Nastavljamo sa temom „Kada i kako se osećamo sigurno?“

Autorka teksta: Jelena Studen Vojvodić, astrološkinja, Astro House
Autorka teksta: Jelena Studen Vojvodić, astrološkinja, Astro House

Ovo je Mesec koji se oseća najsigurnije kada je samostalan, jer oslanjanje na druge ili bilo kakva pomoć od drugih ljudi čine ga nesposobnim i slabim.

Trebalo bi da se divite njegovoj snazi i u partnerskim odnosima i da koristi snagu kako bi mogao da zaštiti druge. Njegov zaštitnički nagon ima komandu „Napadni!“ dok u situacijama kada se oseća nesigurno onda ispoljava ljutnju, agresiju i bes.

Slično je i sa Mesecom u Lavu, jer je i ovde osećanje sigurnosti povezano sa snagom i sa pitanjem  „Koliko sam moćan?“ Nije bitno gde je moć, jer je važno da je negde ima: porodica, brak i partnerski odnos, posao, status i karijera.

Potrebno je da ostvari svoje velike ambicije i da bude uspešan kako bi bio ponosan i dostojanstven u svom bližem okruženju, jer što je više uspešniji, više je i sigurniji. Onog momenta kada mu se ljulja položaj, oseća se nesigurnijim i tada pokazuje aroganciju, oholost i tiraniju. Ako je potrebno da zaštiti nekog, onda će upotrebiti  sav svoju+ uticaj i položaj, pokazujući jaku, upornu i čvrstu volju da vas po svaku cenu zaštiti.

Da bi zaštito sebe od negativnih uticaja njegova komanda glasi „Misli pozitivno i pozitivno će ti se dogoditi“.

Potrebno je da ste vi ona osoba kroz koju može da „raste“, jer samo ako oseti da će pored vas moći da se razvija, uči i širi vidike, onda će se osećati i sigurno. Povedite ga na neko mesto gde će moći nešto novo da vidi i nauči što će mu proširiti već postojeće vidike i povezati ga sa nečim višim za razliku od onoga što ima svakodnevno na dohvatu ruke. Zaštitiće vas svojim pozitivnim mišljenjem i stavovima govoreći „Ništa ne brini, biće to sve dobro“. Kada se oseća nesigurnim Mesec u Strelcu ispoljava nemir, rasejanost i nesređenost.

Najsigurniji je kada je sve po planu, doručak u 09h, ručak u 14h i večera u 20h i kada ima budilnik pored glave dok spava.

Satovi ga, inače, umiriju i sigurnije se oseća kada ima i nekoliko satova oko sebe na vidnom mestu. Komanda njegovog zaštitničkog nagona glasi „Budi oprezan, precizan i razuman“ i rado će se prihvatiti i druge da zaštiti, jer se u takvim trenucima oseća korisnim. Mesec u Devici je sigurniji na mestima gde postoji red i na kojima ništa ne može da ga iznenadi, jer u njegovom ponašanju postoji „Planiranje je majka sigurnosti“. Siguran je na  mestima gde može istovremeno nešto da nauči i radi, odnosno, da razmišlja i pokazuje svoje praktične sposobnosti, jer nikada se neće moći osećati sigurnim ako ono što nauči ne može i praktično da primeni.

Punite mu redovno frižider, jer ako otvori frižider koji je prazan ili koji je napola napunjen, može ga uhvatiti panika i nesigurnost. Jedna ili dve teglice krastavaca ne ulivaju sigurnost, ali deset teglica krastavaca već ulivaju sigurnost.

Mesec u Biku je najsigurniji kada oseća povezanost sa Majkom Zemljom i prirodom, ali i u porodičnom okruženju posebno kada je čvrst stub u svojoj porodici.

Pokažite mu da ste čvrsti, sigurni i ozbiljni kako bi mogao da se oseća sigurnim i kažite mu nešto zrelo i mudro, jer kada oseti da ste pametni i iskusni i on se oseća mnogo sigurnijim. Verovatno ćete osetiti njegovu rezervisanost i sposobnost kontrole ponašanja i emocija, ali to su samo njegovi odbrambeni mehanizmi da bi se zaštitio. Postoje i trenuci kada će se povlačiti u samoću i dugo ćutati, međutim to je samo način da se na neki način distancira kako ne bi se sebe doveo u nešto iznenađujuće i ne planirano. U takvim trenucima najbolje je da ćutite zajedno sa njim, a on će onda i poštovati to što ga razumete. Suprotno, kada oseti da može biti ugrožena njegova sigurnost, pokazuje surovost, grubost i strogost.