Merkur u Lavu u kvadratu sa Jupiterom u Škorpiji

Aspekt je aktivan do 30. avgusta.

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

Potrebno je obratiti pažnju na svaki detalj, jer u suprotnom dolazi do promašaja, gubitaka, neuspeha i razočarenja. Budite najoprezniji sa dokumentima i važnim papirima, folderima u kompjuteru, poštanskim sandučićima i šiframa.

Za vreme ovog tranzita najlakše je nešto zanemariti i propustiti, što će imati nepovoljan uticaj. Greške i propusti se često dešavaju. Ukucavanje pogrešnih brojeva i cifara. Čitanje sa nerazumevanjem. Pogrešna interpretacija znakova. Dobijanje podataka i informacija, koje će lako dovoditi u zablude.

Posebno budite oprezni kada su u pitanju finansijske investicije, ugovori sa bankama i ostali finansijski ugovori, pravni sporovi, dogovori i ugovori sa tursitičkim agencijama, putne isprave i papiri za putovanja, kao i dokumenti i papiri koji su potrebni na graničnim prelazima.

Nije povoljno vreme za organizovanje seminara, predavanja i radionica.

Često se istovremeno rešava nekoliko pitanja, što utiče na koncentraciju i pojačava mogućnost da se pogreši. Nerazumevanje i konflikti nastaju zbog neke ideologije, različitog pogleda na svet, verskih i religioznih pitanja i različitog gledanja na dešavanja u svetu i društvu.

Međutim, ovakve situacije nas pozivaju na razmatranje predrasuda i osuđujućih komentara. Razmislite da li je vaša istina i jedna, jedina istina.

Ne tretirajte svoja uverenja kao svetu istinu. Pod uticajem ovog tranzita treba promeniti stavove i ideje koje su se pokazale kao neodržive.