Već dugo godina radim sa pacijentima obolelim od karcinoma, dijabetesa, kardiovaskularnih i drugih bolesti. Međutim, tek pre 6-7 godina sam čula za upotrebu ulja od konoplje, u medicinske svrhe, i to od supruga obolele pacijentkinje.

Aleksandra Lišanin, specijalista Javnog zdravlja, nutricionista-dijetetičar, praktičar funkcionalne medicine
Aleksandra Lišanin, specijalista Javnog zdravlja, nutricionista-dijetetičar, praktičar funkcionalne medicine

Jednoga dana u ordinaciju je došla, zapravo doneli su je, mlada pacijentkinja obolela od karcinoma dojke. Nije bila u stanju da hoda i nije imala više od 40 kg. Scintigrafija je pokazala multiple metastaze na kostima zbog kojih je žena imala nepodnošljive bolove. Suprug je bio očajan, razočaran u medicinu, lekare i život.

Nakon, otprilike 3 meseca, njen suprug je pozvao ordinaciju u nameri da zakaže ponovnu scintigrafiju skeleta. Prepoznala sam o kojoj pacijentkinji se radi i bila sam veoma iznenađena, jer sam, iskreno, smatrala da ona neće uspeti da poživi toliko dugo.

Moje iznenađenje je bilo još veće kada se ta mleda žena pojavila na vratima ordinacije, hodajući, prilično dobro uhranjena i potpuno drugačijeg izraza lica, u odnosu na to kako sam je zapamtila. Bila sam fascinirana! Pokušavala sam da dobijem informacije o vrsti i načinu njenog lečenja kako bih mogla da pomognem budućim pacijentima. Međutim, suprug je bio potpuno zatvoren i izgledao je gotovo uplašeno. Na moje veliko insistiranje i apelovanje, priznao je da su koristili ulje od konoplje. Tada je započelo moje interesovanje za ovu supstancu i ovakav način lečenja.

Od tada sam dosta istraživala i došla do mnogih naučnih činjenica i saznanja, koje ću pokušati ovde da prezentujem. U međuvremenu je ulje od konoplje dobilo veliki medijski značaj i eventualnu mogućnost legalizacije, stoga osećam odgovornost da sa zainteresovanima podelim svoja saznanja.

Pre svega, aktvine komponente u ulju od konoplje su Kanabinoidoli. To su aktivne supstance za koje ljudi poseduju receptore u organizmu.
cannabis-400832_1280

Postoji više vrsta kanabinoidola, a najznačajniji efekat imaju dve vrste – CBD i THC kanabinoidoli. Problem sa uljem od konoplje je u THC kanabinoidolima. Oni imaju značajan efekat na mozak, odnosno utiču na promenu percepcije i ponašanja ljudi. Dakle, menjaju ljudsku psihu, što je efekat koji se viđa kod zloupotrebe Marihuane i drugih njenih proizvoda.

Ovde moram da naglasim da THC ima i neka veoma pozitivna svojstva. Na primer, deluje umirujuće, efikasno suzbija bol, promoviše san i odmor i drugo.

Ovo su veoma važni terapijski efekti, naročito za teško obolele ljude koji trpe nepodnošljive bolove, imaju hroničnu nesanicu koja ih iscrpljuje i veoma su uznemireni i često anksiozni zbog svog zdravstvenog stanja. Osim toga, pokazano je pozitivno dejstvo kod gotovo svih hroničnih stanja (dijabetes, epilepsija, anksioznost, neke autoimune bolesti, karcinomi, bubrežna oboljenja, moždani udar).

Ulje od konoplje, u izvornom obliku je kod nas, kao i u većini zemalja, zabranjeno za upotrebu. Međutim, od pre nekoliko godina se može nabaviti CBD ulje. To je ulje od određenih sorti konoplje koja sadrži veoma malu količinu THC. Dakle, osnovna terapijska supstanca  u njemu je CBD. Ono što je najbolje, ovakvo ulje je legalno za upotrebu. Zbog toga ću u ovom članku pokušati da vam približim osobine i dejstva CBD ulja. U svrhu naučne potvrde svakog pojedinog dejstva, navedeni su mehanizmi delovanja i preko 100 referenci koje su korišćene za pisanje članka.
cannabis-303914_1280

Kanabidiol CBD je jedan od osamdeset terpeno –fenola, fitokanabinoida koji su trenutno poznati. Od svih kanabinoida ima najširu primenu u medicini, kako u prevenciju, tako i u lečenju. CBD ne deluje psihotropno, ima  nisku toksičnost i visoku podnošljivost kod ljudi. CBD funkcioniše u okviru endokanabinoidnog sistema ali i izvan njega.

Endokanabinoidni sistem ima dve vrste receptora CB1 i CB2 koji se šire kroz centralni nervni sistem, autonomni nervni sistem, endokrini sistem, imuni sistem, gastrointestinalni trakt, reproduktivni sistem, zapravo, ceo organizam.

Upotreba kanabisa datira od pre 4000 godina i bio je korišćen za reumatizam, hronična zapaljenja, kontrolu bola, i kontrolu konvulzija (epileptičnih napada).

Funkcija endokanabinoidnog sistema je postizanje homeostaze (savršenog balansa), reagujući na promene u okruženju spolja i iznutra. Ovo je sistem koji funkcioniše kada postoji potreba a zatim se degradira, kada je balans postignut. Endokanabinoidi se enzimski proizvode iz arahidonske kiseline u ćelijskim membranama; reaguju sa odgovarajućim receptorima a onda se transportuju nazad u ćeliju i degradiraju drugim enzimima.

Moć industrijski roizvedene konoplje sa visokim procentom CBD je da ne postoji dovoljna količina psihoaktivnih jedinjenja koje bi mogle da izazovu izmenu stanja svesti. Primena i upotreba CBD daleko prevazilazi endokanabinoidni sistem. CBD je slab antagonist C1 receptora (inhibira njihovu funkciju), koji pomaže da se smanje psihoaktivni efekti ako se kombinuje sa psihoaktivnim jedinjenjima. CBD je slab agonist C2 receptora (stimuliše njihovu funkciju) i to im  omogućava da imaju širok spektar imunomodulacione aktivnosti (stimulišu imunitet).

Međutim, CBD ima aktivnosti koje su izvan ograničenog sistema kanabinoidnih receptora. Njegova upotreba ne dovodi do tolerancije i povećanja količine konzumacije  tokom vremena i jačine izloženosti.
marijuana-269857_1280

CBD ima neuroprotektivne efekte (štiti nervni sistem) kroz svoje efekte na mikrogliju, mitohondrije i kroz smanjenje reaktivnih vrsta kiseonika. Ovi efekti su nezavisni od CB1 receptora i veoma su dugotrajni.

To utiče na smanjenje pro-inflamatornih aktivnosti (smanjuju mogućnost nastanka upalnih procesa). On štiti oligodendrocite, promoviše neurogenezu (stvaranje nervnih ćelija), sinaptogenezu (stvaranje ćelija koje međusobno povezuju nervne ćelije) i reguliše proizvodnju moždanog neurotropnog faktora.

Takođe, funkcioniše antiinflamatorno u centralnom nervnom sistemu, smanjenjem produkcije TNF-alfa i smanjenjem apsorpcije adenozina. CBD dodatno smanjuje inflamaciju (upalu) suzbijanjem interleukina 1 i inducibilne azot oksid sintaze. CBD povećava preživljavanje ćelija, smanjujuću reaktivne vrste kiseonika (oksidaciju), lipidnu peroksidaciju (užeglost masti), DNK fragmentaciju i intraćelijski kalcijum. Dalje, on utiče na oslobađanje glutamata i štiti od njegove  hiperreaktivnosti i neurotoksičnosti.
foliage-1157792_1280

CBD može sprečiti progresiju postishemijskih posledica (smanjenje prokrvljenosti)  izazvanih moždanim udarom. Njegova efikasnost se vidi kada se ordinira do 6 časova nakon incidenta (moždanog udara). Dalja istraživanja su pokazala da se poboljšanje može videti kada je primenjen u kontinuitetu od incidenta, uz progresivno poboljšanje u moždanim funkcijama.

Posle ishemičnog incidenta dolazi do velikog oslobađanja glutamata, povećava se oksidativni stres i aktiviraju se mikroglije i astrociti, oslobađaju se  proinflamatorni citokini, hemokini i matriksne metoloproteaze.

Ceo ovaj ciklus se može smanjiti ili sprečiti uz pomoć CBD. On dalje pomaže reaktivaciju cerebralnog protoka krvi i mikrocirkulacije, nakon reperfuzije (ponovnog uspostavljanja cirkulacije). Takođe, smanjuje broj oštećenih ćelija i poboljšava neurološki i motorički klinički nalaz. Ovo pokazuje da je CBD koristan, ne samo u akutnoj fazi cerebralnog insulta (šloga), već takođe ima zaštitni efekat u sprečavanju progresivnih postishemijskih oštećenja. CBD pomaže da se dodatno smanji upala u akutnim fazama oštećenja adenozinskih A2 receptora.

CBD se takođe može koristiti kao anksiolitik (sredstvo za smanjenje nivoa anksioznosti) i za regulisanje nesanice, dejstvom na  postsinaptičke 5-HT1A receptore.

On deluje modulacijom limbičnog sistema, a to omogućava smanjenje anksioznosti. CBD pomaže da se smanji autonomni odgovor na stres, povećan krvni pritisak i tahikardiju. Deluje različito u zavisnosti od doze: izaziva budnost kada se primene niže doze a sedativno deluje kada se primeni u  većim dozama. Dalje, pomaže regulisanje oslobađanja neurotransmitera i neurološki  aktivnih peptida. Oni regulišu raspoloženje, emocije, uzbuđenost, učenje, pamćenje, fokus i koncentraciju, depresiju, opsesivno- kompulzivno ponašanje i agresiju. 

seedling-1062908_1280CBD reguliše intracelularne kalcijumske jone. To pomaže regulaciju neuronske hiperreaktivnosti i na taj način smanjuje epileptične napade. Regulisanje unutarćelijskog kalcijuma pomaže pri sprečavanju apoptoze neurona.

Ova regulacija unutarćelijskog kalcijuma podržava funkciju mitohondrija a nakon dužeg korišćenja povećava nivo ćelijske energije i njihovu efikasnost, povećanjem respiratornog kompleksa, kreatin kinaze i pružanjem potrebnih količina kalcijumskih ko-faktora.

Takođe, štiti endoplazmatični retikulum od oštećenja slobodnim radikalima, koja mogu indukovati apoptozu ćelije (uzrokuju ćelijsku smrt). Ove aktivnosti su nezavisne od kanabinoidnih receptora. One usporavaju normalan proces starenja i sprečavaju proces neuroinflamatornih procesa koji dovode do neurodegeneracije, deficita pažnje, memorije, učenja.

CBD funkcioniše tako što modulira kalcijumske Ca2 jone. Na taj način pomaže regulaciju preterane neuronske razdražljivost i samim tim smanjuje epileptične napade. Regulacija intraćelijskog kalcijuma pomaže prevenciju apoptoze (programiranu ćelijsku smrt) u neuronima.

Takođe, pomaže ishranjenost mitohondrija a produženo korišćenje popravlja nivo ćelijske energije i efikasnosti, povećavajući efikasnost respiratornog kompleksa, aktivnosti kreatin kinze i obezbeđujući kalcijumske kofaktore.

Ovaj mitohondrijalni kalcijum takođe štiti endoplazmatični retikulum od oštećenja slobodnim radikalima koji izazivaju apoptozu ćelije. Ove aktivnosti su nezavisne od kanabinoidnih receptora. Zajedno sa modifikacijom Ca2 + nivoa, CBD popravlja nivo adenozina tako što smanjuje njegovo preuzimanje. Taj mehanizam pomaže smanjenju širenja epileptičnih napada.

Ovaj mehanizam takođe štiti od starenja mozga, zahvaljujući neuroprotektivnom, antiinflamatornom (protivupalnom) aktivnošću CBD-ja, kao i mitohondrijalnom modulacijom. Ove aktivnosti usporavaju uobičajeni proces starenja i sprečavaju upalne procese u mozgu, koje vode u neurodegeneraciju, teškoće sa učenjem i probleme sa memorijom.
leaf-956546_1280

Pokazalo se da je CBD efikasan u smanjenju neuropatskog bola i akutnog inflamatornog bola kod artritisa, multiple skleroze i dr. Za to je zaslužna modifikacija TRPV1 (Transient Receptor Potential Vanilloid receptors)  receptora. Oni su odgovorni za prenošenje toplotnih, hemijskih i mehaničkih stimulansa. Ova analgetska (protiv bola) aktivnost može delimično biti potpomognuta  blokiranjem FAAH (amid hidroksilazne masne kiseline) koje razgrađuju anandamide, redukujući na taj način preuzimanje anandamida i praveći promenu u CB1 agonizmu.

CBD ima imunomodularni efekat preko mehanizma apoptoze, aktivacijom kaspaze-8 u T ćelijama.

Ova aktivacija je zavisna od nivoa oksidativnog stresa. CBD ima sposobnost da ublaži transkripciju aktivatora proteina -1 i nuklearnih faktora u T ćelijama. Ovo uzrokuje regulaciju interleukina -2 (IL-2) i gama-interferona (IFN-gamma). CBD snižava aktivnost T ćelija i smanjuje stvaranje alfa faktora tumorske nekroze (Tumor Necrosis Factor-alpha).

CBD je pokazao dejstvo na smanjenje produkcije interleukina-8 (IL-8) i hemokina a posledica je smanjenje inflamacije (upale). Dalje, inhibira oslobađanja reaktivnog kiseonika i azot oksida, povećava produkciju interleukina-12 (IL-12) i smanjuje produkciju interleukina-10 (IL10) iz aktiviranih makrofaga.

Dalje, pokazano je da CBD prevenira migraciju aktiviranih neutrofila, što je značajno kod ateroskleroze. Ove biohemijske promene su, takođe nezavisne od CBD receptora. CBD dalje, snižava antigen specifična antitela, redukuje proliferaciju T ćelija, redukuje interleukin-2 (IL2), interleukin -4 (IL-4) i redukuje produkciju gama interferona. Ovoi mehanizmi su kombinacija antiinflamatornih i imunomodulacionih efekata koji ispoljavaju svoje dejstvo kod artritisa i drugih hroničnih inflamatornih (upalnih) procesa, kao neurodegenerativnih pormećaja, gastrointestinalnih upalnih procesa, psorijaze i drugih.  
bong-170932_1280

Imunomodulacioni efekti su naročito značajni kod karcinoma. CBD ima najveći antikancerozni potencijal od svih kanabinoida koji su istraživani.

Ima antiproliferativni (sprečava bujanje ćelija) efekat kod mnogih tipova karcinoma, na primer glioma koji su veoma agresivni i veoma slabo reaguju na konvencionalnu terapiju. U eksperimentima in vivo, CBD je pokazao antimetastatske efekte i efekte na apoptozu humanih glioma. To dovodi do regresije (smanjenja) tumora. Ova inhibicija rasta glioma dešava se kroz mehanizam modulacije prokarcinogenih LOX puteva.

Kod leukemije, CBD smanjuje vitalnost ćelija i povećava njihovu apoptozu (programiranu ćelijsku smrt), što dovodi do regresije bolesti. Dalje, pokazano je da CBD inhibira rast humanih karcinoma dojke. On smanjuje ekspresiju Id-1 gena, koji je glavni regulator metastatskog potencijala karcinoma dojke i drugih karcinoma. Ovo smanjenje ekspresije gena dovodi do smanjenja agresivnosti tumora.

Pokazano je takođe, da CBD inhibira određene proteine kod karcinoma dojke, otporne na različite konvencionalne lekove. Dalje je pokazano da CBD smanjuje oksidativni stres, inflamaciju (upalu) i ćelijsku smrt kod određenih bubrežnih oboljenja.
marijuana-1172314_1280

Kod karcinoma, CBD je pokazao svoj učinak kod: karcinoma dojke, glioma, leukemije, kancera bešike, endokrinih i drugih karcinoma štitaste žlezde, karcinoma prostate, kožnog melanoma, Kaposi sarkoma, karcinoma debelog creva, karcinoma pluća, karcinoma grlića materice.

Uporedo sa ovim aktivnostima, CBD smanjuje razmnožavanje tumorskih ćelija, smanjuje njihovu vaskularizaciju (stvaranje krvnih sudova koji hrane karcinome), smanjuje ćelijsku migraciju i adheziju, invaziju i mogućnost metastaziranja. Jedan od metabolita CBD-ja, kanabidiol hidroksikvinon omogućava umnožavanje molekula glutationa (jedan od najmoćnijih antioksidanasa) u kanceroznim ćelijama i povećava njihovu osetljivost na reaktivni kiseonik. CBD takođe, prevenira nastanak dijabeta i doprinosi ozdravljenju, takođe ima terapijske efekte u latentnim fazama bolesti i pokazano je da prevenira ponovne manifestacije oboljenja.

Mehanizam dejstva je izmena proinflamatornih citokina TH1 u TH2, što doprinosi stvaranju antiinflamatornih citokina IL-10. Kod dijabeta tip 1, CBD ima sposobnost da smanjuje površinsku adheziju molekula na ćelije endotela, rezultujući zaštitnim efektima od visoke glukoze. Doprinosi očuvanju endotela, redukujući priliv inflamatornih ćelija.

Ovi procesi takođe, štite od ateroskleroze i oboljenja retine kao komplikacije kod dijabetesa. Mehanizam zaštite neurona retine je prevencija akomulacije glutamata i oksidativnog stresa koji uzrokuje ćelijsku smrt retinalnih neurona. U koronarnim arterijama smanjuje stvaranje superoksida, uzrokovano visokim nivoima glukoze, redukuje stvaranje nuklearnog faktora kapa B i njegovu aktivaciju, redukuje proizvodnju nitrotirozina, redukuje adheziju molekula ICAM-1 i VCAM-1, redukuje migraciju i adheziju monocita na endotel ćelija.

Dakle, CBD pomaže smanjenje komplikacija kod dijabetičara, štiteći krvne sudove i retinu. Ovo se odnosi i na formiranje aterosklerotičnog plaka. Takođe, doprinosi prevenciji kardiomiopatije, fibroze, disfunkcije miokarda, inflamacije, oksidativnog i nitrozativnog stresa.
cannabis-364568_1280

Dakle, ne može se sporiti terapijska vrednost kabidiola i ulja od konoplje, uopšte. Postoji još mnogo oblasti u kojima se može efikasno terapijski upotrebljavati, a o kojima ovde nije bilo reči. Na primer, veoma efikasno suzbijanje bola, smanjenje nadražaja za povraćanje, povećanje apetita i mnoge druge, koje su naročito značajne za osobe obolele od karcinoma. Stoga, verujem da je korisno preporučivati CBD ulje kod svih inflamatornih oboljenja, dakle svih hroničnih oboljenja.