Jupiter u Devici uskoro će napraviti potpun kvadrat sa Saturnom u Strelcu. Pitanje koje se nameće za vreme uticaja ovog aspekta: „Koliko imate slobodnog izbora?“, a odgovor je verovatno „Malo“ ili „Ništa“.

Nisam pobornik determinizma ili predodređenosti i verujem da čovek u okvirima svog horoskopa ima slobodan izbor.
Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House
Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

Zato ću za ovaj aspekt reći da prvenstveno predstavlja izazov sa kojim se čovek susreće tražeći odgovore na pitanja: „Šta da uradim, a da zadržim veru u slobodan izbor?“, „Da li verovati sopstvenom razumu i svojoj glavi kako bih izbegao ruku sudbine?“ ili „Koliko je pametno biti veran idealima i odbaciti ono što hoće da mi nametnu kao moranje?“

U svakom slučaju, čovek se oseća zaglavljeno između svojih ideala, u koje veruje, i života, koji negira ideale, a to je ono što zovemo nužnošću i što može da bude praktično primenjivo kako bi mogao da se održi u surovoj trci preživljavanja. Ovakve dileme mogu rezulitarti kroz sumnje u sopstveni sud, dok se pitanje slobodne volje nameće kroz kontakt između Saturna i Jupitera.

Ovaj aspekt ukazuje da čovekovi ideali i sve ono u šta veruje teško mogu da se materijalizuju i ostvare u stvarnom i realnom životu.

Slično kao kada je čovek priteran uza zid i zaplašen da bi se odrekao svoji ideala i da bi ih negirao i odbacio, pa prihvatio ono što mora, koje mu bar daje osećaj sigurnosti. Ali, dešava se i sledeće, a to je inat: „Sad ću baš iz inata da ostanem veran svojim idealima i onom u šta verujem“ i onda ulazi u sukob i neprijateljstvo sa određenim autoritetima, ali koji takođe ne popuštaju ni milimetar.

cave-912219_1280

Ovo su sve one situacije i okolnosti kada počinjete da preispitujete svoje ideale ili ono u šta verujete, jer se navlače oblaci i dolaze dani u kojima se čovek suočava sa surovom realnošću života. Suočava se sa okolnostima i situacijama u kojima se njegovi ideali urušavaju dok je vera snažno poljuljana. Ovo su oni dani kada stiže na „naplatu“ čovekova prethodna naivnost, jer je dovoljno samo da je verovao i zbog toga pod uticajem ovog aspekta, može biti pritetran uz zid i nateran na poniznost i poslušnost.

Sa Jupiterom u Devici, čovek pokušava da prepozna razumne teorije, ali postoje prepreke da se njegove teorije pretvore u delo, a Saturn veruje samo u dela.

Priđete li Saturnu i prihvatite li nužnost i moranje, odnosno, ako prihvatite: „Ovo mi je sada nužno da učinim“, odričete se svojih ideala i gubite sve ono u šta ste do sada verovali.

U najmanju ruku, imaćete prepreke i probleme da primenite svoje teorije, kao i da zadržite veru u mogućnost njihovog ostvarenja. Zbog toga, ovaj aspekt predstavlja čoveka koji je rastrzan između „verovanja“ i „sumnje“, „prihvatanja“ i „odbacivanja“, „ideala“ i „realnosti“, kao i između „slobodne volje i sudbine“.

universe-1057270_1280Čovek kroz svoje ideale traži smisao života, ali se suočava sa strahovima zbog pritisaka koji dolaze iz njegovog okruženja i lako pada pod kontrolu istog tog okruženja. Ovakve okolnosti u njemu izazivaju ponašanje koje oscilira od optimizma do očaja i od vere do sumnje. Ili će stati na stranu svog optimizma, verujući u ideale koji su put do svrhe življenja, ali odbacujući sve ono gde se od njega traži disciplina i praktično razumevanje, ili će pasti u očaj i pesimizam i onda odbaciti i najmanju nadu u pronalaženju nekog višeg smisla u životu.

Budi se, ali i leže sa dilemom da li da veruje da zaslužuje najbolje od života, čemu naginje Jupiter, ili prihvati materijalne razloge i ide putem lične ambicije.

Onda se javlja strah od neuspeha, jer postoji problem da se čovek spoji sa delom sebe, koji ima potrebu za nekim višim smislom i zato se dešava da od života uzima malo.

Može se probuditi jednog jutra i zaključiti da bi trebalo odbaciti ideale i potragu za suštinom života zbog svoje sigurnosti, materijalnog života, karijere i statusa odbaciti ideale. Možda će se prodati Saturnu, odbacujući neku svoju istinu i sve ono u čega je do tog trenutka verovao zarad materijalnog, krova nad glavom, posla, karijere i društvenog položaja.

Oni koji budu odbacivali suočavanje sa stvarnošću, realnim problemima, autoritetima, krutim pravilima i disciplinom mogu iskusiti dane kada će jedva sastavljati kraj sa krajem, čekajući sreću iza ćoška koja nikako da dođe.

Pod uticajem ovog aspekta čovek se suočava sa pitanjima morala i nemorala, dobra i zla, poštenjem i nepoštenjem.

Potrebno je rešiti konflikt između ovih suprotnih gledišta koja se prepiru u čoveku. Integracija ovakvog konflikta znači da se u patnji prepozna istina, da se kroz suočavanjem sa zlom prepoznao ono što je dobro i da se kroz suoačavanje sa nepoštenjem prepozna ono što je ispravno i moralno. Takođe, da bi ostali u istini i da bi i dalje sledili put ka spoznaji suštine života, potrebno je prihvatiti napore, pritiske, teret, pa i patnju. Da bi ostali verni svojim idealima, potrebno je da odbacite materijalnu stranu, a ako prihvatite materijalno, onda ćete morati odbaciti i zatvoriti sve one puteve po kojima ste išli da bi došli do odgovora na pitanje: „Koja je suština mog života?“

Kvadrat Jupitera u Devici i Saturna u Strelcu oseti se već u poslednja dva meseca. Maksimalan uticaj je tokom maja, a krajem juna prestaje uticaj ovog aspekta.