Ukoliko ne možete da izgubite težinu bez obzira na trud i napor koji ulažete, ukoliko ste više gladni nego siti, ukoliko ste isprobali sve moguće dijete bez uspeha. Zapitajte se – da li je, možda, preopterećenost teškim metalima kriva za to?

Aleksandra Lišanin, specijalista Javnog zdravlja, nutricionista-dijetetičar, praktičar funkcionalne medicine
Aleksandra Lišanin, specijalista javnog zdravlja, nutricionista-dijetetičar, praktičar funkcionalne medicine

Opšte je poznato da toksični (teški) metali mogu ugroziti neuroendokrinu funkciju. To, u stvari znači da naše endokrine žlezde, štitasta žlezda na primer, ne može da funkcioniše normalno ukoliko je organizam intoksiciran toksičnim metalima: Živom, Kadmijumom, Olovom, itd.

Šta su toksični metali?

Toksični metali su metali koji nisu potrebni ili korisni za vaš organizam. Naprotiv, oni se vezuju za receptore za koje ne bi trebalo da se vezuju i na taj način ometaju neophodne biohemijske procese. Živa je najbolji primer: zbog njene toksičnosti zabranjena je prodaja termometara i aparata za merenje pritiska koji je sadrže. Verovatno ste primetili da u apotekama sada možete nabaviti samo električne termometre, a da su oni sa živinim stubom povučeni iz prodaje, bez obzira na njihovu nesumnjivu preciznost. Čak i metali koji imaju  biološku upotrebu, ukoliko se nalaze u pogrešnoj formi, mogu biti toksični.

Kakva je veza između toksičnih metala i telesne težine?

picjumbo.com_HNCK1353Toksični metali utiču na vašu štitastu žlezdu i proizvodnju estrogena, na primer. Toksični metali ometaju konverziju hormona štitaste žlezde, tiroksina (T4) u trijodtironin (T3). To praktično znači da će vaš metabolizam biti usporen i da će dolaziti do nagomilavanja masnog tkiva, bez obzira na način ishrane i nivo vežbanja.

Kada pogledamo naučne dokaze, jasno je da toksični metali oštećuju funkciju štitaste žlezde. Postoje brojne studije koje povezuju olovo, kadmijum i živu sa oštećenjem funkcije štitaste žlezde.

Na osnovu naučnih istraživanja, bez sumnje se može tvrditi sledeće:

1. Toksični metali u vašem organizmu su nepoželjni.
2. Toksični metali mogu negativno uticati na funkciju štitaste žlezde kod nekih ljudi.
3. Ako ne možete da izgubite na težini i imate visok nivo teških metala, možete razmotriti protokol za uklanjanje toksičnih metala.

Kako možete da se oslobodite toksičnih metala?

picjumbo.com_HNCK1403#1 Budite sigurni da znate šta radite. Ukoliko započnete proces detoksikacije, a ne obezbedite organizmu dovoljno pravih detoksikujućih materija i vremena da iz sebe izbaci toksine, možete zapasti u još veće zdravstvene probleme.

#2 Budite sigurni da su faza I i faza II detoksikacijskog procesa neometane.

#3 Izbegnite izloženost toksičnim metalima u vašoj okolini.

#4 Infracrvena sauna je izuzetno korisna za detoksikaciju.

#5 Kelate za detoksikaciju koristite oprezno i u saradnji sa vašim obučenim zdravstvenim radnikom.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.