Jupiter u jednom svom ciklusu koji traje približno 12 godina dva puta pravi sekstil sa Uranom.

Prvi put nakon konjunkcije i drugi put pre nove konjunkcije. Sekstil povezuje znake istog polariteta i daje podršku rastu i razvoju na početku ciklusa i podršku ostvarenju cilja koju stvaraju simbolike obe planete. Jupiterova simbolika je u plodnosti, rastu i razvoju, širenju i uvećanju forme, plemenitosti, bogatstvu, daljinama, verovanju i višem stepenu znanja i iskustva. Uranova simbolika je u idejama, novitetima, pronalascima, elektricitetu, grupama, kolektivnom, druženju, prijateljstvu, okupljanju oko sličnih ideja, povezivanju i revoluciji.

Igor Pavluković, astrolog, Astrosymbolica

Sekstil između Jupitera i Urana podržava razvoj novonastale ideje kada se radi o prvom sekstilu nakon konjunkcije. Potpomaže širenju ideje i okuplja oko nje osobe koje zanima da se bave njenom razradom i nalaženjem načina primene u nečem, u nekim oblastima i situacijama.

Pomoću ovog sekstila se počinje širiti spoznaja o nastanku nečeg novog što je praktično i funkcionalno. Dovodi do sticanja novih znanja kroz istraživanja naučnih oblasti i prirode, ali i do novih spoznaja kroz inspirativne unutrašnje uvide.

Čovek postaje otvoren na nova interesovanja koja počinje da upražnjava. Kroz poznanstvo sa nekom novom osobom dolazi do postepenog upoznavanja prijatelja i poznanika te osobe i do širenja kruga poznanstava. Sve što se tiče grupne dinamike, rada u grupi, članstvu u raznim udruženjima i organizacijama dobija na kvalitetu i značaju.

Potreba za revolucionarnim promenama u nekim oblastima, posebno u nekim delovima društva biće podstaknuta ovim aspektom i sve više ljudi će prihvatati i širiti ideju o novim društvenim postavkama.

Na polju novca i vrednosti dolazi do pojave i širenja novih načina i mogućnosti za zarađivanje većih suma novca. Na opštem ekonomskom planu dolazi do početka oporavka nakon perioda krize i do ulaganja u nove i savremene privredne oblasti kao što su nove tehnologije, a počinje sve više da se ulaže u obrazovanje stručnog kadra.

Mitološka simbolika Jupitera i Urana odnosi se na prvobitnu manifestaciju u materiji, a to je bilo nebo, čiji naziv na starogrčkom glasi – Uranus. Nebo ili Uran se spaja sa zemljom ili Geom i oni rađaju Titane.

Najmlađe njihovo dete, Hronos ili Saturn, svrgava oca Urana sa prestola i sa svojom ženom Reom stvara novu generaciju dece, od kojih najmlađe dete Zevs ili Jupiter, svrgava oca Saturna sa prestola i uzima vladavinu nad nebom i zemljom.

Sličnost između Jupitera i Urana ogleda se upravo nad vladavinom nad nebom i mitološki Jupiter je često prikazivan sa munjom u ruci, a elektricitet je jedna od simbolika Urana. Munja se u prirodi stvara visoko na nebu, sudarom oblaka suprotnih naelektrisanja i udara u zemlju u obliku groma.

Ova simbolika ukazuje na manifestaciju ideje na materijalnom nivou ili na spuštanje ideje na materijalni plan kroz njenu realizaciju u praksi u opipljivom ili funkcionalnom obliku.

Prvi sekstil Jupitera sa Uranom je poput napravljenog plana kako bi nova ideja trebalo da izgleda kada bude materijalizovana i daje uvide u materijal koji je potreban za njenu realizaciju i procese koji su neophodni za njeno stvaranje ili izgradnju.

Drugi sekstil Jupitera sa Uranom se dešava kada je ideja već sasvim spremna za upotrebu, kada je skoro dovršena na materijalnom planu i kada su potrebni još samo završni radovi i fino doterivanje već u osnovi gotovog produkta.

Ovde se veliki broj ljudi okupio oko nove ideje koja postaje trend u društvu, koja postaje opšte prihvaćena. Nove naučne discipline su dovoljno istražene i njihova primena već uveliko nalazi svoje stalno mesto u naučnoj zajednici.

Čovek oseća potrebu za dodatnim usavršavanjem u veštinama koje je tek stekao i nastoji da se potvrdi kroz njihovu primenu u praksi i da se do kraja uveri u njihovu vrednost i efikasnost.

Revolucionarne promene u društvu su sada već nezaustavljive i počinju da se uvlače i u one segmente društva koji su do sada uporno odolevali ovim promenama.

Ovaj sekstil svakako dovodi i do mogućnosti neočekivanih finansijskih dobitaka, a na opštem privrednom polju dovodi do poboljšanja materijalnih uslova i u onim delovima koji su zaostali i koje se ili nje neko vreme uopšte ulagalo ili se minimalno ulagalo.

Sada i te privredne grane ali isto tako i društvene grane, kao što je kultura, obrazovanje i slično, dobijaju na značaju i u njih se ulaže više nego obično.

Osobe koje imaju Jupiter u sekstilu sa Uranom u natalnom horoskopu su sledbenici i nosioci društvenih promena, oni koji će prvi da isprobaju nove pronalaske, koji će prvi da se priključe novim društvenim trendovima, vole da uče i stiču nove veštine, vrlo su radoznali i inovativnog duha.

Vole da istražuju razne oblasti, kako nauku tako i duhovnost. Umeju da drugima prenose svoje znanje i imaju pozitivnog uticaja na druge. Srećne su ruke u rukovanju novcem i često imaju neočekivane dobitke ili dobitke u igrama na sreću. Plemeniti su u prijateljstvu i spremni da uvek pomognu, čak i da daju novac, posebno kada je reč o novčanoj pomoći u humanitarne svrhe.