Planeta koja je u konjunkciji sa Južnim Mesečevim čvorom ne mora imati aktivnu spoljnju manifestaciju.

Ova planeta može naglasiti talente koji se nalaze u vašoj porodici. Na primer, za nekoga u porodicama je bilo talentovanih za umetnost. Međutim, to ne znači i da će se ovaj talenat obavezno manifestovati i u vašem životu, ali može da se ispolji kod vaše dece i unučadi.

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

Ovo je najupečatljivije kada planeta koja je u konjunkciji sa Severnim čvorom, ali u roditeljskoj karti, prelazi u detetovu kartu na neko njegovo značajno mesto (na primer, na Sunce, Mesec, vladara podznaka, neku od ličnih planeta). Proverite ovo.

Južni čvor deluje tako kao da neutrališe ovu planetu ili kao da je „drži kao rezervu“ koja će poslužiti Severnom čvoru u budućnosti (budućim pokolenjima). Južni čvor – nešto dolazi i kreće se ka budućnosti – Severni čvor.

Zadatak koji predstavlja planeta koja je u konjunkciji sa Južnim čvorom najčešće je teško rešiti u jednoj generaciji, pa ga zato nasleđuju buduće generacije.

Dešava se da se ova planeta i zloupotrebljava, jer se ignoriše razvoj njenih kvalitetnijih osobina.

Ako ne postoji planeta koja je u konjunkciji sa Južnim čvorom, možete pogledati planetu koja se nalazi u istom znaku, kao i Južni čvor ili planetu koja je vladar (dispozitor) Južnog čvora. Na primer, ako je Južni čvor u Devici, pogledajte Merkura.

Ako imate planetu koja je u konjunkciji sa Južnim čvorom i u povoljnim aspektima, onda govorimo o nekoj stabilnoj manifestaciji ili stabilnom kvalitetu u prošlosti, što je snažno ukorenjeno u porodici.

Na primer, Merkur u konjunkciji sa Južnim čvorom u Blizancima, u harmoničnim aspektima i Merkur u konjunkciji sa Južnim čvorom u Raku, u neharmoničnim aspektima, opisuje dve različite „situacije“, iako su preci u oba slučaja bili povezani sa energijom Merkura.

U prvom primeru, to su razumne odluke koje su povoljno uticale na njihove okolnosti. Zatim, znanje koje su imali, a koje im je pomoglo da bi ostvarili svoje namere i ciljeve ili putevi i putovanja. Međutim, u drugom primeru, pogrešne odluke mogle su nepovoljno uticati na porodične okolnosti i, uopšte, na porodice. Dakle, u oba primera preci su u vezi sa Merkurom (odluke, znanje, putovanja), ali je važno uzeti kvalitet planete koja je u konjunkciji sa Južnim čvorom.

Merkur u Blizancima, u konjunkciji sa Južnim čvorom, može biti prenet potomcima u vidu oratorskih sposobnosti, znanja, talenata za pisanje, dobrih i povoljnih putovanja, talenata za savetovanje, itd. Kod Merkura u Raku, u konjunkciji sa Južnim čvorom, na potomke se, takođe, mogu preneti govorničke sposobnosti, ali ovde izgovorena reč može imati nepovoljan uticaj, kao i znanje koje se molo pogrešno koristi.

Sunce u konjunkciji sa Južnim čvorom

Ovo je indikacija slave predaka ili predaka koji su bili uticajni i autoritativni u svom okruženju. Ali, kakva je bila ova slava zavisi od aspekata Sunca, kao i od njegovog dispozitora.

Ako je Sunce u nepovoljnim aspektima, možda je bila skandalozna slava, autoritet i moć su se mogli loše da se koriste. Ovo nije morala biti velika slava, dovoljno je da je neki predak bio moćan i poznat u svom selu.

Mesec u konjunkciji sa Južnim čvorom

Ovo može biti indikacija velikih porodica i bogatog porodičnog stabla, pogotovo ako je Mesec u aspektima sa Jupiterom i Venerom. Ako je Mesec u nepovoljnim aspektima, posebno sa Marsom, Saturnom i Plutonom, porodice su mogle biti pogođene teškim sudbinama, a pogotovo žene među precima. Ovo bi bio nestabilan život predaka i nestabilni odnosi unutar porodica. Na buduća pokoljenja najčešće se prenosi poseban stav prema roditeljstvu, tradicionalizmu i patriotizmu.

Merkur u konjunkciji sa Južnim čvorom

Među precima je bilo pismenih ljudi, trgovaca, učitelja, putnika, kurira, pisaca. Život je mogao biti u čestom kretanju i putovanju, komunikaciji sa drugim ljudima ili pregovorima. U porodicama je moglo biti talentovanih pisaca i naučnika.

Ako je Merkur u nepovoljnim aspektima, onda ovo mogu biti „zli jezici“, intrige, tračevi, izdaje, što je nepovoljno uticalo na sudbinu predaka. Na buduća pokoljenja prenose se osobine i talenti Merkura.

Venera u konjunkciji sa Južnim čvorom

Ako je Venera u povoljnim aspektima, posebno sa Jupiterom i Mesecom, onda možemo govoriti o povoljnim, lepim, pa i srećnim sudbinama. Ovo je slika obilja, bogatstva i mirnog života. Nasmejani i fini ljudi.

Međutim, ako je Venera u nepovoljnim aspektima onda u lepoti, blagostanju i dobroti predaka najčešće su uživali drugi dok su preci patili. Tragične ljubavi, gubitak dece, finansijski gubici, oduzimanje zemlje i nekretnina. Buduće potomstvo može naslediti umetničke talente, diplomatičnost, finoću, dobar ukus i manire, lepotu, a na koji način će iskoristiti ove talente zavisi od aspekata Venere.

Mars u konjunkciji sa Južnim čvorom

Ovo je borba, u svakom smislu. Ako su aspekti Marsa nepovoljni, onda progoni, ratovi, ubistva. Karakteri u porodicama su bili teški, agresivni, besni i ljuti. Ovo su bili ratnici i vojnici, dželati, osvajači, plaćenici, pljaškaši, policajci, sportisti, heroji, uniformisani ljudi. Zatim, opasnosti, nesrećne okolnosti i gubici. U porodicama je bila prisutna snaga, energičnost, inicijativa, borbenost i upornost što se prenosi na buduće generacije.

U slučaju da je Mars i u nepovoljnom dostojanstvu, onda su porodice najčešće patile zbog ratova. Potrebno je koristiti najbolje kvalitete Marsa, kao što je hrabrost, rad, elan, odlučnost.

Jupiter u konjunkciji sa Južnim čvorom

Ovo su predstavnici duhovnih autoriteta, kao sveštenici, misionarli, ali i trgovci, putnici, učitelji, prosvetitelji. Ako je Jupiter u aspektu sa Suncem, onda postoji i neko visoko poreklo ili elitizam. Bogati i uvaženi preci, posebno ako je Jupiter kvalitetan.

Ako je Jupiter u nepovoljnim aspektima onda možemo govoriti o uvaženom pretku, koji je osuđen za nešto i nakon toga bio proteran, unižen i zatvaran. Zatim, porodice u kojima je bilo avanturista i kockara, kao i porodice koje su „imale, pa nemale“.

Saturn u konjunkciji sa Južnim čvorom

Ako je Saturn kvalitetan, preci su imali moć do čega su dolazili uz veliki napor. U svakom slučaju, ovo je indicija da su preci naporno radili. Ako je Saturn u nepovoljnim aspektima, onda su ovo teške sudbine i životi, mučenički rad, bolesti u porodicama, siromaštvo i glad. Mogla je biti neka porodica na višoj hijerarhiji, ali usled previranja i ratova došlo je do pada. Ovo su iskustva samoće, napuštenosti, izolacije, egzila i zatvora. U porodicama su bila stroga pravila. Buduća pokoljanja nasleđuju neke praktične talente.

Uran u konjunkciji sa Južnim čvorom

U porodicama je bilo pobunjenika, revolucionara i predaka koji se nisu slagali sa tada postojećim sistemom i vlastima. Zatim, geniji, proroci, mislioci, izumitelji i naučnici. U svakom slučaju, neobični preci. Ovi talenti se prenose na buduće generacije.

Neptun u konjunkciji sa Južnim čvorom

Preci koji su imali dar za predviđanje, isceljivanje, alternativno lečenje, misionarstvo, religiju i razne ritaule, mistično znanje. U porodicama je moglo biti monaha, ali i zanesenjaka, lopova, mentalnih bolesnika i nestalih i prognanih.

Pluton u konjunkciji sa Južnim čvorom

Teške sudbine porodica, ali i preci koji su oštetili druge ljude. Ubistva, stradanja, ratovi, prirodne katastrofe, praktična magija i rituali. Porodice povezane sa smrću i najtežim bolestima.