Kroz znak svoje egzaltacije, Jarca, Mars dostiže svoju zrelost i nakon toga je spreman da deluje potpuno nezavisno i da svoje resurse koristi.

Razvojni put Marsa možemo zamisliti kao prelazak jedne velike planine. Na planinu se uvek kreće od podnožja prema vrhu i to je ono što Mars započinje u svojoj semenoj formi. Na tom putu Mars uči osnovne životne lekcije.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

Kada je stigao na sam vrh, on je sazreo da naučene lekcije upotrebljava na svom daljem putu i da nadograđuje svoje kvalitete.

Pročitajte i ovo: Pluton po kućama u natalnom horoskopu

Kada dostigne najviši vrh, Mars je sve već ostvario i on više nema potrebu da zavisi od materije, da stvara nešto materijalno, već se prepušta potrebi da uživa u onom što je već stvorio.

Pročitajte i ovo: Najgore osobine svih znakova zodijaka

On konačno ima potrebu da se povezuje sa drugima, sa širim masama ljudi i da im prenosi svoja iskustva, da bude human, da pomaže. To je ono što Mars čini kada se nađe u znaku Vodolije.

Pre toga on je većim delom okrenut ka sebi, samac je, pa čak i kada počne da shvata vrednost odnosa još uvek nije spreman za celovito povezivanje dok ne uđe u znak Vodolije.

Tu nastupa važna prekretnica za Marsa, jer odavde on shvata da više ne može da bude samac već je neophodno da svoje resurse i svoje suštinsko značenje poveže sa resursima drugih, svojih saputnika na putu prirodnog razvoja.

Pročitajte i ovo: Lilit – Crni Mesec – najmoćnija manifestacija nesvesnog

Suštinsko značenje Marsa je da on uvek nešto inicira, pokreće, započinje. Njegova uloga je da probije prolaz, tj. da otvori vrata ka nečem novom. Vodolija i jeste znak koji simbolizuje nešto sasvim novo, nesvakidašnje, ono što je u osnovi originalno i što ranije nije bilo viđeno i spoznato.

Pročitajte i ovo: Saturnovo čistilište

Osim toga, Vodolija predstavlja funkciju talasa u prirodi kao što i sam simbol ovog znaka to pokazuje. Talasima se zapravo prenosi energija kroz prirodu. Prema tome Mars u Vodoliji ima za ulogu da inicira, pokrene određeni vid energije koji se prenosi kroz prirodu u vidu vibracija.

Time se ostvaruje poznati prirodni princip da kada se više entiteta skupe radi ostvarenja zajedničkog cilja energija se umnogostručuje i brže i lakše se postižu ciljevi. Šta je to što Mars inicira u znaku Vodolije?

Pročitajte i ovo: Čemu nas Saturn uči u životu

Kroz simboliku ovog znaka možemo zaključiti da je to pre svega početak stvaranja principa originalnosti i jedinstvenosti u ispoljavanju sebe kada to prevedemo na uticaj koji Mars u Vodoliji ima u našim životima.

Pročitajte i ovo: Venera u uporednom horoskopu po kućama

Mars nas ovde stavlja na ispit raskidanja uloge zavisnosti i proverava da li smo sposobni da nezavisno i samostalno delujemo. Mi sebe, svakoga od nas možemo zamisliti u simbolici jednog Marsa, jer je naša osnovna životna potreba kao ljudske vrste uopšte da se krećemo i da budemo aktivni.

Kada dostignemo svoju zrelost, to nije dovoljno da bismo bili sigurni da li možemo da delujemo samostalno i nezavisno u situacijama sa kojima se suočavamo u svakodnevnom životu, već to moramo da dokažemo kroz neki vid ispita.

Pročitajte i ovo: Vodolija – budite uvek spremni na neočekivano

Mars svojim ulaskom i prolaskom kroz znak Vodolije inicira upravo taj deo. Navodi nas da svoja iskustva koja smo u međuvremenu stekli počnemo da ispoljavamo samostalno, nezavisno i iznad svega originalno, na sopstveni jedinstveni način.

Sve do tada mi možemo još da se oslanjamo na neki svoj uzor koji smo sledili na svom razvojnom putu i da kopiramo nečiji način ispoljavanja. To nam je bila ispomoć u izgradnji sopstvene originalnosti.

Pročitajte i ovo: Mars u Blizancima, uvek spreman za akciju kao zapeta puška

Ali nam znak Vodolije dodeljuje drugačiju ulogu i zahteva od nas originalnost, nezavisnost, jedinstvenost. Mi moramo biti slobodni od tuđih uticaja. Ako uspemo da pokrenemo taj deo sebe i da to sve ispoljimo bez oslanjanja na bilo čiju pomoć i ako u svemu tome pokažemo svoj jedinstveni stil, time smo uspeli da dokažemo da smo stvorili sopstveni imidž i da smo ovaj ispit na svom životnom putu uspešno položili.

Mars u Vodoliji nas navodi da se pokrenemo na akciju u sprovođenju svoje originalne ideje u delo. Ali ako na tom putu budemo sami i budemo se oslanjali samo na sebe to će onda biti vrlo dug i neizvesan put do ostvarenja te ideje na materijalnom planu.

Pročitajte i ovo: Harmonična i neharmonična Venera

Kako je znak Vodolije ipak znak neba i nečega što pripada višoj sferi, a kako je i predstavnik znaka vazduha, pa samim tim simbolizuje svet ideja i kako je po polaritetu aktivan, ovaj znak zahteva da se ono što činimo posmatra sa viših nivoa svesti, pa zbog toga svaka akcija koju predstavlja Mars u ovom znaku mora da bude izvedena na sveopšte dobro, a nikako sebično radi zadovoljenja želje pojedinca.

Pročitajte i ovo: Položaj Sunca u kućama natalnog horoskopa

Zbog toga se Mars ovde udružuje, pa tako dobijamo početke delovanja grupa, udruženja i ostalih vidova udruživanja pojedinaca koji se međusobno povezuju u svrhu ostvarenja zajedničkih potreba i ciljeva.

Pročitajte i ovo: Kako do ostvarenja želja uz pomoć Marsa?

To može biti mala skupina poput nekolicine prijatelja koji upražnjavaju zajedničku ljubav prema, na primer, nekom sportu i onda idu zajedno na utakmice, ili zajedno treniraju taj sport, diskutuju o njemu i slično. Isto tako to može biti i velika skupina ljudi udružena po, na primer, etničkoj pripadnosti, pa tako u ovom slučaju imamo narode i države.

Kako Mars u Vodoliji inicira udruživanje? Svako od nas ima poneku ideju koja je originalna, koja je svakome od nas sama sinula u svesti i osećamo potrebu da tu ideju ostvarimo u stvarnosti. Za svakog pojedinca je takva ideja vrlo privlačna i ima veliku pokretačku snagu.

Pročitajte i ovo: Mars je muškarac kojeg želite pored sebe

Ali kada malo bolje sagledamo svoje okruženje, naći ćemo da još neki ljudi koje poznajemo imaju ideju sličnu našoj. Razlike su u detaljima, ali je u osnovi to isti tip ideje.

Kako je svako od nas po nečemu jedinstven i svako ima određene talente, sposobnosti, veštine i potencijale, onda svako od nas može upravo svojim veštinama da doprinese razvoju određene ideje.

Pročitajte i ovo: Šta da radite kada u natalnom horoskopu imate planete koje se nalaze u znaku u kojem se ne osećaju dobro

Prema tome, kada se grupa ljudi sa sličnom idejom udruži radi njenog ostvarenja na materijalnom planu, svaki pojedinac će njenom ostvarenju doprineti na svoj originalni, jedinstven način, tako što će koristiti svoje veštine, znanje, talente, potencijale.

Dva talasa u simbolu znaka Vodolije između ostalog označavaju i princip da slično privlači slično. Tako i Mars u Vodoliji inicira okupljanje i međusobno nalaženje ljudi koji slično razmišljaju, koje zanimaju slične stvari, koji će se međusobno udružiti kako bi brže i lakše ostvarili zajedničku ideju.

Pročitajte i ovo: Najbolji i najgori ljubavni parovi zodijaka

To se dešava tako što jedna osoba, pojedinac, pokrene u sebi potrebu da ostvari svoju ideju, pokrene se na konkretnu akciju. Taj njegov inicijalni pokret prenosi se zatim kroz sve ljude, noseći u sebi sliku te ideje, te potrebe koja treba da se ostvari, i taj signal u vidu vibracija, talasa, prolazi kroz masu drugih ljudi tražeći da se poklopi sa sebi sličnom vibracijom.

Pročitajte i ovo: Mars u Raku, oficir s ružom

Kada naiđe na sličnu vibraciju, talas stvori odjek i dolazi do naizgled slučajnog susreta osoba koje povezuje slična ideja. Takvi susreti se po pravilu dešavaju iznanda, neočekivano, neplanski, naizgled slučajno. Ali na ovom primeru vidimo da to nije slučajno. To dokazuje da u Univerzumu u kome živimo slučajnosti ne postoje.

Sve se dešava sa namerom i sve je međusobno povezano. Tako dolazi do povezivanja ljudi u grupe. Talas nastavlja da se kreće i kad god naiđe na sliku u koju se uklapa po svojoj prirodi i frekvenciji, poslaće u etar povratni signal i povezaće ljude na osnovu ideja i potreba koje imaju u sebi.

Pročitajte i ovo: Sedma kuća horoskopa i planete u njoj

Ti ljudi čak i ne moraju nikada da se fizički susretnu, ali opet mogu biti pripadnici određene grupe i učestvovati u zajedničkom ostvarivanju vizije svog cilja. Najveća vrednost svega ovoga je što svako može da unese svoje originalno značenje u ostvarenje određene zajedničke ideje.

Pročitajte i ovo: Aspekti Sunca i Plutona u muškom horoskopu i njegov odnos prema ženama

Mars u Vodoliji nas uči da možemo da budemo potpuno originalni, slobodni i nezavisni, a opet da u isto vreme budemo međusobno udruženi i okupljeni oko nečega što nam je svima zajedničko.

Osobe koje imaju u svom natalnom horoskopu Mars u Vodoliji su po svojoj prirodi pokretači nečeg novog i originalnog. Njihov najveći kvalitet je sposobnost da okupljaju ljude i da ih pokreću u pravcu ostvarivanja zajedničkih potreba i ciljeva.

Pročitajte i ovo: MARS konjunkcija SATURN- Mač u kamenu

U isto vreme oni zadržavaju svoju nezavisnost i originalnost. To ih čini odličnim vođama grupa, udruženja, organizacija. Posebno su uspešni u timskom sportu kao kapiteni timova. Umeju da svoju energiju, entuzijazam, volju i polet prenesu drugima i neumorni su u tome.

Humanisti su po prirodi i osećaju potrebu da pokreću one akcije u društvu koje imaju za cilja neki vid opšte dobrobiti, što uvek čine na jedinstven način unoseći u to elemente novog i modernog.

Pročitajte i ovo: Očekuje nas planetarni rat Marsa i Saturna krajem meseca

Talentovani su za bavljenje elektronskim inžinjeringom, kvantnom fizikom, kompjuterskim programiranjem, a sposobni su i za pokretanje novih trendova u društvu. Mogu da budu pronalazači.

Mada se po svojoj originalnosti razlikuju od ostalih ljudi, posebno od članova grupe ili udruženja kojima pripadaju, bez problema se uklapaju u grupu i pored svih tih razlika. Upravo zbog toga ih drugi ljudi i prihvataju i osećaju potrebu da budu u njihovoj blizini.