Kao najmanja i najbliža planeta Suncu, Merkurova orbita oko Sunca obuhvata 88 dana.

Retrogradni Merkurov hod je deo većeg Merkurovog ciklusa koji obuhvata period od 116 dana. Toliko dana protekne od jedne do druge superiorne konjunkcije Merkura sa Suncem.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

Gledano sa jedne tačke na Zemlji, to izgleda ovako: Merkur se vidi iza Sunca, kao da je jedna od spoljnih planeta. Negde oko sredine ciklusa od 116 dana Merkur se nađe ispred Sunca, a zatim nam deluje da je zastao, pa krenuo unazad na suprotnu stranu, praveći petlju. Ovde se radi o optičkom efektu gde nam deluje kao da Merkur stvarno pravi petlju krećući se unazad.

Pročitajte i ovo: RETROGRADNI MERKUR – Sve što treba da znamo o astrološkoj igri GLUVIH TELEFONA

Zapravo, radi se o promeni brzine kojom se planeta kreće svojom orbitom. Kada kreće da ubrzava na svojoj orbiti i počne da sustiže i prestiže Zemlju u odnosu na njenu orbitu, dobijamo optički efekat da postaje retrogradan. Ovo Merkurovo retrogradno kretanje traje u proseku 20-24 dana.

Pročitajte i ovo: Pet faza Merkurovog retrogradnog ciklusa

Nakon toga Merkur opet zastane i krene direktnim hodom, da bi se na kraju ciklusa opet našao iza Sunca u superiornoj konjunkciji i započeo time nov ciklus od 116 dana. Jedna zemaljska godina obuhvata period od 365 dana. U tom periodu Merkur napravi tri ciklusa od po 116 dana, što ukupno iznosi 148 dana.

To znači da Merkur u tom periodu koji je približan jednoj zemaljskoj godini, napravi tri konjunkcije i tri opozicije sa Suncem, pri čemu formira šest tačaka koje kada ih povežemo čine figuru zvanu heksagram ili geometrijsko telo heksagon. Primećujemo da nam između 348 i 345 ostaje 17 dana. To prouzrokuje da se trouglovi konstantno kreću unazad po ekliptici. Potrebno je oko dvadeset godina da bi se vrhovi oba trougla vratili u originalnu poziciju u krugu horoskopa sa koje su i krenuli.

Kao što Venera formira pentagram oko Zemlje tokom svojih pet retrogradnih perioda za vreme osam zemaljskih godina, Merkur, takođe, tokom svoja tri retrogradna perioda u godinu dana formira heksagram oko naše planete.

Heksagram formiraju dva trougla preklopljena jedan preko drugog tako da im se vrhovi nalaze na suprotnim stranama, što simbolizuje ujedinjenje dva suprotna polariteta – aktivnog i pasivnog, muškog i ženskog, svetlosti i tame, a u ovom slučaju prvenstveno predstavlja ujedinjenje neba i zemlje, tj. predstavlja ujedinjenje prvobitne ideje koja je opisana simbolikom neba i njene realizacije u materiji što je opisano simbolikom zemlje.

Tokom Merkurovog retrogradnog hoda imamo pojavu koja važi za sve druge planete kada se nađu u blizini Sunca. Kako se Merkur približava Suncu, sve ga slabije možemo videti jer će se on naći pod sunčevim zracima na udaljenosti od 17,5 stepeni od Sunca. Kada se nađe na 8,5 stepeni od Sunca neće biti moguće uopšte videti ga zbog jačine sjaja samog Sunca.

Pročitajte i ovo: Retrogradni Merkur kroz sve kuće horoskopa – februar, mart 2020. godine

Iz tog razloga, planete koje se nađu u neposrednoj blizini Sunca zovemo spaljenim planetama. To proizvodi efekat krajnjeg slabljenja moći planete da ispolji svoju simboliku. Kada se Merkur nađe u granicama od 17,5 lučnih minuta pre i posle konjunkcije sa Suncem u stepen i minut, on dobija položaj u srcu Sunca, što je poznato pod nazivom Kazimi. U tom položaju Merkur dobija najjače slučajno dostojanstvo.

Pročitajte i ovo: Merkur u Ribama, prevrtljivac ili zanesenjak

On u okviru tih 35 lučnih minuta stiče potpunu moć ispoljavanja svoje najbolje, najuzvišenije simbolike. Ovo je, zapravo, simbolika prelaska Merkura preko Sunčevog diska. Mada Merkur pravi godišnje šest konjunkcija sa Suncem, njegov prelazak preko Sunčevog diska se može videti oko 14 puta u svakih 100 godina. Nakon Kazimi konjunkcije, Merkur opet biva spaljen i kada izađe iz pojasa spaljenosti, tj. kada se udalji od Sunca za 9-10 stepeni, on se tog dana u zoru, neposredno pre izlaska Sunca, u simbolici obnovljene i preporođene planete može videti na jutarnjem nebu.

To predstavlja Merkurov Helijački izlazak i označava nov ciklus Merkura. Ovo je slična simbolika mladom Mesecu i mesečevim menama. Stari Grci su imali dva imena za Merkura: Apolo kao jutarnja zvezda i Hermes kao večernja zvezda. Isto tako, postoje i dva imena za Veneru koja potiču od starih Latina: kao jutarnju zvezda zvali su je Lucifer, što u prevodu znači Lučonoša, a kao večernju zvezdu zvali su je Hespera, u prevodu Večernjača.

Pročitajte i ovo: Ljubav preko interneta – kako da smuvaš dečka / devojku preko društvenih mreža

Retrogradne periode unutrašnjih planeta, Merkura i Venere, drevni narodi su opažali na noćnom nebu i na osnovu geometrijskih tela koja su pravile – Venera pentagram i Merkur heksagram, davali su im mistična značenja koja su predstavljali i slavili kroz obrede.

Pročitajte i ovo: Mesec u uporednim horoskopima

Merkur svoj retrogradni hod uvek započinje iz svoje večernje pozicije, poznate pod imenom večernja zvezda kada zalazi nakon Sunca. U periodu od 20-24 dana koliko traje njegov retrogradni hod, Merkur napravi inferiornu konjunkciju sa Suncem, što simbolički predstavlja proces njegovog pročišćenja, gde prolazi kroz vatru i svetlost. Nakon toga se Merkur pojavljuje obnovljen i pročišćen kao jutarnja zvezda, nakon što se odvojio od Sunca i postao vidljiv na nebu pre Sunčevog izlaska.

U periodu između 9-15 dana nakon svoje inferiorne konjunkcije Merkur počinje da se kreće direktno. Nakon nedelju dana od započinjanja svog direktnog kretanja, Merkur dostiže svoju najveću udaljenost od Sunca i počinje da ubrzava sve dok se njegova brzina ne poklopi sa brzinom Zemlje, što ga dovodi ponovo u istu ravan sa Suncem u odnosu na Zemlju, kada Merkur pravi superiornu konjunkciju sa Suncem i vraća se u svoju večernju poziciju spreman da započne svoj novi retrogradni ciklus.

Pročitajte i ovo: Aspekti tranzitnog Saturna prema ličnim planetama

Simbolika Merkurove konjunkcije sa Suncem tokom njegovog retrogradnog kretanja, kada on simbolički biva spaljen i umire, da bi se nakon toga ponovo rodio obnovljen i pročišćen s druge strane, predstavlja prevazilaženje smrti. Omogućuje nam da razumemo život u odnosu na smrt i pomaže nam da spoznamo odnos neba i zemlje, tj. proces spuštanja nebeskog plana na zemaljski nivo, što je u stvari proces materijalizacije ideje.

Pročitajte i ovo: U kojim aspektima nas planete leče, a u kojima razboljevaju

Merkurova tajna koja predstavlja način na koji spoznajemo sebe i svoju svrhu u odnosu na Univerzum čiji smo sastavni deo, opisana je simbolom heksagrama. Heksagram je sastavljen od dva jednakokraka trougla koja su preklopljna sa vrhovima okrenutim na suprotne strane.

Trougao čiji je vrh okrenut na dole predstavlja telesnog čoveka, simboliku duše koja je privučena željom ušla u materiju, tj. rodila se u ljudskom telu gde stvara identite, ličnost i doživljava iskustva ograničenja, tuge i patnje. Trougao čiji je vrh okrenut na gore predstavlja Božansku suštinu čovekovu i povratak duše svom izvornom poreklu, nakon što prevaziđe ograničenja nametnuta željom i telesnim životom i iskusi istinsku mudrost i ljubav.

Pročitajte i ovo: Kako zainteresovati drugu osobu za sebe na društvenim mrežama

Od prikaza heksagrama sa planetama, najpoznatiji je prikaz gde se na gornjem delu heksagrama nalaze Saturn na sredini, sa leve strane Mars i sa desne Jupiter, dok se na donjem delu nalaze Mesec u sredini, Merkur sa leve i Venera sa desne strane, dok je Sunce u centru heksagrama. Ovo je prikaz inferiornih i superiornih planeta u astrološkoj simbolici. Na donjem delu heksagrama Mesec, Merkur i Venera predstavljaju planete koje su bliže Suncu u odnosu na Zemlju i koje se mogu videti kako prelaze preko Sunčevog diska kada su u konjunkciji sa Suncem.

Pročitajte i ovo: Dnevni planetarni časovnik

Merkur i Venera se uvek nalaze između Zemlje i Sunca u trenutku konjunkcije sa Suncem i uvek se u tom trenutku kreću retrogradno. Gornji deo heksagrama predstavlja superiorne planete, Mars, Jupiter i Saturn koje se nalaze sa druge strane Zemlje u odnosu na Sunce, tj. koje su udaljenije od zemlje u odnosu na Sunce.

Iz tog razloga se ne mogu nikada videti kako prelaze preko Sunčevog diska prilikom konjunkcije sa Suncem, jer se tada nalaze iza Sunca, tj. Sunce se tada nalazi između Zemlje i superiorne planete u trenutku konjunkcije. Ove tri planete se uvek kreću direktno u trenutku konjujnkcije sa Suncem.

Pročitajte i ovo: Kako da se uskladimo sa Mesecom u tranzitu

U slici ispod vidimo planete rapoređene po heksagramu po simbolici dva osnovna polariteta: Aktivni i pasivni ili muško-ženski ili dnevni i noćni polaritet. Na gornjem delu heksagrama vidimo simboliku aktivnog polariteta. Na tri gornja kraka nalazi se Sunce visoko gore, a levo i desno su Jupiter i Saturn. Sunce predstavlja dnevno svetlo i ono vlada nebeskim delom horoskopa (gornjim delom). Pridruženi su mu Jupiter i Saturn.

Pročitajte i ovo: Pozicija vladara Ascendenta u horoskopu – naš energetski centar

Jupiter zato što sa Suncem deli svojstvo topline, a kako je Jupiter po prirodi topao vlažan, on u kombinaciji sa Suncem podržava život. Saturn se ovde nalazi kako bi se njegova malefična, hladna i suva priroda ublažila i kako bi održao ravnotežu. Ovde se kombinovanjem ove tri planete uravnotežavaju kvaliteti toplo, hladno, suvo i vlažno koji su svi prisutni u simbolici Sunca, Jupitera i Saturna zajedno.

Takođe su Sunce, Jupiter i Saturn po prirodi muške planete i pripadaju gornjem ili superiornom delu horoskopa u simbolici ovog heksagrama. Donji deo heskagrama simbolizuje pasivni polaritet. Na donjem kraku se nalazi Mesec i na levom i desnom Mars i Venera. Donji deo predstavlja zemlju, tj. zemaljsku polovinu horoskopa, a takođe predstavlja i noć. Mesec je svetlo koje vlada noću.

Pročitajte i ovo: Mars u Ribama – ranjeni zavodnik koji gađa pravo u metu kad najviše voli

Priduženi su mu Venera i Mars. Venera zato što sa Mesecom deli žensku prirodu i vlažnost. Mars zato da se ublaži njegova malefična i preterano topla i suva priroda, što daje ravnotežu donjoj polovini ovog heksagrama. Ovde ponovo imamo sva četiri kvaliteta koja su međusobno uravnotežena u simbolici ove tri planete. Tako dobijamo ravnotežu i sklad gornje i donje polovine. U sredini se nalazi Merkur koji je dvojne prirode. U zavisnosti od planete sa kojom je u aspektu, on može biti muškog i ženskog pola, tj. aktivne ili pasivne prirode.

Pročitajte i ovo: Kako da aktivirate drugu kuću novca i materijalnih vrednosti

Takođe, ako izlazi kao jutarnja zvezda pre Sunca, biće pridružen gornjoj polovini, a ako zalazi kao večernja zvezda posle Sunca, biće pridružen donjoj polovini. Ovim ponovo dobijamo simboliku ravnoteže. Takođe je ova slika osnova ideje sekti horoskopa. Sekta je pojam koji se odnosi na sektore ili polove horoskopa.

Još jedan simbol koji možemo da povežemo sa heksagramom i koji često viđamo u prikazu mitološkog Merkura je kaducej, tj. štap na čijem vrhu se nalaze krila, a koji spiralno obavijaju dve zmije koje se međusobno ukrštaju u tri tačke, po izvornom hermetičkom prikazu. Ove dve zmije od kojih je jedna izvorno bele, a druga crne boje predstavljaju dva polariteta.

Pročitajte i ovo: Kako da prevaziđemo lične polaritete koji nas sputavaju da realizujemo svoje istinske potrebe

Takođe, dve zmije predstavljaju i dva trougla od kojih onaj okrenut nadole predstavlja telesnog čoveka, što je crna zmija, dok bela zmija predstavlja trougao okrenut nagore koji simbolizuje povratak čovekov svom Božanskom izvoru. Tri tačke u kojima se dodiruju, tj. presecaju u svom spiralnom kretanju, predstavljaju tri konjunkcije Merkura sa Suncem tokom godine, kada se Merkur kreće retrogradno.

Pročitajte i ovo: Kako da aktivirate Drugu kuću novca i materijalnih vrednosti u horoskopu

Tri ispupčenja koja su nalik na tri posebna kruga u spirali predstavljaju tri superiorne konjunkcije Merkura i Sunca, kada je Merkur u direktnom hodu. U ovom prikazu je i simbolika pročišćenja uma i buđenja svesti, kada se u srednjoj tački retrogradni Merkur sjedinjuje u kazimi konjunkciji sa Suncem i prolazi kroz fazu pročišćenja i preporađanja. Štap između kojeg su obavijene dve zmije predstavlja put duše i njen boravak u telu, u materiji, a krila na vrhu štapa predstavljaju povratak duše svom izvoru.

Na kraju, predstaviću vam i astrološki simbol Merkura kao ujedinitelja simbola svih sedam planeta vidljivih golim okom, što je predstavljeno na slici ispod. Krst materije u podnožju simbola je predstavljen mehanizmom prostor-vremena, tj. simbolima Jupitera i Saturna koji uvek deluju interaktivno i koje uvek treba posmatrati zajedno u tumačenju, jer nam opisuju princip na kojem se nešto u materiji zasniva i govori nam koliko taj princip može da traje u vremenskim jedinicama na određenom prostoru.

Pročitajte i ovo: Uticaj Meseca i njegovih aspekata na spavanje

U sredini simbola imamo unifikaciju Sunca i Venere, što nam govori da svrha sama po sebi ne može postojati, da svrhu koja je simbolizovana Suncem možemo postići samo kroz princip ljubavi. Ljubav u ovom slučaju ne može biti imaginarna, već je neophodno da bude utelovljena u osobi kojoj ćemo se posvetiti kao svom životnom partneru i kroz nju oživeti princip ljubavi, pa na taj način spoznati i ostvariti sopstvenu svrhu ili će princip ljubavi biti utelovljen kroz delo u čije ćemo ostvarenje utkati svu svoju ljubav.

Pročitajte i ovo: Značenje Mesečevih čvorova u natalnom horoskopu

Na vrhu simbola vidimo polukrug sa strelicom koji simbolizuje ujedinjen princip Meseca i Marsa koji se odnosi na razvoj naše duše. Duša u telo ulazi podstaknuta željom za telesnim iskušenjima, a svojstva tih želja su da uvek prouzrokuju patnju i bol, što je simbolizovano Marsom. Duša je onaj deo nas koji skuplja iskustva na životnoj stazi kroz neposredni čulni doživljaj onoga na šta nailazimo.

Na osnovu tih čulnih iskustava razvija se i naš način razmišljanjani zaključivanja koji nam govori šta je za nas blagotvorno i šta nam donosi napredak i rast, a šta je za naš štetno i može da nas omete u razvoju i napretku. Na osnovu doživljaja koje skupimo na svom životnom putu, mi donosimo odluke o načinu na koji ćemo se kretati svojom životnom stazom i to je ono što određuje naš životni put i našu sudbinu.

Pročitajte i ovo: Kako do skladnog ljubavnog odnosa uz pomoć planeta

Ako ovu lekciju savladamo, umećemo da dajemo ispravan smer svom životu, svom razvoju i napretku i umećemo da stvaramo skladne međuljudske odnose. Nažalost, kako se ovo nalazi pod upravom Meseca koji simbolizuje podsvesno i naše osećaje koji su dublji, sveobuhvatniji i jači od naše budne svesti, i pod upravom Marsa koji deluje sa još dubljeg – nesvesnog nivoa, mi u najvećem broju slučajeva nismo svesni mehanizma razvoja i funcionisanja naše duše.

Pročitajte i ovo: Aspekti tranzitnog Saturna prema ličnim planetama

Iz tog razloga je neophodna diciplina i umerenje našim osećajima što princip Marsa omogućuje. Bez toga se gubi kompas u životu i stvara se polje problema, jer čovek bez usmerenja i cilja počinje da luta i udaljava se od svoje svrhe. Simbolika Merkurovog ciklusa koji u godinu dana opisuje heksagram na nebu omogućuje nam da bolje razumemo mehanizam funkcionisanja naše svesti, a to i jeste simbolika budnog, osvešćenog čoveka.

Pratite SITO&REŠETO i na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter