocije koja se izražavaju logično, razumno, zaigrano i putem reči. Mars u Blizancima kroz direktnu, otvorenu i hrabru komunikaciju, intelektualni rad, kao i kroz borbu i nadmetanje putem razgovora, ideja, učenja i komunikacije.

Saturn u Blizancima skuplja energiju kroz rad i aktivnosti koji zahtevaju odgovoran i disciplinovan um, naporno učenje i egzaktna i praktična znanja. Uran u Blizancima kroz inspirativnu komunikaciju, napredne i moderne ideje, napredna sredstva informisanja, kao i izražavanje individulanosti kroz komunikaciju. Pluton u Blizancima skuplja energiju kroz razumevanje i praktično istraživanje podsvesnih težnji.

Vladar Ascendenta u Raku ukazuje na skupljanje energije kroz emocije, intiman i privatni život, porodicu, decu, kuću, najbližu okolinu, domovinu, patriotizam, rodoljublje, mesto rođenja, pretke i poreklo, prirodu, maštu, brižnost, plodnost, materinstvo, hranu, roditelje.

Na sve navedeno ukazuje i Mesec, kao vladar Ascendenta u znaku Raka.

Sunce, kao vladar Ascendenta u Raku, skuplja energiju kroz priznanja i pohvale zbog nežnih i porodičnih osobina, kao i kroz aktivnosti koje zahtevaju  stvaralačke emocije.

Merkur u Raku skuplja energiju kroz komunikaciju sa roditeljima, kao i kroz znanje, razumevanje i učenje o genetici i precima, zatim kroz osećajno, nežno i instiktivno komuniciranje.

Venera u Raku kroz ljubav prema deci i porodici, udobnost u porodičnom okruženju i kroz osećanja koja se izražavaju privrženo, nežno i zaštitnički. Mars u Raku skuplja energiju kroz porodične i rodoljubive aktivnosti, kao i kroz porodičan rad i biznis. Saturn u Raku kroz rad i aktivnost gde se obezbeđuje jasno i konkretno pojašnjavanje porodičnih korena i uticaja, kao i kroz aktivnosti gde se ulaže napor u cilju prevazilaženja straha od vlastite ranjivosti.

Jupiter u Raku skuplja energiju kroz porodične vrednosti u cilju ličnog napretka, kroz aktivnosti gde dolazi do ekspanzije zaštitničkih osećanja i nežnosti. Uran u Raku kroz razvijanje individualnosti unutar porodičnog okruženja, kao i kroz promene u bliskom okruženju, Neptun u Raku kroz emotivno povezivanje sa porodicom i poreklom, dok Pluton u Raku skuplja energiju putem emotivnih preobražaja i suočavanjem sa najdubljim potrebama koje su povezane sa porodičnim, intimnim i privatnim životom.

Vladar Ascendenta u Lavu, ukazuje na skupljanje energije kroz prestiž, moć, kvalitet, sjaj, veličinu, vlast, centar pažnje, isticanje, ego, samopouzdanje, kreativnost, hobije, snažnu volju, intgritet, sport, uticaj, što je naglašeno i kada je Sunce kao vladar Ascendenta u znaku Lava.

Mesec u Lavu skuplja energiju kroz tople i velikodušne emocije, kao i kroz emocionalnu sigurnost koja nastaje iz samopouzdanja i ponosa. Merkur u Lavu kroz energičnu i dinamičku komunikaciju, kao i kroz zapažanja, razumevanje i učenje koji podstiču osećaj važnosti, pohvale i priznanja.

Venera u Lavu kroz dramatična osećanja i topla osećanja, kao i kroz bliskost i ljubav prema slavi, sjaju i veličini. Mars u Lavu skuplja energiju putem dokazivanja kroz velike poduhvate, rad i aktivnosti koje donose slavu, moć i uspeh, kao i kroz dominaciju nad drugima.

Jupiter u Lavu  kroz aktivnosti gde se može iskazat širokgrudost i želja da deluje impresivno u cilju dobijanja priznanja i pohvala. Saturn u Lavu skuplja energiju kroz u kom potvrđuje sebe kako bi dobio osećaj sigurnosti, kao i kroz prihvatanje dužnosti i odgovornosti u cilju dobijanja priznanja i moći. Uran u Lavu kroz rušenje i odbacivanje autoriteta, Neptun u Lavu kroz kreativnost i hobije, dok Pluton u Lavu skuplja energiju kroz važne i krupne aktivnosti, kroz koje postiže moć.

Vladar Ascendenta u Devici, ukazuje na skupljanje energije kroz rad, svakodnevne poslove, praktičan i racionalan um, intelektualni rad, pitanja koja su povezana sa zdravljem i higijenom, kao i korisnim stvarima, što je prisutno i kada je Merkur, kao vladar Ascendenta, u znaku Device.

Sunce u Devici, kao vladar Ascendenta, skuplja energiju kroz analitičku i probirljivu stvaralačku energiju, kao i kroz priznanja i pohvale za praktičnost i korisnost.

Mesec u Devici kroz razvijanje osećaja za red u najbližoj okolini, kao i kroz analiziranje fizičkog i emotivnog sveta u cilju unutrašnje sigurnosti.

Venera u Devici kroz skromnost i stidljiva osećanja, kao i kroz bliske odnose gde može osetiti korisnost i praktičnost, Mars u Devici skuplja energiju kroz aktivnosti koje su direktno povezane sa korisnim, ali i intelektualnim poslovima, kao i kroz sposobnost primene praktične inteligencije.

Jupiter u Devici kroz aktivnosti putem kojih se do ličnog poboljšanja dolazi kroz rad i svakodnevne praktične poslove. Saturn u Devici skuplja energiju kroz naporan i disciplinovan rad,  potvrđivanjem putem intelekta i analitičkih sposobnosti, kao i kroz disciplinu ovladavanja detaljima. Uran u Devici kroz moderne i napredne metode rada. Neptun u Devici kroz maštovit i kreativan rad, dok Pluton u Devici skuplja snagu kroz suočavanje sa najdubljim nagonima putem praktičnog i analitičkog uma.

Astrologija: Pozicija vladara Ascendenta u horoskopu je naš energetski centar / II deo