Ovaj aspekt podstiče kontakte, izaziva zagrejane debate i sporove što dovodi do neslaganja ili neprijateljstva.

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

Nameću se svoja gledišta ili se brane sopstvena. Nemojte se previše uključivati u debate i komentare na društvenim mrežama.

U pozitivnom smislu, ovo je vreme intenzivnog i produktivnog mentalnog rada, ali, ipak, nemojte preterano prigovarati i kritikovati. Putovanja treba izbegavati, jer se mogu desiti neprijatne situacije. Budite oprezni u vožnji i ako radite sa mašinama i oštrim predmetima.

Potrebna je koncentracija i fokus pažnje kako bi se izbegle greške i propusti. Ako morate da branite svoja uverenja, energija ovog aspekta može se pokazati korisnom, ali ne bi trebalo da izazivate sukobe zbog prekomernog pritiska i agresivnog nastupa.