Lični kodovi (polariteti) predstavljaju najviše ciljeve koje pokušavamo da dosegnemo stalno iznova, krećući se prisilno od jednog do drugog.

Glavna karakteristika ove čovekove osnovne igre je nesvesna i prisilna radnja. Zbog toga, kodovi često predstavljaju neprijatnu psihološku klackalicu na kojoj čovek oscilira, od jednog do drugog koda, sasvim nesvesno, pitajući se zašto čini stvari koje ne želi?

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House
Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

U jednom periodu života, jedan polaritet deluje pozitivno i onda se čovek napreže da ga ostvari, a u drugom, deluje negativno i zato se napreže da ga izbegne.

Nakon nekog vremena polariteti menjaju vrednosti i onaj koji je bio pozitivan postaje negativan, a negativan postaje pozitivan.

Iz natalne karte moguće je otkriti lične kodove, koje svi imamo. Lični kod je povezan sa prvom kućom, jer je ovo kuća rođenja, života i ličnosti.

Ako imate planete u prvoj i sedmoj kući u opoziciji, onda ove planete ulaze u vaše lične kodove.

U slučaju da nemate opoziciju preko ose prve i sedme kuće, pogledajte da li je vladar vašeg podznaka (prve kuće) u opoziciji sa nekom drugom planetom. Ako jeste, onda će ove dve planete predstavljati vaše lične kodove, ali ako nemate ni ovaj aspekt, onda pogledajte da li postoji planeta u sedmoj kući koja je u opoziciji sa vrhom prve kuće. U slučaju da nemate ništa od navedenog, za lične kodove uzimate vladara prve i sedme kuće. Držite se ovog reda.

grass-planet-1737333_1280Prvi primer

Jupiter u prvoj kući, opozicija Saturn u sedmoj kući.

Lični kod (polariteti): sreća – tuga, imati – nemati ili obilje – siromaštvo.

Osoba kaže da voli samo sreću, a nikako tugu. Međutim, osoba sreće drugu osobu sa kojom bi želela da ima partnerski odnos. Već u početku može da stvori tugu, a to je mogućnost da je druga osoba ne želi. U slučaju da ostvare odnos, vremenom ovaj odnos može stvoriti osećanje tuge.

Osoba kaže da voli obilje, ali nikako siromaštvo. Međutim, osoba ulazi u poslovni partnerski odnos koji će vremenom stvoriti finansijske probleme.

planet-1781402_1280Drugi primer

Venera, kao vladar podznaka, u opoziciji sa Marsom.

Lični kod: mir – nemir, opuštanje – napetost ili ljubav – mržnja.

Osoba uvek kaže da voli mir (Venera), a nikako nemir (Mars). Međutim, osoba sreće privlačnu osobu i želi sa njom da uspostavi emocionalni odnos. U tom pokušaju, može da se stvori nemir, a to je mogućnost da bude odbijena i doživi poniženje. Takođe, može da ostvari emocionalni odnos, koji će vremenom stvoriti nemir.

Ili, osoba nikada svesno ne želi nemir, ali stvara okolnosti koje je dovode u stanje nemira.

U jednom trenutku, osoba stabilizuje svoj posao i karijeru. Međutim, nakon nekog vremena javlja se želja da se individualno afirmiše, što će joj u sledećem periodu stvoriti velike probleme i unositi stanje nemira. Nakon nekog perioda, problemi se reše i dolazi period mira, ali može iskrsnuti neki izazovni posao. Osoba oseća neodoljivu želju da ga dobije i ona „mora“ to da uradi i dobije taj posao, ali stvara sebi probleme i opet stanje nemira. Igra se nastavlja.

planet-640992_1280 (1)Treći primer

Vrh prve kuće u Ovnu, u opoziciji sa Neptunom ili Mesecom (Mars i Neptun, Mars i Mesec).

Lični kod: snaga – slabost.

Osoba kaže: „Ja sam uvek snažna i hrabra, a nikada slaba“ ili će reći kako je snažna samo kad se oslanja na sebe, pa se toga i drži. Međutim, nakon određenog perioda, potrebno je da sarađuje sa drugim ljudima, kao i širim okruženjem i oseća da „mora“ da bude popustljivija. Ovo stvara osećaj slabosti, a zbog toga i osećanje besa, agresije i grubosti. Nakon određenog perioda, opet shvata da „mora“ da bude snažnija, ali i nakon određenog perioda oseća da „mora“ da bude popustljivija zbog partnera, a onda, opet, ulazi u stanje slabosti. Igra se nastavlja.

alien-planet-583719_1280Četvrti primer

Jarac na podznaku i Rak na vrhu sedme kuće (Saturn i Mesec).

Lični kod: praktičnost – maštovitost, razum – osećanja ili karijera – porodica.

Osoba često kaže da voli praktičnost i razumnost, a nikako maštovitost i osećajnost. Međutim, sreće neku osobu sa kojom želi da uspostavi emocionalni odnos i postaje osetljivija i osećajnija, jer se na taj način udaljava od razumnosti i praktičnosti. Moguće je da stvori emotivni odnos koji će vremenom stvoriti nestabilnost, promenljivost i osetljivost.

Osoba često kaže da voli status i karijeru i nikako zbog toga ne razmišlja o intimnijem povezivanju sa drugom osobom, deci i porodici. Međutim, ipak sreće osobu sa kojom će poželeti da ima porodicu i decu, postaje osećajnija i osetljivija i udaljava se od razuma. Ovim slabi svoj status i karijeru. Nakon određenog vremena, pojavljuje se prilika da napreduje u karijeri i oseća da to „mora“ da učini, ali se udaljava od svojih osećanja i partnera. Igra se nastavlja.

planet-770360_1280Neki od primera Ličnih kodova

Ljubav i Agresivnost (Venera – Mars)

Veličina i Ništavilo (Sunce i Pluton)

Pobeda i Poraz (Mars i Saturn)

Zadovoljstvo i Nezadovoljstvo (Venera i Saturn)

Svetlost i Tama (Sunce i Pluton)

Strast i Spiritualnost (Mars i Neptun)

Ljubav i Sloboda (Venera i Uran)

Ljubav i Gubitak (Venera i Saturn)

Ljubav i Moć (Venera i Pluton)

Sloboda i Ropstvo (Jupiter i Saturn)

Materijalno i Spiritualno (Venera i Neptun)

Mir i Strah (Venera i Saturn)

Nesigurnost i Sigurnost (Mesec i Saturn)

Ekspanzija i Kontrakcija (Jupiter i Saturn)

Stvaranje i Razaranje (Mesec i Mars)

Unutrašnji svet i Spoljašnji svet (Mesec i Sunce)

Svest i Telo (Sunce i Saturn)

Nezavisnost i Zavisnost (Mars i Mesec)

Napredovanje i Povlačenje (Jupiter i Saturn)

Snaga i Slabost (Mars i Neptun, Sunce i Neptun)

Sloboda i Kontrola (Jupiter i Saturn, Mars i Saturn)

Ljubav i Odbacivanje (Venera i Saturn)

Zajedništvo i Odvojenost (Mesec i Uran)

Kretanje i Zaustavljanje (Merkur i Saturn).

Učenje i Znanje (Merkur i Jupiter)

Sloboda i Odgovornost (Jupiter i Saturn, Mars i Saturn)

Deo i Celina (Merkur i Jupiter)

Konačno i Beskonačno (Saturn i Neptun)

Nastajanje i Nestajanje (Mesec i Pluton)

Moć – Nemoć (Sunce i Neptun)

Tolerancija – Netoleranicija (Venera – Mars)

Ja i Moj partner (Mars i Venera)

Ja i moj šef na poslu (Mars i Sunce)

Moj otac i Moja maja (Sunce i Mesec)

Malo i Veliko (Merkur i Jupiter)

Vidljivo i Nevidljivo (Sunce i Mesec)

Kretanje i Mirovanje (Merkur i Saturn, Mars i Saturn)

Dominacija i Podređivanje (Mars i Saturn, Sunce i Saturn)

Širenje i Skupljanje (Jupiter i Saturn)

Sloboda i Sudbina (Mars i Saturn)

Zvuk i Tišina (Merkur i Saturn)

Zaborav nečeg i Sećanje nečeg (Saturn i Mesec)

Pobeda i Poraz (Mars i Saturn)

Aktivno i Pasivno (Mars i Venera, Mars i Mesec) i mnogi drugi.

Potrebno je da osoba osvesti, neutrališe ili integriše lične kodove (polaritete) da bi uspela da obuhvati celinu nekog iskustva.

planet-640992_1280Jedan od načina za integraciju ličnih kodova i polariteta su PEAT, metode čiji je tvorac klinički psiholog i majstor spiritualne tehnologije Živorad M Slavinski.

Uzmimo za primer lične kodove individulanost i zajedništvo (Mars i Uran, Uran i Mesec).

Čovek je jedno vreme u periodu kada mu je veoma teško da bude individualac i onda prisilno traži da bude sa drugom osobom ili grupom. Kada natera sebe tako da postupi i da bude u kontaktu sa drugima onda se u njemu javlja napetost i jedva čeka da se osamostali. Međutim, ako osoba uspe da neutrališe individualnost i zajedništvo sa drugima, ona postaje sposobna da bude samostalna i individualna ili da bude sa drugima, zavisno od situacije. Ova osoba ne mora više da bude u društvu nesvesno i kompulsivno i sposobna je da bude sa drugima slobodno i svesno. Gledano sa drugog stanovišta, takva osoba ne pokušava sve vreme da bude slobodna nesvesno i prisilno.

Nakon integracije polariteta, svaki put kada se jedan od integrisanih kodova aktivira i počne da vuče na svoju stranu, osoba ima izbor – može da dozvoli da je odvuče u tom smeru i da se prepusti sili tog polariteta ili da se odluči da ostane nezahvaćena. Do intergracije tog polariteta osoba nije imala slobodu izbora tako da je prisilno i nesvesno sledila diktat polarnih sila.

Uzmimo za primer Ljubav i Slobodu (Venera i Uran ili Venera i Mars).

Osoba se zaljubi i bude privučena drugom osobom. Kada ostvari vezu, osoba oseća trenutno ispunjenje, sreću i zadovoljstvo. Međutim, budući da su kodovi Ljubav i Sloboda, nakon nekog vremena javlja se težnja ka suprotnom kodu, a to je sloboda. Kod u kojem je u tom trenutku (Ljubav) postaje negativan i počinje da oseća ljubav kao sve negativnije stanje, dok sloboda postaje pozitivan kod koji dobija sve veću privlačnost i snagu.

U prvom trenutku oseća ispunjenost: „Konačno sam slobodna!“, ali to stanje ne može da traje dugo, jer uskoro ljubav kao kod dobija sve veću privlačnu snagu, a sloboda se gubi. Ona kaže: „Osećam da mi je potrebna ljubav“ i uskoro se pojavljuje osoba koja je privlači i ona iznova nesvesno i prisilno teži njemu, uspostavlja novu vezu i igra se nastavlja.

Verovatno znate mnogo primera osoba koje najveći deo života provedu jurcajući iz jedne veze u drugu vezu. Kada takva osoba integriše polaritete Ljubav i Sloboda, ona osvešćuje i neutrališe njihove nesvesne sile. Nakon takve integracije u stanju je da bude u ljubavnom odnosu i da se istovremeno oseća slobodnom.

Pored Ličnog koda, koje svaka osoba ima, postoji prisutnost i drugih polariteta, koji su, takođe, predstavljeni opozicijama u horoskopu. Ove polaritete je takođe poželjno integrisati. Lični kod je uvek povezan sa prvom kućom, dok drugi polariteti ne moraju da budu povezani sa prvom kućom.