Umesto da se kanem čitanja novina, svega i svačega po internetu (valjda sam dobro rekla svega i svačega, možda ima i neki drugi izraz za to “zasipanje” sa interneta) i posvetim se čitanju knjiga u tvrdom ili mekom povezu, samo sebi zagorčavam život!

Da li to meni neko namerno radi, pa mi vuče ruku, odnosno miša, baš tamo gde ne treba? Mora da je mišu postavljena mišolovka, a u njoj, najbolji komad trapista i onda on mene vuče tamo, gde ja ne bih, inače.

Aleksandra Prica
Aleksandra Prica

To ne bi bio problem, da znam gde se mozak isključuje! Kažu da ima taj prekidač i verujem im. Gledam, vidim ima ljudi kojima je mozak isključen ili stoji samo na rezervi. Nekima na „stand by“. Nebitno. Tako, mene voda miš, umesto da ja vodim njega?! I to se, kao, pamet zove?! U tom slepačkom hodu, pre par dana, čitam predloge novih zakona i novousvojene.

Sad, gledano očima većine, to je pametno, kulturno, u korak sa savremenim dešavanjima (sad sam mogla napisati IN, ali neću), posebno za ove što ceo život rade na ispravljanju rečnog korita Drine, da ne zaglave gde ne treba zbog tog kopanja. Jer dok ovi kopaju, drugi samo prepisuju kako im se kaže. I tako, preko noći, ono što je bilo juče, danas više ne važi.

Čovek ni ne mrdne nigde, misli sve je isto, a ono…ni nalik!

Čitajući tako, naiđem na ovo:

Ko se bavi vračanjem, proricanjem sudbine, tumačenjem snova ili sličnim obmanjivanjem na način kojim uznemirava građane ili narušava javni red i mir – kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara ili radom u javnom interesu od 40 do 120 časova. 

Aha! Ili sličnim obmanjivanjem na način koji uznemirava građane.

Da li je ovako mala kazna predviđena od strane onih koji svakodnevno obmanjuju javnost i uznemiravaju građane, da bi mogli i dalje to nesmetano da čine za sitne novce, a da sve bude po zakonu?! Šta dobijaju uznemireni građani od tako naplaćene kazne?

optical-deception-813729_1280

Hahahha, znam ja na šta su oni mislili i da se zakon ne tumači po Vuku, čitaj kako je napisano! Nego mislim, ako ja želim da mi neko gleda u kuglu ili pasulj, onda odem kod gatare da čujem da li ću ili neću dobiti povišicu, hoće li doći princ na belom konju po mene da zajedno jezdimo na obalama plavog mora…i tako sve lepe stvari koje mene uopšte ne uznemiravaju. Ona će mi reći da neće doći princ (jer sam ga prerasla) ali da će doći kralj, viši i plavlji nego što sam htela, prosed na slepoočnicama, povišica mi u tom slučaju i ne treba… I svi zadovoljni! Nikad me nije posetila gatara na mojim vratima, prosipajući pasulj i tražeći novac od mene.

Šta je sa onima koji meni gataju mimo moje volje, proriču mi sudbinu gledajući u belo praznim pogledima?

Šta je sa onima koji mene obmanjuju ponavljajući lažne floskule sa osmehom koji liči na maksiofacijalni grč i ukočenim pogledom hladnim kao led?!

Kako se zove ovakvo delo i koji zakon ovo sankcioniše?! Ostavim ja miša, on mene ionako voda kao slepca, sad da nađem ima li tog zakona?

Nema! Kucam ja, pretražujem prema ključnim rečima. Jedino slično što nalazim je:

Pojam zablude

Zabluda je pogrešna predstava o stvarnosti. Ona se u svesti određenog lica ogleda u verovanju da je tačno ono što u stvari nije tačno ili obrnuto, u verovanju da je nešto netačno što je u stvari tačno.

Pod zabludom se podrazumeva nesaglasnost između predstave koja se ima o jednoj činjenici i stvarnog stanja. To je jedno psihičko stanje koje pokazuje netačno poimanje objekta od strane subjekta.

ace-961988_1280

Zabluda predstavlja nedostatak prave predstave o nekoj postojećoj okolnosti ili činjenici.

Dalje, jedino vezano za pojam zabluda je:

Prevara Član 208. Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.“ **

 Ko posećuje gatare, kažu, ko mu je kriv kad je naivna budala? Ko normalan u to veruje? Da li to znači da sam kriva čim uključim TV, ili pročitam vesti? Ako gatara podleže kazni jer mi priča bajke koje želim da čujem, kako lažne mesije i proroci o mom boljem životu koji nikako da stigne, ne podležu istom?

Jer ja sam uznemirena obmanjivanjem i dovedena u zabludu?!

Da li će se i kada kazniti oni koji mene dovode u zabludu podsećajući me na moju građansku dužnost pod geslom da tako imam svoju sudbinu u svojim rukama?

Još nešto? Da li je dovoljno da mi neko ponudi pasulj mesto boranije (Bog mi je svedok da sam se teškom mukom suzdržala da ne napišem „ono“ mesto bubrega) ili mora doći do samog čina prodaje, pa da odgovara po:

Obmanjivanje kupaca Član 244. Ko u nameri obmanjivanja kupaca stavlja u promet proizvode sa oznakom u koju su uneti podaci koji ne odgovaraju sadržini, vrsti, poreklu ili kvalitetu proizvoda ili stavlja u promet proizvode koji po svojoj količini ili kvalitetu ne odgovaraju onome što se redovno pretpostavlja kod takvih proizvoda ili stavlja u promet proizvode bez oznake o sadržini, vrsti poreklu ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana ili se pri stavljanju u promet proizvoda služi očigledno lažnom reklamom,kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

Ne tumači se tako, je li? Kako se tumači? Dok pokušavate da nađete šta je zabluda da biste je izbegli, prvo će vam „iskočiti“ Željko Joksimović sa njegovom Zabludom. Kad se ova pesma završi, ja bih molila da mi neko „uveže“ ove zakone i pokaže kako da se zaštitim. U protivnom, sledeće što može biti vrlo izvesno, je da možemo postati vinovnici sledećeg (ne)dela:

Ko prosjačenjem ili skitničanjem, ili nepristojnim, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo građana ili remeti javni red i mir – kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

Ako baš moram da budem dovedena u zabludu, ja bih opet birala gataru! Čini mi se da me manje pravi budalom?!