Crni Mesec (Lilit) je u znaku Jarca sve do 5. avgusta 2018. godine, u koji je ušao 10. novembra 2017. Trenutno se nalazi između Saturna i Plutona, obrazujući sa njima konjunkcije.

Nikolo Makijaveli davno je rekao da cilj opravdava sredstvo i ovo možemo povezati sa Crnim Mesecom, Saturnom i Plutonom u Jarcu. Koriste se izgovori za postizanje ciljeva, bez obzira na to koliko su sredstva koja se koriste neprijatna, surova, nemoralna i nelegalna.

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

Manifestacija Crnog Lilita u Jarcu

Na najnižem nivou – cinizam, manipulacija i nepravednost u postizanju ciljeva.

Na najvišem nivou – razvijen osećaj za nepravedno ponašanje, kao i izbegavanje takvih situacija.

Saturn u Jarcu simbolizuje sve vrste granica i ograničenja, jačanje konzervativnih, tradicionalnih i krutih struktura unutar države i vlasti. Uticaj Crnog Meseca još više pojačava ovakav uticaj Saturna, dodavajući da „cilj opravdava sredstva“ i razne oblike manipulacije (Pluton). Uticaj je prvenstveno na društvenim procesima, ali na onaj deo koji je za većinu nas skriven i nevidljiv.

Crni Mesec u znaku Jarca u konjunkciji sa Saturnom i Plutonom, takođe, donosi i iskušenja u profesiji, poslovima, dužnostima, karijeri i ambicijama.

Na individualnom nivou, potrebno je prvenstveno obratiti pažnju na ono šta se dešava u poslovnom životu i praktičnoj sferi života. Ako, ipak, negde intiutivno osećate bilo kakav rizik ili moguću opasnost, onda bi trebalo da poslušate sebe.

To su periodi kada čovek oseća da gubi neki važan cilj u životu. Pojačana je mogućnost težih oboljenja, kao i opasnosti od fizičkog i psihičkog nasilja. Posebno bi trebalo obratiti pažnju na maj mesec, kada su moguće i prirodne katastrofe, a na individualnom nivou može doći do problema sa poslom ili imovinom.

To je slično kao da osećate neku jaku i nepoznatu silu da biste prihvatili odgovornost za nešto, a za šta ne bi trebalo uopšte da budete odgovorni i kao rezultat upadate u nepodnošljive i teške okolnosti, iz kojih niste u stanju da se oslobodite.

Ove izobličene iluzije deluju i tako što su ciljevi, ali i granice, nejasni, pa čovek ne prepoznaje granice između sebe i drugih i onda lako postaje podložan sugestiji, lako prati uputstva i postaje kontrolisan. Osećaj dužnosti postaje nejasan i dolazi do izbegavanja i najmanje odgovornosti.

Jarac je povezan sa postizanjem ciljeva u sferi položaja u društvu, karijeri i dobijanju moći, dok uticaj Crnog Meseca pojačava demonsku, razornu i manipulativnu energiju usmerenu ka ovim ciljevima.

Cilj predstavlja i upravljanje ljudima, kao i nametanje volje, dok je volja za postizanjem bilo kojeg cilja toliko jaka, da se čovek ne može zaustaviti pred preprekom, što za rezultat ima gubitke.

U slučaju da životne situacije i okolnosti ne dozvoljavaju ostvarivanje ciljeva i ambicija, onda se čovek pretvara u tiranina spremnog na sve ili ništa.

Neki se mogu pretvoriti u žrtvenog jarca, na koga je usmerena potisnuta agresivnost iz okoline i koji ispaštaju tuđe grehe.

Potrudite se da zadržite dostojanstvo i čast. Pažljivo birajte sredstva kojima želite da ostvarite cilj. Birajte samo ispravna sredstva, jer je vrlo tanka linija između ispravnog i neispravnog, pravednog i nepravednog, dobra i zla.