Ukoliko ne možete da izgubite težinu bez obzira na trud i napor koji ulažete, ukoliko ste više gladni nego siti, ukoliko ste isprobali sve moguće dijete bez uspeha. Zapitajte se – da li je, možda, preopterećenost teškim metalima kriva za to?

Aleksandra Lišanin, specijalista Javnog zdravlja, nutricionista-dijetetičar, praktičar funkcionalne medicine
Aleksandra Lišanin, specijalista javnog zdravlja, nutricionista-dijetetičar, praktičar funkcionalne medicine

Opšte je poznato da toksični (teški) metali mogu ugroziti neuroendokrinu funkciju. To, u stvari znači da naše endokrine žlezde, štitasta žlezda na primer, ne može da funkcioniše normalno ukoliko je organizam intoksiciran toksičnim metalima: Živom, Kadmijumom, Olovom, itd.

Šta su toksični metali?

Toksični metali su metali koji nisu potrebni ili korisni za vaš organizam. Naprotiv, oni se vezuju za receptore za koje ne bi trebalo da se vezuju i na taj način ometaju neophodne biohemijske procese. Živa je najbolji primer: zbog njene toksičnosti zabranjena je prodaja termometara i aparata za merenje pritiska koji je sadrže. Verovatno ste primetili da u apotekama sada možete nabaviti samo električne termometre, a da su oni sa živinim stubom povučeni iz prodaje, bez obzira na njihovu nesumnjivu preciznost. Čak i metali koji imaju  biološku upotrebu, ukoliko se nalaze u pogrešnoj formi, mogu biti toksični.

Kakva je veza između toksičnih metala i telesne težine?

picjumbo.com_HNCK1353Toksični metali utiču na vašu štitastu žlezdu i proizvodnju estrogena, na primer. Toksični metali ometaju konverziju hormona štitaste žlezde, tiroksina (T4) u trijodtironin (T3). To praktično znači da će vaš metabolizam biti usporen i da će dolaziti do nagomilavanja masnog tkiva, bez obzira na način ishrane i nivo vežbanja.

Kada pogledamo naučne dokaze, jasno je da toksični metali oštećuju funkciju štitaste žlezde. Postoje brojne studije koje povezuju olovo, kadmijum i živu sa oštećenjem funkcije štitaste žlezde.

Na osnovu naučnih istraživanja, bez sumnje se može tvrditi sledeće:

1. Toksični metali u vašem organizmu su nepoželjni.
2. Toksični metali mogu negativno uticati na funkciju štitaste žlezde kod nekih ljudi.
3. Ako ne možete da izgubite na težini i imate visok nivo teških metala, možete razmotriti protokol za uklanjanje toksičnih metala.

Kako možete da se oslobodite toksičnih metala?

picjumbo.com_HNCK1403#1 Budite sigurni da znate šta radite. Ukoliko započnete proces detoksikacije, a ne obezbedite organizmu dovoljno pravih detoksikujućih materija i vremena da iz sebe izbaci toksine, možete zapasti u još veće zdravstvene probleme.

#2 Budite sigurni da su faza I i faza II detoksikacijskog procesa neometane.

#3 Izbegnite izloženost toksičnim metalima u vašoj okolini.

#4 Infracrvena sauna je izuzetno korisna za detoksikaciju.

#5 Kelate za detoksikaciju koristite oprezno i u saradnji sa vašim obučenim zdravstvenim radnikom.