Ulaskom u znak Bika Merkur započinje avanturu otkrivanja carstva čula i značenja koja upoznaje putem iskustava koja prima kroz pet fizičkih čula. Bik je znak zemljanog elementa i kao takav se odnosi na primarno telesni nivo, pa tako i Merkur ovde iskustva doživljava prvenstveno kroz telesne senzacije.

Na taj način Merkur u Biku stiče iskustva o onome što karakteriše njegove osnovne potebe za preživljavanjem kao i o značenju nadražaja koji dolaze iz spoljašnjeg sveta kojim je okružen. On ovde uči da prepoznaje osnovni set informacija koja prima putem fizičkih čula koja telo poseduje.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

U ovom znaku Merkur još uvek nije počeo da razvija logičko razmišljanje zbog čega mu je potrebna podrška i potvrda da je ono što prima kao informaciju dovoljno validno. On ne ume da klasifikuje informacije i da ih upoređuje na višem nivou, već to čini na čulnom nivou koji je ispod nivoa budne svesti.

Zbog toga osobe koje imaju Merkur u Biku deluju pomalo pospano i usporeno, pa se često za njih kaže da su lenjog uma.

Njima je uvek potrebno više vremena nego osobama čiji je Merkur u nekom drugom znaku u natalnom horoskopu da nauče nešto novo i da to prihvate i počnu da primenjuju u praksi, ali kada jednom nešto nauče, onda im to ostaje urezano u svest kao radnja ili veština koju ne zaboravljaju i uvek sa punom sigurnošću koriste tamo gde je to potrebno ili neophodno.

Merkur u Biku ima potrebu da duže vreme analizira svako čulno iskustvo kako bi dobro zapamtio kakvog je kvaliteta i kakvu mu informaciju šalje. Ovde Merkur ne klasifikuje informacije po nazivu već po načinu na koje telo, tj. celokupan organizam reaguje na datu draž.

On ovde može samo da se prepusti osećaju kako bi stekao razumevanje čulne informacije koju prima, pa tako reaguje na opuštajuća osećanja koja mu prijaju i kojima počinje prirodno da teži i na ona koja u telu stvaraju osećaj napetosti i skupljanja, povlačenja, a koja mu ne prijaju i na osnovu tih osećaja počinje da stvara primarni program održavanja ravnoteže organizma.

Kada dobija poruku, tj. podražaj da je negde nešto u manjku i treba da se dopuni, kao što je na primer osnovna potreba za hranom ili vodom, Merkurova pažnja će se odmah usmeriti ka traganju za načinom zadovoljenja potrebe, u ovom slučaju potrebe za hranom i vodom, pa će u tom pravcu početi da razmišlja.

To u stvari i jeste ono što Merkur u Biku usvaja kao osnovni koncept mišljenja koji dolazi iz nivoa instinktivnog i reaktivnog, ali je neophodan i sastavni deo njegovog razvojnog puta i preduslov za kasnije razvijanje funkcije logičkog i analitičkog razmišljanja. Ovde Merkur počinje da izgrađuje i program održavanja balansa u organizmu.

Zbog toga je poželjno da znak Bika podržava Merkura, što se u natalnom horoskopu može videti kroz stanje Venere koja ovim znakom vlada, pa ako je Venera dobro postavljena, u snažnom dostojanstvu ili u podržavajućim aspektima od drugih planeta u horoskopu, to će omogućiti ovom Merkuru da razvije dobar osećaj za ravnotežu, što će osobi koja ga ima u svom natalnom horoskopu pomoći da lako nalazi rešenja za zadovoljavanje primarnih telesnih potreba, pa nikada neće biti u materijalnoj oskudici, a i zdravlje će joj biti uglavnom uravnoteženo.

S druge strane, ukoliko se Venera u natalnom horoskopu nalazi u nepovoljnom dostojanstvu i pod izazovnim aspektima, to će ova osoba biti neuravnotežena, često napeta, neodlučna, nesigurna i teško će ostvarivati zadovoljavajuću podršku za svoje osnovne materijalne i fizičke potrebe, sporo i otežano će sticati saznanja i biće oskudne materijalne situacije i slabijeg zdravlja.

Merkur u Biku nastoji da usvoji ustaljeni obrazac ponašanja i tako stvara navike koje opet u odnosu na aspekte koje prima od ostalih planeta u horoskopu i stanja Venere kao svog dispozitora postaju korisne i dobre ili dolazi do stvaranja loših navika koje dovode do negativnog načina razmišljanja i narušavanja ravnoteže organizma.

On često ostaje ustaljen u svojim navikama i teško ih menja. Na primer, Merkur u Biku će steći naviku da uzima određenu vrstu hrane na osnovu toga što ona u njemu pre svega stvara osećaj čulnog zadovoljstva, tj. prija njegovom čulu ukusa i stvara u organizmu osećaj sitosti.

Zbog toga će on uzimati uglavnom hranu sličnog ukusa i slične vrste, pa će preferirati određeni stil ishrane ili na primer određenu nacionalnu kuhinju, a sve drugo će izbegavati, čak će imati utisak da mu drugačija vrsta hrane ne prija jer će za njega imati ukus koji ne prija njegovim čulima.

Zbog toga što će svoje navika razvijati na osnovu svojih prefinjenih čula, Merkur u Biku će razviti navike određenog stila oblačenja, koristiće sredstva za higijenu specifičnog mirisa, dok će mu ona drugačijeg mirisa smetati, prijaće mu određena vrsta muzike i specifični muzički stilovi, a imaće i omiljenu bolju koja će se isticati negde u njegovom izgledu i stilu oblačenja ili u enterijeru njegovog životnog prostora.

U znaku Bika Merkur sabira utiske koje doživljava i skladišti ih u memoriju tako što svaki utisak koji primi čulima vezuje za emocionalnu reakciju koju je određeni utisak izazvao. To dovodi do toga da Merkur u ovom znaku usled toga na sličan način reaguje kad god se nađe u situaciji ili u događaju koji je sličan onom prvobitnom jer mu nedostaje analitičnost.

Ipak, to ne znači da osobe koje imaju Merkur u Biku nisu sposobne za analizu i kvalitetno razmišljanje, već da se više oslanjaju na osećaje izazvane trenutnim utiscima prilikom donošenja odluka i zaključaka.

Ove osobe kada se nađu pred problemom koji je potrebno rešiti razmišljanjem moraju da imaju sasvim jasnu sliku, jasan osećaj šta je to o čemu je potrebno da razmilsle i da reše.

Ako nemaju dovoljno informacija i skupljenih utisaka, onda im je nejasno o čemu se radi, pa će jednostavno odustati od razmišljanja i priznati da ne znaju, da im to nije dovoljno jasno da bi mogle da daju bilo kakvo prikladno rešenje ili zaključak.

S druge strane, ako imaju jasan osećaj kojim pravcem treba da razmišljaju da bi došli do ispravnog zaključka, vrlo brzo će doći do najboljeg mogućeg rešenja. Za njih su stvari jednostavne i ne vole da komplikuju. Ili nešto znaju i to koriste u praksi ili ne znaju pa i ne pokušavaju dok im ne postane kristalno jasno.

Osobe sa Merkurom u Biku razmišljaju na praktičan način i jednostavan način. Nisu sklone apstraktnom razmišljanju, pa im je potrebno više vremena za takav način razmišljanja i u tome deluju usporeno. S druge strane, osnovne računske operacije vrlo lako obavljaju i sa punom sigurnošću u sebe i svoje znanje.

Takođe su vešti i praktični u nalaženju načina da zarade novac jer je njihov um najviše angažovan oko prikupljanja osnovnih životnih materijalnih resursa i svakodnevnih potrebština.

Vrlo dobro poznaju vrednost novca i materijalnih stvari, što im donosi veštinu da dobro procenjuju ne samo vrednost nekog predmeta, već i koliko neko vredi kao osoba, koliko se na nekog  mogu osloniti u nečemu.

Oni sami su drugima vrlo čvrst i stabilan oslonac kada je potrebno da daju praktičan savet jer sasvim jasno sagledavaju gde neko greši u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i šta neko drugi, posebno kada se radi o njima bliskim osobama nije stabilno postavio u temeljnim delovima svog života.

Mada često deluju da ih niko i ništa ne može iznervirati i da su uvek smireni, njihova nervna napetost se vidi na prvi pogled jer umeju vrlo vešto da je potisnu, a kada u tome preteraju i dozvole da im se mnogo toga nakupi, skloni su da odjednom planu i vrlo burno odreaguju.

Ono što kod njih izaziva nervnu napetost je bilo koja vrsta materijalnog i emotivnog gubitka, nedostatka ili manjka, jer je to ono što ih čini nesigurnim i izaziva negativne misli i stres.

Takođe ih čini nervno napetim nedostatak komunikacije sa bliskim osobama i nerazumevanje u bliskim vezama i odnosima. U tim trenucima postanu ćutljivi i povučeni, ali ako malo više obratite pažnju na njih u tim trenucima, moći ćete da osetite kako zrače iz sebe onu tihu napetost koja tinja negde duboko iznutra i preti da nezadrživo provali iz njih.

Umirićete ih ako im pružite pažnju, kažete iskreno poneku lepu reč podrške ili ih jedostavno zagrlite, jer njima dodir i iskren zagrlja govori mnogo više od svih reči, opravdanja ili objašnjenja.