Jupiter u Vagi u februaru kreće retrogradno, da bi se u junu opet okrenuo direktno. Međutim, sve do septembra meseca, biće u izazovnom aspektu (kvadrat) sa Plutonom u Jarcu.

Kretanje Jupitera kroz Vagu stavlja akcenat na stavove prema partnerskim odnosima. Često ćete čuti da je ovaj položaj i blagodet za veze i partnerske odnose i da se zbog toga mogu očekivati ruže na stazama po kojima hodate sa partnerom.

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House
Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

Naravno, savetuje se da verujete u partnera i vezu, budete lojalni, pozitivni, široke ruke i dobro raspoloženi. Sad zamislite da morate biti sve ovo, pa naravno da ćete hodati po ružama, ali stabljike ovih ruža imaju trnje (Pluton).

Šta ako ne želite više da budete lojalni, jer, na primer, smatrate da partner više ne zaslužuje vašu lojalnost? Šta ako ne možete i nećete na silu da budete pozitivni i dobro raspoloženi u vezi u kojoj se nalazite? Šta ako imate sumnju i to ne samo u partnera, već i u sebe? Šta ako je, uopšte, vaš stav prema vezama da ne treba biti lojalan po svaku cenu?

Period koji je pod uticajem ovog aspekta upravo predstavlja proces u kojem ova pitanja treba temeljno ispitati, jer Pluton zahteva dubinu i temeljnost.

Da bi dobili odgovore, potrebno je dublje povezivanje sa ovim pitanjima, jer je sa Plutonom potrebno duboko zaroniti.

Ovaj proces ne dozvoljava nimalo površnosti. Međutim, čovek često pod uticajem Jupitera ima želju za ekspanzijom i širenjem, pa u Vagi „još, još i još!“ može se manifestovati kroz više veza i paralelne veze.

acient-planet-1841699_1280Jupiter u kvadratu sa Plutonom predstavlja opsesivnu želju za širenjem i napredovanjem, a s obzirom na opsesivnost, koriste se pogrešni i nezdravi načini.

Čovek će u većini slučajeva pasti pod uticaj Plutonove mistične, skrivene i tajnovite strane. On najčešće izbegava da se suoči sa svojim strahovima i odbija da se dublje udubi u probleme. Zato, na drugoj strani, testira i proverava svoju moć harizme i fatalnog uticaja na druge. Oseća neverovatnu snagu i kao takav lako može skliznuti u ekstreme, koji snažno i do temelja drmaju i razaraju odnose sa drugima.

Odnos prema partneru treba da bude dovoljno dubok kako bi mogla da se zadovolji želja za neuništivim, međutim, najčešće se na pogrešan način koristi plutonovska energija.

Zbog toga, dešavaju se afere, prevare, gubici, krize, prisutno je opsesivno i prisilno ponašanje da bi se postigla kontrola i moć nad partnerom, kao i drugim ljudima.

Može da se uruši veza i partnerski odnos i onda se traži neka nova veza, koja opet neće biti zadovoljavajuća. Međutim, ovo traženje upravo predstavlja deo procesa plutonovskog preobražaja i transformacije. Zato je ovo proces preobražaja, ali kroz iskustvo u partnerskim odnosima, kao i sa drugim ljudima i predstavlja suštinu ovog aspekta.

planet-519938_1280Ne zadržavajte sebe na silu u vezi. Ne pokušavajte po svaku cenu da ostvarite neki odnos ili vezu. Nije preporučljivo da silite pozitivnno razmišljanje, a duboko u sebi, u stvari, osećate da nije tako. Ne treba po svaku cenu da budete u prisilnom optimizmu, jer se onda zavaravate, dok je ispod površine otrov, mulj i trulež Plutona.

Ispitajte istinitost vašeg optimizma i sve one pozitivne afirmacije, jer možda je potreban neki drugi put na kojem ne možete zaobići Plutona, a to znači da treba da se prvo sve dobro očisti i počisti, pa tek onda krene dalje.

Moć je u novcu. Mnogo toga se kontroliše finansijskim putevima. Uticajnost i moć se postiže protekcijom drugih ljudi koji imaju uticaj u društvu. Mržnja se usmerava prema svakom primećenom osmehu. Nasilje preti uvek kada se primeti bilo kakva aktivnost za mir, jer „vidiš, ovo je dobro, može da povrati čoveku veru i nadu u bolji život i zato ga treba uništiti“.

planet-640992_1280Ovo su oni slojevi društva koji se bogate upotrebljavajući silu, nasilje, kriminal i kontrolu. Naravno, uvek je toga bilo, ali pod uticajem ovog aspekta potrebno je preispitati vrednosti i načine na koje se dolazi do moći i novca.

Osnovna pitanja ovog aspekta, kako za svakog pojedinca, tako i za društvo kao celinu, glase: „Da li je upotreba sile put za sreću? Da li je kontrola garancija za dobre odnose u društvu? Da li mir treba održavati zveckanjem oružja? Da li je kontrola garancija za bolju budućnost?“