U današnjem danu harmonijskog poravnjanja 8/8/8 širom je otvorena Lavlja kapija za sve naše snove, želje i ideje!

Današnji dan, 8. avgust 2015. godine najmoćniji je dan ove godine sa vrlo visokom frekvencijom i neverovatnim potencijalom za pozitivne promene, kako u svetu, tako i na ličnom nivou.

Numerološki svedeno na prost broj, godina 2015 (kada se saberu svi brojevi 2+1+5=8) je broj 8, koji je ekvivalent harmonije, ravnoteže, obilja i snage.

Postavljen popreko, postaje symbol beskonačnosti ∞ što je vrlo zgodno jer upravo stupamo u našu ulogu ko-kreatora Nove Zemlje sa bezbroj kreativnih mogućnosti.

Ovaj portal otvara se između 26. jula i 12. avgusta 2015., dok je Sunce u astrološkom znaku Lava. Tokom ovog perioda, Galaktički talasi kupaju Zemlju svetlom i kodovima koji pomažu evoluciji planete u narednom ciklusu.

Ovaj osmi dan, osmog meseca, u godini broja osam, 8/8/8, povoljan je za meditaciju, vizuelizaciju promena koje hoćemo da ostvarimo jer je energija Lavlje kapije izuzetno jaka i pomaže nam u oslobađanju, isceljenju i manifestacijama čistog potencijala i beskrajnih mogućnosti.

Ovo je vreme za izgradnju i stvaranje u skladu sa našim stremljenima, strastima i svrhom, koja će nam doneti obilje i prosperitet. Radi se o tome da bi trebalo da stupimo u centar našeg sopstvenog bića kako bismo osvetlili i realizovali svoje snove.

Kada radimo sa energijama na ovakav način postajemo ko-kreatori naše bolje sadašnjosti i budućnosti za sebe i sve oko nas. Iskoračivanjem u svojoj autentičnosti, energija nam nudi bezbroj mogućnosti.