Mars stvara strast ako ga imate u sedmoj kući, privlačenje impulsivnih partnera prema kojima ćete osećati strast, ali istovremeno ćete se s njima svađati i lako možete prekinuti odnos zbog rečenog.

Često se ove veze favoriziraju u mnogim ženskim časopisima jer se baziraju na strasti, ali malo kada se govori da ove veze završe u stupcima crne hronike. U kućama seksualnosti loše postavljen Mars donosi i silovanja.

Nikola Žuvela, psihoterapeut i jyotish savetnik

Žalosno je što su mnoga silovanja prećutana. Često na savetovanju otkrijemo tu traumu, ali nekada se i prećuti zbog neprijatnosti ili tabuiziranog društvenog neprihvatanja tog događaja. Primera radi, sećam se nekoliko takvih događaja u kojima su majke radi “sramote” rekle svojim kćerima da prećute te događaje.

Pročitajte i ovo: Posle prvog susreta

Koliko god danas mislimo da je ovo tema o kojoj se govori, ona je još uvek tabu. Na primer, u nazovimo modernoj Kaliforniji dozvoljene teme su telo i zdravlje, te uživanje. Traume, starost, bolest i smrt teme su koje su prećutno zabranjene. Psihološki rečeno, to su nacistička društva.

S druge strane, tražiti uzroke u karmi, nekako je za Zapad neprihvatljiv. Ipak, o ovoj temi možemo razgovarati danas otvorenije nego pre.

Pročitajte i ovo: Razvod – da li je to ono što zaista želim?

Način na koji se govori o toj temi još uvek je na nivou nasilnik – žrtva. Kako je rekao filozof Žižek, moramo se maknuti od impresije nasilja i pokušati da vidimo skrivene uzroke tog čina. Većina učenja koje čovek proživljava kako bi učio o psihi, odvija se na grubom nivou. Od nasilja, bolesti, raskida odnosa, smrti drage osobe… još uvek živimo u jednodimenzionalnom shvatanju problema, nismo došli do kvalitetnijih nivoa shvatanja o kojima govore stare mudrosne istine, bilo Istoka ili Zapada.

Pročitajte i ovo: Doživljaj gubitka voljene osobe – zašto su gubici teški?

Proživljavanje problema u svom srcu i introspekcija, još je daleko, potrebno je zaći u višedimnezionalne odnose. U ovom slučaju, čin nasilnik-žrtva ili odnos Marsa i Meseca, često je takav da nasilnik tako doživljava moć, a žrtva obeshrabrenje koje je ne obavezuje da se upusti u rešavanje pravih razloga.

U prvom spomenutom primeru strasti na početku teksta ili Marsa u sedmoj kući, radije izgorim u vezi i doživim tako težak hleb da mi više ne pada na pamet da se upuštam se u vezu. To su grubi učitelji, finiji traže produbljivanje doživljenog i pokušaja da se shvati misterija dobrih i loših iskustava. Na kraju cilj nije kvalifikovati, već posmatrati.

Pročitajte i ovo: Zašto se ”ona ili ja” ljubavn trougao češće događa?

Recimo, jedna je žena zavela muškarca koji je bio teški moralista, toliko ga je emocionalno otvorila da je shvatio da je njegov moral bio strah od seksualnosti. Potisnuti Mars u osmoj kući, sa, recimo, Saturnom, može doneti spomenuti odnos prema seksualnosti koji postaje više sredstvo nego emocionalno otvaranje.

Pročitajte i ovo: Gordijevi čvorovi ljubavi – umete li da se razvežete?

Ipak, u spomenutom negativnom primeru, ova osoba iako je bila odbačena od spomenute ženske osobe, negativni čin mu je otvorio spoznaju, odnosno, svest kako moramo da se odnosimo svesno prema svim aspektima naše prirode, pogotovo prema Marsu koji često postaje okidač za ljutnju, potisnuta želja koja se okreće prema destrukciji, pogotovo u partnerskim odnosima.