Mars u astrološkoj simbolici označava energiju u pokretu, udarnu silu koja probija granice, naglost, brzinu i usmerenost. Mars vatrenog elementa najbolje korespondira sa elementom vazduha zato što u vidu projektila, metka, strele ili bilo čega drugog što ima za cilj da stigne najkraćim putem do cilja, lako prolazi kroz vazduh zato što je vazduh najviše razređen element.

Kada se nađe u znaku Riba koje simbolizuju veliku vodu, okean, Mars ulazi u sredinu koja je u odnosu na vazduh i vatru gušća i samim tim, usporava njegovo kretanje i energetski potencijal.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

S druge strane, voda je element koji Marsu omogućuje da napravi pauzu, da se odmori i da obnovi svoje rezerve energije. Znak Riba je polje gde dominiraju snovi, gde ne postoje jasne granice i forme, zbog čega Mars gubi orijentaciju i ne može više da bude jasno usmeren, pa zbog toga ne može da se oseća snažno i stabilno u ovom znaku.

Kada to uporedimo sa vatrenim i hladnim oružjem koje je u simbolici Marsa, primetićemo da ona u vodenoj sredini, u dubinama okeana, ne mogu da funkcionišu dovoljno efikasno, osim eventualno na samoj površini vode.

Zbog toga ribari kada love ribu koriste udice, harpun ili trozubac samo kada love u plitkoj vodi ili na površini, dok za lov u dubini koriste mreže. Oružjima Marsovog tipa mogu da ulove samo po jednu ribu, jer se na udicu može upecati samo jedna riba, kao i korišćenjem harpuna ili trozubca, dok se mrežom hvata veliki broj riba.

Ribe hlade vatrenog Marsa i iskrivljuju njegov osećaj za pravac, zbog čega on mora ovde da uspori jer ako bude i dalje nastojao da se kreće brzo i da ispoljava svoju prirodnu snagu, dogodiće mu se da zaluta i vrlo brzo će se osećati umorno i iscrpljeno.

Ovo je slika moreplovca ratnika, poput drevnih vikinga koji su plovili morima uvek spremni na borbu, jer su borbom dolazili do plena, do onoga što im je bilo potrebno za život.

Ribe su promenljiv znak, pa Mars ovde dobija potrebu za promenama pravca, on oseća potrebu da ide daleko, da istražuje i otkriva, ali i da osvaja u isto vreme. Možemo ga videti kao osobu koja često menja svoja raspoloženja, što je čini zbunjenom.

Mars u Ribama je u jednom trenutku razdragan i zabavan. Spreman je da svoju energiju ulaže u ostvarivanje svojih snova i tu ispoljava kreativnost i maštovitost.

S druge strane, pasivna priroda znaka Riba čini da Mars ovde nema dovoljno energije da svoje snove ostvari odmah i direktno, kako to i odgovara njegovoj prirodi, već on ovde mora da se posluži drugačijim metodama.

Pre svega, ne može do cilja da dođe direktno i pravolinijski već mora da se kreće različitim pravcima i da iz više uglova sagledava stvari.

Same Ribe su dvostruki znak i podrazumevaju da Mars ovde cilj ne može da postigne sam, već mu je potrebna podrška i neki vid pomoći. To je već dovoljno da se Mars oseti slabim i da bude neraspoložen, jer u jednom trenutku mu društvo drugih odgovara, ali kako ovde ne može da bude predvodnik, u trenutku kad to primeti, dobija potrebu da se povuče i izoluje.

Sva ova raznovrsnost situacija u kojima se nalazi i promenljivih osećanja koja ga obuzimaju čini da Mars u Ribama vidi više mogućnosti, pa postaje neodlučan i nesiguran zato što nije stvoren da se bavi nijansama.

Zbog toga će morati da zastane i da istraži šta je to što ga u isto vreme toliko privlači i odbija, pa će upoznati polje duhovnosti i misticizma u koje će se povlačiti kada bude imao potrebu da bude sam sa sobom i da se izoluje od gomile u kojoj ne može da bude na čelu zbog pasivne prirode znaka Riba i vodenog elementa u kome se nalazi, ali će isto tako kada opet poželi da izađe iz izolacije i vrati se društvu, voleti da se zabavlja, igra svojim snovima i bude kreativan.

U trenucima kada poželi da se zabavlja i bude kreativan, zbog umanjenog energetskog potencijala, Marsu će biti potrebna stimulacija, pa može lako da postane sklon porocima i da posegne za alkoholom, cigaretama, čak i narkoticima.

Tu sklonost opet možemo da uočimo na primeru mornara, kako onih koji u današnje doba plove morima, tako i drevnih ratnika moreplovaca koji su istom žestinom vodili bitke i nakon bitke slavili uz ogromne količine žestokog pića.

Mars u Ribama upoznaje i poeziju, pa može da bude i vrstan muzičar, kao što su i pojedini moreplovci umeli da osim oružja budu vešti i na nekom muzičkom instrumentu.

Takođe za primer možemo uzeti i pesnike boeme, kafanske tipove, ali i nekadašnje trubadure i zabavljače, jer su i oni u skldu sa vremenom u kome su živeli morali da budu i na oružju vešti. Kako je u prirodi Marsa  da se takmiči, ovo može da bude slika odličnog plivača ili ronioca, kao i pripadnika ratne mornarice.

Ipak, suština Marsa u Ribama nije vezana za prošla vremena, već je on ovde tip vizionara i okrenut ka budućnosti. On putuje morima i zagledan je u daljine, jer njegov cilj se uvek nalazi negde daleko, preko sedam mora i on mora da se u nepoznato otisne kako bi ostvario svoje snove.

U svemu tome ovaj Mars svo vreme zadržava svoju borbenost, samo mora da je drugačije preusmeri jer mu znak Riba ne dozvoljava da svoj ratnički duh koristi onako kako je navikao.

Mars ovde postaje mekši i njegova oštrina je umanjena. Dobro znamo da gvožđe (Mars) rđa kada se nalazi u vodi (Ribe), što dokazuje da ovaj znak utiče na Mars tako da on mora da nešto promeni u svojoj simbolici.

On ovde pre svega mora da nauči da posmatra i doživljava sebe kao sastavni deo jedne mnogo veće, šire i sveobuhvatnije celine nego što je on sam. Sam po sebi Mars je simbolika dela koji je odvojen od celine i deluje zasebno.

Kada posmatramo Ribe kao okean, onda možemo da posmatramo simboliku Marsa kao jedne kapi tog okeana. Kada je izdvojen iz sveopšteg, iz celine, onda je to Mars koji izražava svoju suštinsku prirodu.

On je onda deo koji je izdvojen iz celine ali u sebi sadrži celokupno značenje celine čiji je sastavni deo. U znaku Riba mi vidimo simboliku holističkog, što znači da elemente nekog istema posmatramo objedinjeno u vidu funkcionisanja tog sistema, a ne posmatramo ih posebno i izdvojeno, kao što to posmatramo kroz simboliku znaka Ovna.

Prema tome, Mars koji je krenuo na svoje putovanje u simboličkom vidu kapi koja se izdvojila iz okeana, tj. u vidu delića koji se izdvojio iz celine, ulaskom u znak Riba se vraća u celinu iz koje je potekao i spoznaje kako je on zapravo sastavni i neraskidivi deo te celine.

To je zapravo lekcija Marsa u Ribama – biti u jedinstvu sa svim. Ovde Mars ne može da bude izdvojen i poseban. Znak Riba mu to ne dopušta.

On može ovde iz tog razloga jedno vreme da se izoluje i izdvoji, ali onda dolazi do onog efekta kada gvožđe dođe u dodir sa vodom ili vlagom i počinje da rđa, da gubi svoju oštrinu i postaje nezaštićeno, pa propada.

Ako je predugo izolovan od celine kojoj pripada, čiji je sastavni deo, on će početi da gubi svoja suštinska svojstva i voda će ga razložiti. S druge strane, ako ne bude mogao da se adekvatno uklopi u celinu čiji je deo, već mu za to b udu potrebni stimulansi poput alkohola, duvanskog dima, narkotika, on će time što postaje poročan opet otupeti svoju oštrinu i počeće da rđa i da se razlaže.

Prema tome, Mars u Ribama ima za zadatak da nauči da se uklapa u celinu i da funkcioniše kao sastavni deo te celine. On ovde treba da spozna da između njega i drugih delova celine nema suštinske razlike, pa zbog toga on više nema potrebu da se štiti i da čuva svoju individualnost.

Celinu u ovom slučaju možemo posmatrati kroz simboliku znaka Riba, pa ako znak Riba posmatramo kao okean reći ćemo da je okean celina sastavljena od nebrojeno mnogo kapi vode. Kada se pojedinačni delovi, što je simbolika Marsa spoje u celovit i funkcionalan sistem, što je simbolika Riba, postaje nam jasno značenje Marsa u Ribama i poruke koju nam šalje.

Ako bi svako od nas sebe posmatrao kao jednog Marsa, kada se nađemo u polju Riba postajemo svesni sebe kao čovečanstva koje predstavlja skup svih nas zajedno, jednu celinu.

Ako posmatramo sebe kroz čovečanstvo, spoznaćemo da među nama kao ljudskih bića nema zapravo razlike, da smo kao čovečanstvo mi svi jedno. U tom trenutku prestaje naša potreba da se štitimo jedni od drugih, da se izdvajamo, već počinjemo da funkcionišemo kao jedinstvena celina.

Tako i Mars u Ribama. Razapet između dva suprotna pravca, kojim god putem da krene od ta dva, Mars će doživeti poraz. Ako savlada lekciju koju mu zadaje znak Riba, Mars će pronaći treću mogućnost, a to je spajanje dva naizgled suprotna i nespojiva pravca u jednu celinu.

Spoznavši tajnu znaka Riba, Mars može da odbaci oklop i oružje (gvožđe) jer kada je uklopljen u celinu on više nema od koga da se štiti i protiv koga da se bori. Kada je u skladu sa celinom, on je potpuno zaštićen i bezbedan.

Tako oklop i oružje gube svoju svrhu i padaju na dno okeana gde rđaju i vremenom se razlažu i nestaju. Ali Mars kao deo celine ne gubi ništa od sebe samog i od svoje suštine, već na ovaj način postaje pobednik.

Da bi savladao lekciju znaka Riba, Mars mora da ode dalje od svoje suštinske prirode i da se otisne daleko preko velike vode, on čak mora da zaroni duboko kako bi sagledao celinu kojoj pripada, kako bi spoznao svrhu svog najuzvišenijeg cilja, jer to je ono za čim je svo vreme tragao, to je ono što ga je svo vreme podsticalo da se bori i savlađuje prepreke.

Tek kada ovu lekciju savlada, Mars je spreman da dostigne vrhunac svoje prirode i svu svoju punoću i stabilnost koju će podržati sledeći znak koji ga čeka nakon znaka Riba.