Kada Mesec u svom prolasku kroz jedan astrološki znak napravi poslednji aspekt sa nekom planetom pre nego što uđe u naredni znak, za njega kažemo da se nalazi u praznom hodu.

U ovom slučaju računamo samo tzv. Ptolomejske aspete (konjunkciju – 0 st., sekstil – 60 st., kvadrat – 90 st., trigon – 120 st. i opoziciju – 180 st.) Na primer, dok ovo pišem, Mesec prolazi kroz znak Device. Poslednji ptolomejski aspekt koji bude pravio dok boravi u ovom znaku biće kvadrat sa Jupiterom. Nakon toga, sve dok ne bude ušao u znak Vage, Mesec će biti u praznom hodu.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

Mesec nosi u sebi simboliku ogledala. On reflektuje na Zemlju svetlost koju prima od Sunca. Mesec je podložan svim uticajima i sve prima u sebe, upija poput sunđera i sklon je da se vezuje.

Možete njegovu simboliku zamisliti kao univerzalni upijač i univezalni lepak. U astrologiji je najpoznatiji kao pokazatelj stanja naših emocija, načina na koji primamo uticaje, podražaje iz okoline, načina na koji ispoljavamo naša osećanja, tj. ukazuje na to kako mi emotivno reagujemo u određenim situacijama u životu.

Aspekti Meseca u nečijem horoskopu ukazuju na to kroz kakvu simboliku ta osoba lakše pokazuje to što oseća, gde neometano ispoljava svoja osećanja i kroz kakvu je simboliku emocionalno blokirana i gde otežano ispoljava to što oseća.

Kada posmatramo tranzitni Mesec dok kruži kroz horoskopske znake, primećujemo odmah da se kreće brzo, da u proseku prelazi jedan stepen u horoskopu svaka dva sata i da tokom dana pravi u proseku po dva-tri aspekta sa drugim planetama u horoskopu.

Ako to preslikamo na naše emocije, primetićemo da smo tokom dana različito raspoloženi.

Čak i kada smo u potpunom miru, kada nas ništa i niko ne ometa, naša osećanja variraju između jačeg i slabijeg intenziteta, osećamo u jednom trenutku priliv sreće i radosti, što nas jedno vreme drži, a zatim počinje lagano ili naglo da opada, pa upadamo u stanje emocionalne praznine, koja se smenjuje sa naizgled ničim izazvanom napetošću, neraspoloženjem, osećanjem bezvoljnosti, ponekada čak i tuge, strepnje, brige, kada osećamo bukvalno težinu u stomaku ili grudima.

Nakon toga opet ulazimo u fazu umirenja i naše raspoloženje počinje da se popravlja. Svima nam se to emocionalno variranje svakodnevno događa, nekada u većoj, nekada u manjoj meri, ali to je sasvim prirodan proces.

Naša osećanja su poput površine vode, ili bolje da zamislimo jezero koje Mesec sibmolizuje. Površina jezera je povremeno mirna, a mnogo češće je blago ustalasana, dok je s vremena na vreme i uzburkana, prekrivena talasima.

Mi smo najčešće svesni upravo te površine naših emocija. Ono što se dešava u dubinama, to je ono što je vezano za naš podsvesni ili čak duboko nesvesni deo. Ipak, svi ćemo se složiti da tokom dana naša emocionalna stanja variraju i promenljiva su.

Kada prolazi kroz određeni znak u horoskopu Mesec u sebe upija simboliku tog znaka i reflektuje je na planete sa kojima ulazi u međusobne aspekte (odnose) za vreme svog boravka u tom znaku.

Kada napravi aspekt sa jednom planetom, Mesec toj planeti reflektuje ili prenosi značenje ne samo znaka u kome se trenutno nalazi nego i značenje simbolike planete sa kojom je napravio prethodni aspekt. Zatim od te planete prima njeno značenje i prenosi ga planeti sa kojom će napraviti naredni aspekt.

Možda ćete se ovde zapitati – otkud sada sve ovo u simbolici Meseca? Zar nije Merkur taj koji je po svojoj simbolici mitološki glasnik, onaj koji prenosi značenja? Zapravo, radi se o tome da i Mesec slično Merkuru prenosi značenja. Ali Merkur je simbol budne svesti i kao što mu ime kaže – on je “glasnik”, što znači da on rečima i razumom prenosi značenja, tj. informacije koje mi primamo svesno, svojim umom.

Mesec za razliku od Merkura prenosi ono što je ispod praga budne svesti i ono što uvek stiže do nas pre nego što budemo toga svesni. Mesec nam reflektuje svetlosne vibracije. Mi ih osećamo i na osnovu toga reagujemo. To se dešava na podsvesnom nivou.

Nešto u nama izazove osećanje prijatnosti i mi počnemo da se smejemo. Pri tome ne stignemo da razmišljamo. Samo reagujemo smehom. Oslobađamo, pokazujemo svoja osećanja. U ovom slučaju radost.

Tek kasnije postajemo svesni šta je to izazvalo radost u nama i možemo to da objasnimo, definišemo umom, pričamo o tome. Ali uvek na prvom mestu dolazi emocionalna reakcija, pa tek onda svest o uzroku koji je izazvao reakciju. Simbolika Meseca je da uvek prvo nešto primi, upije u sebe, pa onda to isto reflektuje, tj. prenosi dalje najbližem objektu.

Tako Mesec funkcioniše u simbolici horoskopa. Povezujući to sa našim emocijama, shvatamo da mi uvek nešto primamo od okoline, nekakav podražaj, a onda to što smo primili reflektujemo od sebe, tj, reagujemo tako što to emocionalno ispoljavamo. Da li ćemo pri tome biti skloni jačoj ili slabijoj eskpresiji emocija zavisi od našeg osnovnog emocionalnog sklopa i karaktera ličnosti.

U stanju praznog hoda Mesec u sebi nosi značenje znaka kroz koji prolazi kao i značenje poslednjeg odnosa (aspekta) koji je pravio sa nekom planetom.

Ako je u pitanju konjunkcija, onda se radi o semenoj formi koja je u latentnom stanju i čeka nešto da je pokrene na rast i razvoj, ali je potrebno čekati upravo na to da se stvore neophodni uslovi. Ti uslovi će početi da se sakupljaju u narednom znaku u koji Mesec uđe.

Do tada ćemo ovu simboliku Meseca u praznom hodu da osećamo kao kada smo započeli ili pokrenuli nešto novo na nekom životnom polju, ali to novo još ne može da zaživi jer mu nedostaju potrebni uslovi. To nas dovodi u situaciju iščekivanja ili potrage za neophodnim resursima, ali njih nema jer im jednostavno još nije vreme da se pojave.

Na primer, pokrenuli smo nov poslovni projekat, ali nam nedostaju potrebna sredstva za dalji razvoj na samom početku. Zbog toga osećamo kako smo u zastoju, a šta god činili ne možemo da se pomerimo sa mrtve tačke.

Ako je reč o sekstilu, onda je ostvarena saradnja u kojoj dve simbolike pomažu jedna drugoj. Ali bez obzira na ostvarenu saradnju, imamo utisak da nam ta saradnja nije ništa novo donela tamo gde smo je ostvarili i da se ništa nije promenilo.

Bez obzira na dobijenu pomoć i podršku u našim aktivnostima na nekom životnom polju, na tom polju nema nikakvih promena. Nema, jer će promene da se pokrenu tek kada Mesec uđe u naredni astrološki znak.

Možemo da se osećamo zadovoljni što smo uspeli da ostvarimo saradnju, ali opet moramo da budemo strpljivi da se stvore neophodni uslovi na materijalnom planu gde će ova saradnja da se pokaže korisnom.

U slučaju kvadrata, Mesec nailazi na izazov u vidu zadatka koji je potrebno da razreši kako bi mogao da nastavi dalje svoj put. To je simbolizovano različitom simbolikom Meseca i planete sa kojom pravi kvadrat što možemo zamisliti kao dve planete koje se sreću na raskršću i svaka za sebe traži pravo prvenstva prolaza.

To se u praksi oslikava kao konfliktna situacija koja traži razrešenje koje će i jednoj i drugoj planeti omogućiti da iz nalaženja konstruktivnog rešenja poboljšaju kvalitet svoje simbolike. Ali najčešće to dovodi do sukoba u kome će se jedna planeta primenom sile postaviti iznad druge, a ona druga će se osećati obespravljeno, oštećeno, uskraćenom za ostvarenje svog prava.

U ovom slučaju, Mesec za vreme praznog hoda nosi u sebi simboliku nerazrešenog konflikta, što ćemo osećati kao napetost, unutrašnji nemir, osećaj da neko vrši neku vrstu pritiska na nas, čak i ako se to u stvarnosti ne dešava.

Osećaćemo strepnju, brigu, bićemo nervozni i emocionalno osetljivi, skloni da impulsivno reagujemo čak i u situacijama gde obično reagujemo racionalno i smireno. U svakom slučaju osećaćemo podsvesnu potrebu da ovaj unutrašnji konflikt razrešimo i upravo to je ono što će nas činiti emotivno napetim.

Ali sve dok Mesec ne uđe u novi astrološki znak nećemo imati mogućnosti da započnemo sa rešavanjem. Moraćemo da čekamo. To možemo zamisliti kao situaciju u kojoj smo se sa nekim posvađali. Osećamo se zbog te svađe uvređeno i poniženo na neki način, ali osoba sa kojom smo imali svađu nije u našoj blizini, ne znamo kako da je opet sretnemo, a osećamo potrebu da taj konflikt s njom rešimo tako da naš odnos opet bude u redu.

Dok ne budemo u prilici da se sa tom osobom nađemo i krenemo u rešavanje konflikta, osećaćemo se svo vreme neprijatno i na gubitku.

Kada govorimo o trigonu, imamo situaciju u kojoj je Mesec ostvario ravnotežu i sklad u odnosu sa drugom planetom. Nešto nam je omogućeno i samo je potrebno da se time poslužimo i da počnemo da koristimo.

Ali bez obzira na to što mogućnost postoji, još uvek nam nije na usluzi. To možemo zamisliti kao kada bismo imali neko jelo gotovo, ali čekamo da nam bude posluženo. Ili kada je neki objekat dovršen i samo još treba da bude pušten u rad. Sve nam je tu, pri ruci, ali još malo moramo da pričekamo.

Osećamo se dobro što nam je nešto pruženo i što to od nas ne zahteva napor, ali još malo moramo da čekamo. Naravno, čeka se da Mesec uđe u naredni znak i onda možemo početi da koristimo pogodnosti koje su nam date.

Sa opozicijom se nalazimo u situaciji kada je potrebno da izaberemo jednu od dve ponude ili da krenemo jednim od dva različita pravca. Obe ponude ili pravca su podjednako primamljiva ili podjednako važna.

Na primer, imamo obaveze na poslu i kod kuće, ali imamo vremena ili mogućnosti samo za jedno od ta dva. U toj situaciji se osećamo kao razvučeni na dve strane.

Kako je opozicija aspekt koji ukazuje na odnose koje gradimo jedni sa drugima, često u ovom slučaju dolazimo u situaciju da nekoga upoznamo ko nas zbog nečega privlači, ali u isto vreme primećujemo velike suprotnosti između nas dvoje, pa nam se čini da ne možemo da se sa tom osobom složimo i međusobno funkcionišemo i pored toga što bismo to želeli.

Svaka opozicija zahteva od nas pronalaženje središnje tačke ili tačke ravnoteže koja bi omogućila uravnotežavanje tih suprotnosti predstavljenih opozicijom. U ovom slučaju Mesec u praznom hodu često čini da se osećamo izbačeni iz ravnoteže, jer nam je potrebna tačka oslonca, osećamo potrebu da stvorimo sklad i ravnotežu, ali to ne nalazimo jer uslovi za to još ne postoje.

Mogućnosti da započnemo sa traženjem i nalaženjem ravnoteže započeće prirodnim putem kada Mesec bude ušao u naredni astrološki znak.

Ako imate u vašem natalnom horoskopu Mesec u praznom hodu, proverite koji je bio poslednji aspekt koji je pravio u znaku gde vam se natalno nalazi, jer će to ukazati na vaše primarno emocionalno stanje.

Mesec u praznom hodu u natalnom horoskopu simbolizuje da osoba u sebi oseća kako joj negde nešto nedostaje i kako sve njene akcije naizgled završavaju u prazno. Ono što je neophodno u tom slučaju je da osoba u sebi razvija strpljenje. Uslovi za uspešnu akciju će se prirodnim putem stvoriti samo pod uslovom da osoba u sebi razvija smirenost i strpljivost.

Pasivno prihvatanje okolnosti, ma koliko delovalo odbojno nekome, u ovom slučaju će se pokazati kao delotvorno. Važno je proveriti i koju vrstu aspekta je Mesec pravio i sa kojom planetom kada je prešao u prazan hod. To nam ukazuje da smo u toj simbolici nešto dovršili i da ujedno iz te simbolike započinjemo nešto novo.

Kada posmatramo tranzitni Mesec, tu već imamo lakšu situaciju, jer s obzirom da se brzo kreće, u proseku bude svega nekoliko sati u praznom hodu. Ponekad je vrlo kratko, mereno minutama u praznom hodu, a dešava se nešto ređe da u praznom hodu provede duže od jednog dana.

Poslednji aspekt koji Mesec pravi u tranzitu kroz neki znak ukazaće nam na to kako će proteći njegov prolazak kroz naredni znak – da li će njegov zadatak biti da razreši neki konflikt (u slučaju kvadrata) ili će imati sve potrebne uslove i podršku prirode da nešto neometano koristi (u slučaju trigona), itd.

Ako prazan hod tranzitnog Meseca pokreće nekakvu simboliku u našem natalnom horoskopu, potrebno je da obratimo posebnu pažnju na to šta bismo u datom trenutku trebali da dovršimo u nekoj životnoj oblasti, kako nas ono što nismo na vreme okončali ne bi kasnije emocionalno uznemiravalo i iscrpljivalo.

Tradicionalno, kada je tranzitni Mesec u praznom hodu ne valja ništa novo započinjati, već je upravo naglasak na dovršavanju ranije započetog. U tom periodu je poželjno biti pasivniji, relaksirati se, odmarati i prikupljati energiju.

Nije poželjno nikuda žuriti, niti obavljati bilo kakvu vrstu napornog rada, bez obzira da li je reč o fizičkom ili umnom radu. Ako već nešto radite za vreme Mesečevog praznog hoda, onda to radite smireno i lagano.

U slučaju da ipak pokušate da nešto ubrzate ili da ulažete veće napore, vaš trud će otići u prazno. Upravo zbog toga se ova simbolika naziva Praznim hodom Meseca.