Za Crni Mesec (Lilit) najčešće govore da je tamna karma i čovekov greh, međutim, Crni Mesec predstavlja i izlaz iz nesvesnog.

To je lunarni princip u čoveku koji je van kontrole uma. On predstavlja najmoćniju manifestaciju čovekove podsvesti.

Astrološkinja Jelena Studen Vojvodić, Astro House

Podsvest je jednako važna za čoveka, kao i svest, jer je ona opterećana svim vrstama kompleksa, koji ne dozvoljavaju čoveku da postigne mir i harmoniju. Podsvest mora da funkcioniše, jer u suprotnom čovek ne bi mogao da preživi na ovom svetu.

Da bi se pravilno koristila moć Crnog Meseca, potrebno je da se oslobodimo kompleksa i predrasuda. U suprotnom, dovodi do komplikacija i pokazuje destruktivan deo ličnosti, dok su jake želje i emocije potpuno van kontrole. Zbog ovakvog uticaja čovek ide u krajnosti ili eksreme.

Crni Mesec se manifestuje kroz dvostruku prirodu. Ili je osoba sama zlo, ili postaje žrtva zla. Ovo zavisi od svesti čoveka.

Crni Mesec u Ovnu

Mogućnost da se preceni ili potceni život u nekom odlučnom momentu borbe. Velika neizvesnost u ponašanju čoveka i neumorno trošenje energije. Žudnja za nasiljem i zločinima. Opasnost od oštrih predmeta, vatre i oružja.

Ako Crni Mesec pojačava aktivnu manifestaciju u ovom znaku, onda impuls za akcijom može postati toliko moćan, međutim, dolazi do nekontrolisanog oslobađanja energije. Impulsivnost lako prelazi u nepredvidljivost, dok nezavisnost lako postaje nametanje volje po svaku cenu. Ispoljava se nasilje, okrutnost i bes. Aktivnosti koje čovek preduzima najčešće ostaju bez rezultata, dok istovremeno troši ogromnu količinu energije.

Kada Crni Mesec pojačava pasivniju manifestaciju u znaku Ovna, čovek postaje neodlučan, bez inicijative, lenj i ima želju da odgovornost prebacuje na neke druge osobe. U isto vreme akumulira se agresija, koja može delovati razarajuće uticajući na zdravlje i emocionalno stanje.

Potrebno je razviti i naučiti diplomatiju.

1940 (12.06 do 31.12)
1941 (1.01 do 7.03)
1949 (17.04 do 31.12)
1950 (1.01 do 11.1)
1958 (20.02 do 15.11)
1966 (25.12 do 31.12)
1967 (1.01 do 21.09)
1975 (1.11 dо 31.12)
1976 (1.01 dо 27.07)
1984 (9.09 dо 31.12)
1985 (1.01. dо 2.06)
1993 (12.07 dо 31.12)
1994 (1.01 dо 8.04)

Crni Mesec u Biku

Zadatak čoveka je da utiče na svet oko sebe, dok obogaćuje prirodu. U kontaktu sa telom, nešto se ispostavilo kao bledo, tvrdo, hladno, neukusno i trulo. Opasnost od zemljotresa.

Aktivniji uticaj Crnog Meseca u ovom znaku može dovesti do uzimanja novca i dragocenosti od drugih. Troši novac samo na sebe, i to, u velikim količinama.

Poremećena je uravnotežena razmena energije. Bik lakše akumulira, nego što daje, pa kada Crni Mesec pojačava pasivniju manifestaciju, onda je i akumulacija manja. Postoji želja za uništavanjem novca i materijalnih vrednosti. Pohlepa. Crni Mesec u ovom znaku može biti povezan sa energetskim vampirizmom i zato troši energiju drugih ljudi, više nego što daje.

Ovde je problem da se pravilno raspolaže svojim sredstvima i materijalnim dobrima. Neke osobe sa Crnim Mesecom u Biku pokazuju zanemarivanje novca, hrane i raznih pogodnosti.

Ne živeti u strahu od siromaštva.

1941 (7.03 dо 1.12)
1950 (11.01 dо 7.10)
1958 (15.11 dо 31.12)
1959 (1.01 dо 12.08)
1967 (21.09 dо 31.12)
1968 (1.01 dо 18.06)
1976 (27.07 dо 31.12)
1977 (1.01 dо 22.04)
1985 (2.06 dо 31.12)
1986 (1.01 dо 26.02)
1994 (8.04 dо 31.12)

Crni Mesec u Blizancima

Ne može da razume šta je tačno, a šta je lažno. Sklonost ka prevari, neodgovornosti i nepoštenosti. Opasnost od davljenja i gušenja.

Čovek opravdava sve kroz logiku, unižavajući osećanja. Esktremno je pojačana potreba za informacijama, kao i za komunikacijom, makar to bilo i sa bilo kim. Kad Crni Mesec pojačava pasivniju manifestaciju u ovom znaku, umanjuje se sposobnost za objektivno i logično razmišljanje. Čovek teško konkretizuje svoje misli i ideje.

Dolazi do problema sa transformacijom i prenošenjem informacija. Mnogo se energije troši kroz reči i komunikaciju. Lako se prihvataju tuđe ideje, uključujući i one loše ili pogubne.

Može doći do opasnih okolnosti u saobraćaju i na putovanjima.

1941 (1.12 dо 31.12)
1942 (с 1.01 dо 27.08)
1950 (7.10 dо 31.12)
1951 (1.01 dо 3.07)
1959 (12.08 dо 31.12)
1960 (1.01 dо 9. 05)
1968 (18.06 dо 31.12)
1969 (1.01 dо 14.03)
1977 (22.04 dо 31.12)
1978 (1.01 dо 17. 01)
1986 (26.02 dо 22.11)
1995 (1.01 dо 27.09)

Crni Mesec u Raku

Ovde se komplikuju odnosi sa roditeljima i može doći do tragičnih ili neočekivanih događaja u porodičnom životu. Opasnost od vode i trovanja.

Kada Crni Mesec pokazuje aktivniju manifestaciju u ovom znaku, čovek je potpuno fokusiran na porodične ili kućne dužnosti, kao i podizanje dece, ne želeći ništa drugo da zna osim toga. Čovek teži da u svom porodičnom životu pridobije moć! Postaje u porodici diktator, tiranin i kontrolor.

Ako Crni Mesec deluje kroz pasivnu manifestaciju u Raku, onda se porodični planovi teže ostvaruju i ponašanje čoveka se pogoršava. Emocionalni život je nestabilan, dok osobu iz detinjstva proganjaju fobije i strahovi. Mogućnost doživljavanja psihičke traume u detinjstvu. Bolovi u stomaku.

Postoji mogućnost da osoba na neki način izda svoju porodicu i da sa njima nije povezana.

1934 (1.01 dо 18.07)
1942 (27.08 dо 31.12)
1943 (1.01 dо 24.05)
1951 (3.08 dо 31.12)
1952 (1.01 dо 30.03)
1960 (9.05 dо31.12)
1961 (1.01 dо 1.02)
1969 (14.03 dо 8.12)
1978 (17.01 dо 13.10)
1986 (22.11 dо 31.12)
1987 (1.01 dо 18.08)
1995 (27.09 dо 31.12)
1996 (1.01 dо 22.06)

Crni Mesec u Lavu

Opasnost od vatre.

Kada Crni Mesec pojačava aktivniju manifestaciju u ovom znaku, čovek ima ogromnu potrebu za poštovanjem, pažnjom i laskanjem. Pojačan je individualizam, ali i sebičnost. Čovek misli da sve treba da se oko njega okreće i teži moći. Pokušava da podređuje druge prema svojoj volji.

Ako je pojačana pasivnija manifestacija u Lavu, onda se iskrivljuje kreativnost i čovek sebe izjednačava sa Bogom. Crni Mesec može oduzeti kreativnost i maštu. Čovek gubi svoju individualnost, kroz život koristi mnoge maske i igra neobične uloge. Pati od niskog samopoštovanja i nije samouveren u sebe.

Nepohodno je biti skromniji i postati toplo Sunce za sve, a ne sebična i sjajna zvezda samo za sebe.

1934 (18.07 dо 31.12)
1935 (1.01 dо 14.04)
1943 (24.05 dо 31.12)
1944 (1.01 dо 16.02)
1952 (30.03 dо 24.12)
1961 (1.02 dо 28.10)
1969 (8.12 dо 31.12)
1970 (1.01 dо 2.09)
1978 (13.10 dо 31.12)
1979 (1.01 dо 9.07)
1987 (18.08 dо 31.12)
1988 (1.01 dо 14.05)
1996 (22.06 dо 31.12)
1997 (1.01 dо 20.03)

Crni Mesec u Devici

Opasnost od zemljotresa i hirurških intervencija.

Aktivnija manifestacija Crnog Meseca u ovom znaku negira intuiciju, dok čovek sve preuveličava i razmatra svaki detalj. Kopa po najsitnijim i najmanjim stvarima i postaje opsesivan kritičar, koji osuđuje sve na čega nailazi. Čovek je uvek nezadovoljan, a život mu se čini da je siv, tmuran i bez radosti. Pojavljuje se hipohondrija i patološki strah od bolesti.

Kada Crni Mesec pojačava pasivniju manifestaciju, onda je čovek okružen haosom i konfuzijom. Ispoljava se nedostatak discipline, zanemarivanje lične higijene i zdravstvene zaštite. Čovek može opsesivno da se boji doktora, bolnica i lekova.

Potrebno je prihvatiti da ljudi greše i naučiti tolerisati njihove greške.

1935 (14.04 dо 31.12)
1936 (1.01 dо 8.01)
1944 (16.02 dо 14.11)
1952 (24.12 dо 31.12)
1953 (1.01 dо 18.09)
1961 (28.10 dо 31.12)
1962 (1.01 dо 24.07)
1970 (2.09 dо 31.12)
1971 (1.01 dо 30.05)
1979 (9.07 dо 31.12)
1980 (1.01 dо 5.04)
1988 (14.05 dо 31.12)
1989 (1.01 dо 7.02)

Crni Mesec u Vagi

Opasnost od krivičnog gonjenja.

U slučaju da Crni Mesec pojačava aktivniju manifestaciju u ovom znaku, osoba pokušava da kontroliše svoje partnerske odnose i preuzima inicijativu u svoje ruke. Zahtevi prema drugima mogu biti neopravdani ili precenjeni. „Kako ću izgledati?“ postaje jedno od najvažnijih pitanja, jer se mnogo toga odvija na spoljašnjem utisku. Iskrivljuju se pojmovi pravde i iskrenosti, dok osoba koristi druge ljude u svoje svrhe.

Kada Crni Mesec pojačava pasivniji deo u Vagi, prisutne su teškoće u izboru partnera i čovek je stalno u dilemama. Olako prihvata sve ono što joj kažu drugi i teži da prebaci odgovornost na druge. Oslanja se potpuno na mišljenja i stavove drugih ljudi, kao i na njihov ukus. Osoba teži da poboljša svoj status i finansije zahvaljujući partneru.

Potrebno je razumeti odgovornost u ostvarivanju veza i odnosa sa drugim ljudima.

1936 (8.01 dо 4.10)
1944 (14.11 dо 31.12)
1945 (1.01 dо 9.08)
1953 (18.09 dо 31.12)
1954 (1.01 dо 14.06)
1962 (24.07 dо 31.12)
1963 (1.01 dо 20.04)
1971 (30.05 dо 31.12)
1972 (1.01 dо 23.02)
1980 (5.04 dо 27.12)
1989 (7.02 dо 3.11)

Crni Mesec u Škorpiji

Magična privlačnost se koristi u najgore svrhe. Ako je nivo razvoja osobe nizak, to može dovesti do ludila. Sadističke naklonosti. Fatalne ljubavi sa fatalnim krajem. Interesovanja za crnu magiju. Opasnost od manijaka i davljenja.

Aktivniji uticaj Crnog Meseca u ovom znaku povećava samovolju u postizanju ciljeva. Ako čovek želi nešto da postigne, ogromna unutrašnja snaga postaje destruktivna. Uklanja sve prepreke na svom putu, bilo da su to stvari, događaju ili živi ljudi. Promeniti svet, ali prema svojoj volji. Osoba voli uzbuđenje, stvara opasne i kritične situacije oko sebe, ali vodi i druge u svoje rizične poduhvate. Emocionalno stanje je nestabilno, i to se manifestuje kroz agresivne napade i bes. Ovo je tendencija nasilja.

Kada Crni Mesec pojačava pasivniji deo u Škorpiji, čovek postaje slabiji, žrtva manipulacije i seksualno može biti uznemiravan. Osećaj vlasništva i ljubomore postaje maničan, dok je izražena potreba za osvetom. Bolesti genitalija, komplikacije trudnoće i porođaja.

1936 (4.10 dо 31.12)
1937 (1.01 dо 20.06)
1945 (9.08 dо 31.12)
1946 (1.01 dо 5.05)
1954 (14.06 dо 31.12)
1955 (1.01 dо 10.03)
1963 (20.04 dо 31.12)
1964 (1.01 dо 14.01)
1972 (23.02 dо 19.11)
1980 (27.12 dо 31.12)
1981 (1.01 dо 25.09)
1989 (3.11 dо 31.12)
1990 (1.01 dо 31.07)

Crni Mesec u Strelcu

Ovo je sposobnost govornika, ali čovek koristi svoje ideje za loše namere i plaćenike. Lažni učitelj. Opasnost od dugih putovanja i avantura.

Kada Crni Mesec deluje na aktivnu manifestaciju u ovom znaku, čoveku je teško da pronađe odgovarajuće reči da bi izrazio svoje misli. Potreba za savršenstvom dobija nekontrolisanu crtu i zanemaruju se vitalnija pitanja u životu. Deli često dosadne savete i misli da može svakog da savetuje, čak i onda kada ljudi ne žele da ga slušaju. Samopoštovanje može biti precenjeno.

Osoba ima sposobnost da zarazi druge svojim idejama, što je često nametljivo i nasilno. Ovo su fanatici.

Ako Crni Mesec jača pasivniju manifestaciju u Strelcu, onda je smanjena sposobnost apstraktnog i maštovitog razmišljanja.

Potrebno je prestati baviti se sopstvenom sebičnošću.

1937 (20.06 dо 31.12)
1938 (1.01 dо 26.03)
1946 (5.05 dо 31.12)
1947 (1.01 dо 17.01)
1955 (10.03 dо 4.12)
1964 (14.01 dо 10.10)
1972 (19.11 dо 31.12)
1973 (1.01 dо 16.08)
1981 (25.09 dо 31.12)
1982 (1.01 dо 20.06)
1990 (31.07 dо 31.12)
1991 (1.01 dо 26.04)

Crni Mesec u Jarcu

Istrebljenje i ne prihvatanje saosećanja. Opasnost od padova i kolapsa.

Aktivniji uticaj Crnog Meseca u ovom znaku preuveličava egocentrizam. Čovek teži da upravlja ljudima, dok ga jake ambicije sve vreme prisiljavaju da ostvari karijeru i preuzme visok društveni status. Prisiljava druge ljude da se osećaju odgovornim, ali bukvalno za sve.

Kada Crni Mesec pojačava pasivniji deo u Jarcu, onda čovek teško postiže praktične rezultate i lako odustaje od svojih planova. Može ostavljati utisak da je potpuno bez ambicija, dok ideje o osećanju dužnosti postaju nejasne. Izbegava da preuzme odgovornost ili ne ispunjava svoje obaveze. Jasna granica se zamagljuje. Na poslu ima konflikte, dok postoji i mogućnost gubitka ugleda i statusa.

Potrebno je biti oprezniji kada ste iznad drugih.

1938 (26.03 dо 19.12)
1947 (17.01 dо 25.10)
1955 (4.12 dо 31.12)
1956 (1.01 dо 31.08)
1964 (10.10 dо 31.12)
1965 (1.01 dо 1.06)
1973 (16.08 dо 31.12)
1974 (1.01 dо 11.05)
1982 (20.06 dо 31.12)
1983 (1.01 dо 16.03)
1991 (26.04 dо 31.12)
1992 (1.01 dо 20.01)

Crni Mesec u Vodoliji

Opasnost od nepouzdanih ljudi i struje.

Aktivniji uticaj Crni Meseca u ovom znaku manifestuje se tako što čovek ne toleriše ograničenja i pritisak. Sklon je ispoljavanju nasilnog nezadovoljstva. Neočekivana i velika razlika u raspoloženju koje se često menja. Osoba izvodi neuobičajene akcije, ali samo da bi šokirao druge ljude. Ispoljavanje asocijalnog ponašanja i načina života. Ideje su utopijske i apsurdne.

Pasivniji uticaj Crnog Meseca u Vodoliji može blokirati sposobnost da se prekidaju granice. Ovo vodi ka konzervativnosti, suženju svesti i psihološkim kompleksima.

Potrebno je više ceniti prijateljstva i ljude.

1938 (19.12 dо 31.12)
1939 (1.01 dо 17.09)
1947 (25.10 dо 31.12)
1948 (1.01 dо 21.07)
1956 (31.08 dо 31.12)
1957 (1.01 dо 26.05)
1965 (1.07 dо 31.12)
1966 (1.01 dо 1.04)
1974 (11.05 dо 31.12)
1975 (1.01 dо 4.02)
1983 (16.03 dо 10.12)
1992 (20.01 dо 16.10)

Crni Mesec u Ribama

Kao da nema sposobnosti da se razlikuje dobro i zlo. Tajna društva. Loše društvo i život u iluzijama. Opasnost od alkohola, lekova, droge, trovanja i tajnih neprijatelja.

U slučaju da Crni Mesec pojačava aktivniji deo u ovom znaku, čovek po svaku cenu pokušava da pomogne drugima, ali ne razmišlja o tome, kakva pomoć treba da bude. Osoba je prisiljena da se žrtvuje za druge, čak i kada žrtva nije nepohodna. Lako se postaje pripadnik neke sekte, propovedaju se drugima iskrivljene religiozne ideje. Skolonost psihološkim krizama.

Pasivniji uticaj Crnog Meseca u Ribama znači da čovek ne razume razloge za svoje postupke. Na njega se vrlo lako utiče, često je obmanut i nije u stanju da se bavi činjenicama. Povećava se nestabilnost emocionalnog stanja što može izazvati i mentalne poremećaje. Razvoj alkoholizma.

Neophodno je naučiti razlikovati šta je loše i šta je dobro.

1939 (17.09 dо 31.12)
1940 (1.01 dо 12.06)
1948 (21.07 dо 31.12)
1949 (1.01 dо 17.04)
1957 (26.05 dо 31.12)
1958 (1.01 dо 20.02)
1966 (1.04 dо 25.12)
1975 (4.02 dо 1.11)
1983 (10.12 dо 31.12)
1984 (1.01 dо 9.09)
1992 (16.10 dо 31.12)
1993 (1.01 dо 12.07)

Crni Mesec predstavlja zaboravljene potrebe i emocije, kao i sva ona osećnja koja se nisu uklopila u sliku društva. On je izgubljeni deo sebe. Crni Mesec je obavijen velom misterije, dok psihološki definiše zle sklonosti čoveka. Određuje meru zla koju čovek može učiniti u ovom životu. Pokazuje najniži put na koji čovek može pasti. Slično kao pomračenje uma kada čovek ne zna šta radi. Međutim, Crni Mesec, kao pokazatelj naših tajnih grehova, može se promeniti našim nezavisnim i svesnim razvojem.